ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2014  № 1106

 

ЗВІТ

про результати проведення процедури відкритих

 і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

№ 5 від 17.05.2016

 

 

 1. Замовник:

 

1.1. Найменування: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 39411771

 

1.3. Місцезнаходження: вул. Народного ополчення, буд. 3, кім. 401, м. Київ, 03680

 

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

 

Несин Ірина Миколаївна – начальник Відділу внутрішнього аудиту; вул. Народного Ополчення, 3; м. Київ, тел. (044) 244-82-54;e-mail: nesyn@land.ua

 

Лаврентієв Віктор Петрович – заступник директора Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності; вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ; (044) 249-96-97; e-mail: lavr_v.p.@i.ua

 

Удовик Наталія Іванівна – начальник Відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності; вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ;  тел. (044) 249-96-97; e-mail: udovikni@i.ua

 

 1. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

 

2.1. Найменування.

 

2.2. Код за ЄДРПОУ.

 

2.3. Місцезнаходження.

 

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.

 

 1. Предмет закупівлі:

 

3.1. Найменування:

 

71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги» (71355000-1 «Геодезичні послуги»)

Лот 1 «Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон» (71.12.34-00.00; 71355000-1)

Лот 2 «Винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону» (71.12.34-00.00; 71355000-1)

 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 2 лоти, обсяг надання послуг визначено Технічним завданням

 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Народного Ополчення, буд. 3, м. Київ, 03680

 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

 

Лот 1 – протягом 2016 року

Лот 2 – протягом 2016 року

 

 1. Процедура закупівлі6 відкриті торги.

 

 1. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі

 

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.land.gov.ua

 

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 093656, ВДЗ № 62/1(31.03.2016) від 31.03.2016.

 

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,  розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

 

5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 114656, ВДЗ № 88 (11.05.2016) від 11.05.2016.

 

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.

 

 1. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.

 

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три)

 

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

 

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії»

Державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство»

Державне підприємство «Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А. В. Шаха»

 

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

 

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» – 24102001

Державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство» – 04722078

Державне підприємство «Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А. В. Шаха» – 02571008

 

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» – вул. Червоноармійська, 69, м. Київ, 03150

Державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство» – вул. Червоноармійська, 69, м. Київ-150, 03680

Державне підприємство «Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А. В. Шаха» – вул. Попудренка, 54, м. Київ, 02094

 

 1. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

 

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 04.05.2016 р. до 10 год.00 хв. за київським часом

 

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 04.05.2016 р. о 12 год.00 хв. за київським часом

 

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 4 (чотири).

 

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

 

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:

 

Учасник процедури закупівлі Предмет закупівлі (лот) Ціна пропозиції
Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» Лот 2 2 474 000,00 грн

з ПДВ

Державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство» Лот 1 Залишено не відкритою
Державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство» Лот 2 2 460 874,4 грн

з ПДВ

Державне підприємство «Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А. В. Шаха» Лот 2 2 483 155,93 грн

з ПДВ

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.

 

 1. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

 

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися.

 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.

 

 1. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

 

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

 

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

 

 1. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

 

 1. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

 

 

 1. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.

 

12.1. Дата прийняття рішення: «04» травня 2016 року

 

12.2. Підстави:

 

Лот 1 «Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон» (71.12.34-00.00; 71355000-1)

підстава: Враховуючи вимоги пункту четвертого частини першої статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовником через відсутність поданих для участі у торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі послуг за ДК 016-2010 71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги» (71355000-1 «Геодезичні послуги») Лот 1 «Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон» (71.12.34-00.00; 71355000-1) торги відмінено частково – за Лотом 1.

Лот 2 «Винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону» (71.12.34-00.00; 71355000-1)

підстава: Враховуючи відміну закупівлі за Лотом 1, відповідно до вимог пункту першого частини першої статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель», замовником у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі послуг за ДК 016-2010 71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги» (71355000-1 «Геодезичні послуги») Лот 2 «Винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону» (71.12.34-00.00; 71355000-1) торги відмінено частково – за Лотом 2.

 1. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

 

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:

 

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії»

Державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство»

Державне підприємство «Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А. В. Шаха»

 

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону:

 

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії»

Державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство»

Державне підприємство «Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А. В. Шаха»

 

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

 

 1. Інформація про укладену рамкову угоду.

 

14.1. Дата та номер рамкової угоди.

14.2. Учасники рамкової угоди.

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.

 1. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).
 2. Склад комітету з конкурсних торгів:
Шемелинець Л. М. перший заступник Голови, голова комітету

 

Малюк О. О. директор Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності, заступник голови комітету

 

Несин І. М.

 

начальник Відділу внутрішнього аудиту, секретар комітету

 

Кашталян Т. М. начальник Управління фінансового забезпечення, член комітету

 

Краснолуцький О. В. директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель, член комітету

 

Лаврентієв В. П. заступник директора Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності, член комітету

 

Осадча Ю. Ю. * начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності, член комітету

 

Солодка І. В. директор Юридичного департаменту, член комітету
Удовик Н. І. начальник відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт   Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності, член комітету

 

Чебан Т. О. заступник директора управління – начальник відділу діловодства Управління справами, член комітету

 

Черноштан С. М. заступник директора Департаменту землеустрою, використання та охорони земель, член комітету

 

Шинкаренко В. В. заступник начальника управління – начальник відділу планування та фінансування Управління фінансового забезпечення, член комітету

 

*- відсутні на засіданні комітету з конкурсних торгів під час затвердження звіту

 

 

Перший заступник Голови

Державної служби України з питань

геодезії, картографії та кадастру,

голова комітету з конкурсних торгів                                       Л. М. Шемелинець

МП