1. Вид та назва регуляторного акта, результативності якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 917 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань земельних відносин» (із змінами) (далі – Постанова).

  1. Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

  1. Цілі прийняття акта

Постанова була розроблена з метою приведення постанов Кабінету Міністрів України у відповідність із законами України від 12.02.2015 № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції)», «Про ліцензування видів господарської діяльності» і від 02.06.2015 № 497-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою».

  1. Строк виконання заходів із базового відстеження результативності регуляторного акта

Строк виконання заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта два роки з дня набрання чинності Постанови.

  1. Тип відстеження

Проводиться повторне відстеження результативності регуляторного акта.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта отримані на підставі статистичних даних, одержаних відповідно до аналізу діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

З дати набрання чинності Постанови:

– забезпечено приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із законодавством;

– проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, виключено з переліку документації із землеустрою, що підлягає обов’язковій державній експертизі;

– відмінено ліцензування проведення землеоціночних робіт та земельних торгів;

– змінено види документації із землеустрою.

  1. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття Постанови дозволило привести акти Кабінету Міністрів України у відповідність із Законом України від 12.02.2015 № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції)», яким проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, виключено з переліку документації із землеустрою, що підлягає обов’язковій державній експертизі; Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», яким відмінено ліцензування проведення земле оціночних робіт та земельних торгів; Законом України 02.06.2015 № 497-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою», яким змінено види документації із землеустрою.

Враховуючи зазначене, Постанова має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 3 роки.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                      О. КОЛОТІЛІН