1. Вид і назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2014 р. № 52 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075 «Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок» (далі – Постанова). 

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

  1. Цілі прийняття акта

Постанова розроблена для забезпечення узгодження норм законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з нормами Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 р. № 445, а також зміною назви органів влади.

Цілями державного регулювання є встановлення єдиних правил використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем та забезпечення впровадження нормативно-правових та організаційних засад порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок. 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

З 14 лютого 2017 по 14 лютого 2018 року. 

  1. Тип відстеження

Проводиться періодичне відстеження результативності регуляторного акта. 

  1. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.03.2017 № 139 «Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2017 р. за № 451/30319, затверджено зразок Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) апаратури супутникових радіонавігаційних систем. Станом на 14.02.2018 зареєстровано 1563 GPS-приймачі, в тому числі за період відстеження 861. 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основним показником результативності акта є впровадження нормативно-правових та організаційних засад Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем підчас проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, забезпечення потреб держави і суб’єктів господарювання якісною топографо-геодезичною і картографічною інформацією.

Дія проведення відстеження поширюється на кожного суб’єкта господарювання, що здійснює господарську діяльність з виконання топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок з використанням апаратури супутникових радіонавігаційних систем.

Виконання вимог акта не потребує від суб’єктів господарювання додаткових витрат коштів і часу. 

  1. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація постанови забезпечує встановлення єдиних правил використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                     О. КОЛОТІЛІН