1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 р. за № 1647/29777 (далі – Наказ). 

  1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

  1. Цілі прийняття акта

Основною метою прийняття акта є встановлення процедури проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

  1. Строк виконання заходів з відстеження

З 10 липня по 10 серпня 2018 року. 

  1. Тип відстеження

Проводиться повторне відстеження результативності регуляторного акта. 

  1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний. 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Відстеження проводиться шляхом статистичного аналізу кількості технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів, які затверджені органами місцевого самоврядування відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель». 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

За 2017 рік

За 2018 рік
(станом на 01.08.2018)

Кількість технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів, які затверджені органами місцевого самоврядування відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель»

749

428

Рівень поінформованості Середній − акт розміщено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів розміщений на офіційному сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі «Грошова оцінка земель», а також відповідно до Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджених додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835, опубліковується на Єдиному державному  веб-порталі відкритих даних.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Наказ має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 3 роки.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                              О. КОЛОТІЛІН