1. Найменування органу, який проводив обговорення:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

  1. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення:

проект Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019-2020 роки.

Обговорення здійснювалося у формі:

– електронних консультацій з громадськістю у період з 03.04.2019 року до 18.04.2019 року. Проект Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019-2020 роки був розміщений на офіційному сайті Держгеокадастру;

– обговорення 19.04.2019 на відкритому засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру за круглим столом за участі представників громадськості.

  1. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

В обговоренні проекту Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019-2020 роки активної зацікавленості громадськість не проявила, протягом проведення громадського обговорення пропозицій не надійшло.

Від громадськості взяла участь у засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру за круглим столом аспірант кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної служби України Шпак Н. А.

  1. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

проект Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019-2020 роки подати на затвердження в. о. Голови Держгеокадастру.