Закон України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Метою Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель та розвиток добросовісної конкуренції.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру є «замовником» у розумінні Закону, керується ним та іншими нормативно-правовими актами, що діють у сфері публічних закупівель під час придбання товарів, робіт і послуг.

Під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до законодавства про публічні закупівлі Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечує вільний доступ усіх учасників та інших осіб до інформації про закупівлі, передбаченої Законом, неухильно дотримується принципів здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону, а саме:

– добросовісна конкуренція серед учасників;

– максимальна економія та ефективність;

– відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

– недискримінація учасників;

– об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

– запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель, яким є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  (далі – Уповноважений орган) це інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

Під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до законодавства Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом, інформацію про закупівлі, визначену частиною першою статті 10 Закону, доступ до якої є безоплатним та вільним.

Уповноважений орган забезпечує оприлюднення інформації про закупівлі, зазначеної у частині першій статті 10 Закону, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», у тому числі у формі відкритих даних.

Процедури закупівель товарів, робіт і послуг визначені Законом здійснюються Держгеокадастром відповідно до Річного плану закупівель на відповідний рік, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 4 Закону.

Для належної організації та здійснення процедур публічних закупівель товарів, робіт і послуг наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 22.06.2016 № 177 затверджено Положення про тендерний комітет, а також його персональний склад.

Інформація про заплановані закупівлі товарів, робіт і послуг, що здійснюються без застосування процедур закупівель, передбачених законодавством про публічні закупівлі, вноситься до додатку до Річного плану закупівель на відповідний рік та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 4 Закону. Такі закупівлі проводяться Держгеокадастром відповідно до наказу від 21.02.2019 № 50 «Про питання відбору постачальника товару, надавача послуги та виконавця робіт в Держгеокадастрі» із використанням електронної системи закупівель за необхідності.

Закон України «Про публічні закупівлі»

Веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель