Звіт
про результати проведення консультацій з громадськістю щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

1. Найменування органу, який проводив обговорення:
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення: проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру.
Обговорення здійснювалося у формі електронних консультацій з громадськістю у період з 23.01.2019 до 07.02.2019. На офіційному сайті Держгеокадастру 23.01.2019 розміщено оголошення щодо запрошення експертів, громадськості, які володіють як теоретичними так і практичними знаннями про внутрішнє та зовнішнє середовище Держгеокадастру, долучитися до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, у тому числі шляхом надання обґрунтованих письмових пропозицій з посиланням на проведене дослідження (вивчення) питань, пов’язаних із здійсненням діяльності Держгеокадастру.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:
На електронну пошту Держгеокадастру 06.02.2019 від громадськості надійшли пропозиції гр. Шпак Н. А. (аспірант кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної служби України).
Інших пропозицій від громадськості не надходило.

4. Інформація про прийняті рішення:
14 березня 2019 року на відкритому засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру розглянуто пропозиції громадськості, зокрема, гр. Шпак Н. А., що надійшли 06.02.2019 на електронну пошту Держгеокадастру. Частина пропозицій відхилена, дві пропозиції враховані частково та збігались із пропозиціями структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, а саме: щодо погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а також щодо зосередження в одному органі виконавчої влади повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, та відображені у корупційних ризиках 1 та 5 додатків 1 та 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, затвердженого наказом Держгеокадастру від 27.03.2019 № 94 (в редакції наказів Держгеокадастру від 17.05.2019 № 134 та від 21.06.2019 № 178).