Вхідний номер: 16112FX622988 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2014  № 1106

 

 

ЗВІТ

про результати проведення переговорної процедури закупівлі

№ 6 від 09.11.2016

 1. Замовник:

 1.1. Найменування: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1.2. Код за ЄДРПОУ: 39411771

1.3. Місцезнаходження: вул. Народного ополчення, буд. 3, кім. 401, м. Київ, 03680

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

Несин Ірина Миколаївна – начальник Відділу внутрішнього аудиту; вул. Народного Ополчення, буд. 3, м. Київ;  тел. (044) 244-82-54; e-mail: nesyn@land.ua

Удовик Наталія Іванівна – начальник Відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності; вул. Народного ополчення, буд. 3, м. Київ;  тел. (044) 299-96-97; e-mail: udovikni@i.ua

Лаврентієв Віктор Петрович – заступник директора Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності вул. Народного ополчення, буд. 3, м. Київ;  тел. (044) 299-96-97; e-mail: lavr_vp@i.ua

 

 1. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування:

71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги» (71.12.35-00.00; 71354000-4):

Лот 1 «Встановлення прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні» (71.12.34-00.00; 71355000-1);

Лот 2 «Підготовка підсумкових документів демаркації на українсько-молдовський державний кордон» (71.12.35-00.00; 71354000-4).

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 2 лота, обсяг надання послуг – згідно з Технічними завданнями

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Народного Ополчення, буд. 3, м. Київ, 03680

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року

 

 1. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.land.gov.ua

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 093658, ВДЗ № 62/1 (31.03.2016) від 31.03.2016.

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 093658, ВДЗ № 62/1(31.03.2016) від 31.03.2016.

3.4. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 099897, № 70 (12.04.2016) від 12.04.2016.

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 166448, ВДЗ № 203 (10.2016) від 25.10.2016.

 

 1. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 03.2016; 01.04.2016.

 

 1. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

попередні переговори – 31.03.2016, о 10.00 год,  актова зала Держгеокадастру, вул. Народного ополчення, 3, м. Київ;

остаточні переговори – 01.04.2016, об 11.00 год, актова зала Держгеокадастру, вул. Народного ополчення, 3, м. Київ.

 

 1. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

Лот 1 – 200 214,00 (двісті тисячі двісті чотирнадцять грн 00 коп) гривень з ПДВ;

Лот 2 – 260 335,00 (двісті шістдесят тисяч триста тридцять п’ять грн 00 коп) гривень з ПДВ.

 

 1. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:

 

 1. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:

 

 1. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі:

«18» жовтня 2016 року

Керуючись пунктом 5 частини 5 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі «не підписання учасником договору про закупівлю у строк, установлений замовником під час проведення переговорів з учасником переговорної процедури», враховуючи лист державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство» від 20.09.2016 № 1/106, що надійшов на адресу замовника, щодо відкликання підписів під договором та відмови від виконання демаркаційних робіт на українсько-молдовському державному кордоні у 2016 році.

 1. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Надані державним підприємством «Українське державне аерогеодезичне підприємство» матеріали підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 1. Інша інформація:

Умови застосування переговорної процедури закупівлі:

Відповідно до пунктів 2 та 5 частини другої статті 39 закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме:

«2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи;

5) здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням».

 

Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі:

– стаття 3 Указу Президента України від 31 жовтня 2011 року № 1008/2011 «Питання демаркації державного кордону України» (зі змінами);

– План демаркації українсько-молдовського державного кордону на 2016 рік, затверджений на п’ятдесят дев’ятому засіданні Спільної українсько-молдовської демаркаційної комісії 10 грудня 2015 року;

– Календарний план завершення демаркації державного кордону між Україною та Республікою Молдова, підписаного на двадцять восьмому засіданні Спільної українсько-молдовської робочої групи з підготовки підсумкових демаркаційних документів 3 червня  2015 року;

– наявність у державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство» необхідних технічних, технологічних можливостей та досвіду щодо виконання аналогічних робіт з делімітації та демаркації державного кордону протягом      1995 – 2013 років (у 2013 році виконано роботи з демаркації українсько-молдовського кордону за договорами від 23.09.2013 № 88-Г, від 23.09.2013 № 89-Г, від 23.09.2013 № 97-Г);

– включення до складу делегації України у Спільній українсько-молдовській демаркаційній комісії протягом 2003 – 2015 років фахівців державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство» як експертів для участі у засіданнях та для безпосереднього виконання робіт на місцевості.

 

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

Експертний висновок Київського національного університету будівництва та архітектури від 28.03.2016 № 28-01;

Експертний висновок Державного підприємства «Науково-дослідного інституту геодезії і картографії» від 24.03.2016 № 210.

 1. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

Шемелинець Л. М. перший заступник Голови, голова комітету
Малюк О. О. директор Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності, заступник голови комітету
Несин І. М. начальник Відділу внутрішнього аудиту, секретар комітету
Кашталян Т. М.   начальник Управління фінансового забезпечення, член комітету
Краснолуцький О. В. директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель, член комітету
Лаврентієв В. П. заступник директора Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності, член комітету
Осадча Ю. Ю. начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності, член комітету
Солодка І. В. директор Юридичного департаменту, член комітету
Удовик Н. І. начальник відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт   Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності, член комітету
Чебан Т. О. заступник начальника управління – начальник загального відділу Управління справами, член комітету
Черноштан С. М. заступник директора Департаменту землеустрою, використання та охорони земель, член комітету
Шинкаренко В. В. заступник начальника управління – начальник відділу планування та фінансування Управління фінансового забезпечення, член комітету

 

 

Перший заступник Голови

Державної служби України з питань

геодезії, картографії та кадастру,

голова комітету з конкурсних торгів                                       Л. М. Шемелинець

 

МП