1. 1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. № 739 «Про внесення змін до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

  1. Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

  1. Цілі прийняття акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. № 739 «Про внесення змін до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» розроблена на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 18.03.2010 № 10976/1/1-10 стосовно Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 11 лютого 2010 р.  № 1872-VI «Про внесення змін до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», з метою приведення Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України у відповідність з вимогами цього Закону.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» порядок надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання визначається Кабінетом Міністрів України.

Цілями державного регулювання є забезпечення вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» щодо забезпечення обов’язкового застосування норм Положення про порядок надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання суб’єктами господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

З 20 листопада 2017 року по 20 листопада 2018 року. 

  1. Тип відстеження

Проводиться періодичне відстеження результативності регуляторного акта. 

  1. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний.

Під час проведення заходів з відстеження застосовано статистичний метод одержання результатів щодо кількості суб’єктів господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності на яких прямо чи опосередковано впливає дія акта, кількості переданих до Держкартгеофонду матеріалів виконаних топографо-геодезичних і картографічних робіт. 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.

  1. 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні показники, за якими здійснювалось базове відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності Періодичне відстеження
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта 2 927
Кількість переданих до Держкартгеофонду матеріалів виконаних топографо-геодезичних і картографічних робіт Відповідно до облікових даних Держкартгеофонду передано:

топографічні плани масштабу 1:2000 та 1:5000 на територію 527 населених пунктів

 

Якісні показники, за якими здійснювалось періодичне відстеження результативності регуляторного акта:

 

Показник результативності Періодичне відстеження
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюдненно на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики, Держгеокадастру. Пропозицій та зауважень не надходило.
Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта. Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта не змінився

Цей акт не регулює надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів та не має впливу на них. 

  1. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація наказу забезпечує виконання вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 «Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України».

На підставі результатів періодичного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація є необхідною умовою щодо правових засад надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання, що підвищує ефективність використання результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт до рівня реальних потреб держави та стимулює розвиток ринку картографо-геодезичних і геоінформаційних послуг.

Регуляторний акт цілком досягає визначених цілей.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                                           О. КОЛОТІЛІН