Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру є розпорядником великого обсягу інформації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Значну кількість правочинів громадяни можуть здійснити спираючись виключно на відомості, які надаються у Держгеокадастрі. Тому, одним з важливих пріоритетів діяльності відомства є надання якісних адміністративних послуг.

Держгеокадастр та його територіальні органи надають платні та безоплатні адмінпослуги:

– державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

– надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

– внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку;

– виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення);

– надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру;

– надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

– надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель;

– надання інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі;

– надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі;

– пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про координати поворотних точок меж об’єктів кадастру;

– виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу;

– внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу;

– державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу;

– надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

– пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про: земельні угіддя частини земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, договору суборенди земельної ділянки бонітування ґрунтів;

– внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу;

– видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

– внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України з видачею витягу;

– внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу;

– надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру;

– видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

– послуга з видачі висновку про погодження документації із землеустрою (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки)

– видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

– видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача;

– видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою;

– видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки;

– погодження виконання робіт із знесення та перезакладки геодезичних пунктів;

– надання висновку щодо меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості та інші властивості товару;

– проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування географічних об’єктів;

– видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

– видача дубліката кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника;

– прийняття рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника;

– проведення державної експертизи землевпорядної документації;

– прийняття рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника або інженера-геодезиста за заявою суб’єкта звернення.

Починаючи з 1 січня 2015 року відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Вони утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

З адресами ЦНАПів можна ознайомитися на сайті Держгеокадастру за посиланням.