1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 941 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок» (далі – Постанова). 

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

  1. Цілі прийняття акта

Основною метою прийняття Постанови було встановлення порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

З прийняттям регуляторного акта Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру реалізуються функції з ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про оцінку земель».

  1. Строк виконання заходів з відстеження

З 10 липня по 10 серпня 2018 року. 

  1. Тип відстеження. 

Проводиться періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний. 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Відстеження проводиться шляхом статистичного аналізу кількості оцінювачів, які зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

За 2016 рік

За 2017 рік

За 2018 рік (станом на 01.09.2018)

Кількість оцінювачів, зареєстрованих в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

11

120

72

Оплата послуги Послуга з внесення інформації до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється безоплатно.
Рівень поінформованості Середній − акт розміщено на офіційному сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок розміщений на офіційному сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі «Професіоналам земельного ринку», а також відповідно до Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджених додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835, опубліковується на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних

Загалом, з 2007 року в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок зареєстровано 2482 оцінювачі.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постанова має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 3 роки.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                           О. КОЛОТІЛІН