До пріоритетних напрямів діяльності Держгеокадастру у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності відноситься:

створення, розвиток та функціонування національної інфраструктури геопросторових даних;

розвиток національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі і мереж спеціального призначення;

топографічне картографування території та розвиток національної системи картографування, створення та оновлення топографічних карт;

встановлення, унормування, облік, реєстрація, використання та збереження географічних назв;

створення та ведення Державного реєстру географічних назв;

проведення робіт із демаркації державного кордону України;

функціонування Державного картографо-геодезичного фонду України;

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

участь у міжнародному співробітництві в сфері геодезії, картографії та географічних назв.

З матеріалами про роботу Держгеокадастру у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності можна ознайомитись у цьому розділі.