Повідомлення щодо збільшення кількісного складу Громадської ради при Держгеокадастрі за рахунок прийняття до складу Громадської ради її асоційованих членів.

Відповідно до рішення Громадської ради при Держгеокадастрі, прийнятого на її засіданні 24 червня 2020 року, про розширення складу Громадської ради при Держгеокадастрі, керуючись пунктами 4.1, 5.1. та 5.5. Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі, затвердженого наказом Держгеокадастру № 69 від 04.03.2020, пунктами 4.10. та 4.11. Регламенту роботи Громадської ради при Держгеокадастрі, затвердженого рішенням Громадської ради від 24.03.2020 (протокол № 3), пропонується представникам інститутів громадянського суспільства, які є асоційованими членами Громадської ради при Держгеокадастрі, подати документи, перелік яких визначений пунктом 10 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів автономної республіки Крим, обласні, Київській та Севастопольській міській, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Документи подаються секретарю Громадської ради при Держгеокадастрі Обручковій Анні Юріївні, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, Громадська рада при Держгеокадастрі (електрона адреса: obruchkova@land.gov.ua або press@land.gov.ua).

До складу документів обов’язково входять:

  • Заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (паперова форма);
  • Прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування представника для участі в роботі Громадської ради при Держгеокадастрі (електронна форма);
  • Заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто (паперова форма);
  • Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства (якщо така займається), відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності) (електронна форма);
  • Відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) (електронна форма);
  • Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер телефону (електронна форма);
  • Мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради при Держгеокадастрі та бачення щодо роботи у ній (електронна форма);
  • Фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний вебсайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності) (електронна форма).

Документи прийматимуться до 27 липня 2020 року (включно, крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, за графіком з 08:00–17:00 год., у п’ятницю 08:00–15:45 год., обідня перерва 12:00–12:45 год.

Зверніть увагу!

Документи, які будуть надіслані через поштове відділення після 15:00 год. 27 липня 2020 року розглядатися не будуть.