ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр
Н А К А З

1 квітня 2020 року Київ № 110

Про внесення змін до типової інформаційної та технологічної картки адміністративної послуги проведення обов’язкової, добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку)

Відповідно до статей 8, 9 та 19 Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до типової інформаційної та технологічної картки адміністративної послуги проведення обов’язкової, добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку), затвердженої наказом Держгеокадастру від 05.11.2019 № 270 «Про затвердження типових Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Держгеокадастру», виклавши їх в новій редакції, що додається.
  1. Керівникам головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві до 01 квітня 2020 року:

2.1. Затвердити інформаційну та технологічну  картку адміністративної послуги проведення обов’язкової, добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку).

2.2. Забезпечити розміщення інформаційної картки адміністративної послуги проведення обов’язкової, добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку), яка надається територіальними органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на офіційних вебсайтах, в приміщеннях громадських приймальнь міжрегіональних, міжрайонних структурних підрозділах та структурних підрозділах в районах, містах головних управлінь Держгеокадастру в областях.

  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент забезпечення контролю якості надання послуг.

 

Голова                                                                                                 Денис БАШЛИК

 

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ПРОВЕДЕННЯ ДОБРОВІЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, А ТАКОЖ ВИБІРКОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (У РАЗІ ВИДАЧІ НЕГАТИВНОГО ВИСНОВКУ)
(назва адміністративної послуги)
Головні управління Держгеокадастру в областях, місті Києві

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреси головних управлінь Держгеокадастру в областях, місті Києві
2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Відповідно до графіка роботи головних управлінь Держгеокадастру в областях, місті Києві
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги Телефони та електронні адреси головних управлінь Держгеокадастру в областях, місті Києві

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»
5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р.                   № 974 «Про затвердження Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку»
6. Акти центральних органів виконавчої влади Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації, затверджена наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за № 1618/10217
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення державної експертизи
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення державної експертизи

Оригінал об’єкту державної експертизи

Копія договору на складання документації

Кошторис на виконання проектно-вишукувальних робіт

Документ або інформацію (реквізити платежу) про оплату адміністративної послуги, що підтверджує сплату коштів за проведення державної експертизи що підтверджує сплату коштів за проведення експертизи

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Подаються до головних управлінь Держгеокадастру в областях, місті Києві особисто заявником (уповноваженою особою заявника), надсилається поштою
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга платна

 

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Стаття 39 Закону України  «Про державну експертизу землевпорядної документації»Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року  № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг»
11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється в розмірі 3 відсотків від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт відповідно до кошторису, що є додатком до договору на складання землевпорядної документації, але не може бути менше 20 гривень
11.3 Розрахунковий рахунок для внесення послуги Розрахунковий рахунок для внесення плати надається головними управліннями Держгеокадастру в областях, місті Києві, які надають адміністративну послугу
12. Строк надання адміністративної послуги Строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об’єкта державної експертизи
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Невідповідності його вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів

Виявлення недостовірних даних

Про відмову в реєстрації об’єкта державної експертизи головні управління Держгеокадастру в областях, місті Києві повідомляють протягом трьох днів у письмовій формі із зазначенням її причини

14. Результат надання адміністративної послуги Висновок державної експертизи землевпорядної документації або відмова у реєстрації об’єкта державної експертизи
15. Способи отримання відповіді (результату) Видається головними управліннями Держгеокадастру в областях, місті Києві заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві
16. Примітка  

 

 

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
проведення добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної експертизи землевпорядної документації
(у разі видачі негативного висновку)

 

№ з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ  

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)
1 Приймання об’єкта державної експертизи, перевірка відповідності його вимогам законодавства та інших нормативно-правових актів

 

 

 

Реєстрація об’єкта державної експертизи на підставі заяви (клопотання) замовника, копії договору та кошторису на складання землевпорядної документації, у журналі обліку (реєстрації) об’єктів державної експертизи землевпорядної документації

 

Заповнення рахунку на оплату робіт за проведення державної експертизи та передача його для оплати замовнику експертизи

 

 

 

або відмова в реєстрації об’єкта державної експертизи

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи або працівник підрозділу з питань звернень громадян Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві

 

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві

 

 

 

 

 

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві

 

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

В

В день надходження заяви (клопотання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В день реєстрації заяви (клопотання)

 

 

 

 

Не пізніше третього робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)

2 Передача для накладання резолюції керівництвом і передача документів до експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві Керівництво Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві відповідно до розподілу обов’язків

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

В день реєстрації заяви (клопотання)
3 Накладання відповідної резолюції керівництвом Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві Керівництво Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві В Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)
4 Передача пакета документів працівнику експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві Працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві В Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)
5 Проведення державної експертизи, яка включає дослідження, перевірку, аналіз та оцінку об’єкта експертизи на предмет його відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам.

Узагальнення результатів експертних досліджень та підготовка висновку державної експертизи щодо доцільності затвердження землевпорядної документації

Працівники експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві В Не пізніше п’ятнадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)
6 Передача підготовленого висновку державної експертизи землевпорядної документації керівнику експертного підрозділу Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві

 

Перевірка та підписання висновку державної експертизи керівником експертного підрозділу Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві

Керівник експертного підрозділу Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві

В Протягом одного робочого дня
7 Передача підготовленого висновку державної експертизи землевпорядної документації керівництву Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві для затвердження

 

Затвердження висновку державної експертизи керівництвом Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві

 

Керівництво Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві

 

В

 

 

 

З

Протягом одного робочого дня
8 Реєстрація висновку державної експертизи землевпорядної документації у журналі обліку (реєстрації) об’єктів державної експертизи землевпорядної документації Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві В Протягом одного робочого дня
9 Видача замовнику висновку державної експертизи землевпорядної документації (разом з об’єктом експертизи) після пред’явлення документу або інформації (реквізити платежу) про оплату адміністративної послуги, що підтверджує сплату коштів за проведення державної експертизи Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи або працівник підрозділу з питань звернень громадян Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві В Не пізніше двадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)
Загальна кількість днів надання послуги – 20 робочих днів
Загальна кількість днів (передбачених законодавством) – 20 робочих днів

 Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом. 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

 

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації
(назва адміністративної послуги)
Головні управління Держгеокадастру в областях, місті Києві
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  
1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги Адреси центрів надання адміністративних послуг
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги Відповідно до графіка роботи центрів надання адміністративних послуг
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги Телефони та електронні адреси центрів надання адміністративних послуг

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»
5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р.                   № 974 «Про затвердження Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

6. Акти центральних органів виконавчої влади Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації, затверджена наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за № 1618/10217
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення обов’язкової державної експертизи
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення обов’язкової державної експертизи

Оригінал об’єкту державної експертизи

Копія договору на складання документації

Кошторис на виконання проектно-вишукувальних робіт

Документ або інформацію (реквізити платежу) про оплату адміністративної послуги, що підтверджує сплату коштів за проведення державної експертизи що підтверджує сплату коштів за проведення експертизи

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Подаються до центру надання адміністративних послуг особисто заявником (уповноваженою особою заявника), надсилається поштою
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга платна

 

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Стаття 39 Закону України  «Про державну експертизу землевпорядної документації»Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року  № 835 Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг»
11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється в розмірі 3 відсотків від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт відповідно до кошторису, що є додатком до договору на складання землевпорядної документації, але не може бути менше 20 гривень
11.3 Розрахунковий рахунок для внесення послуги Розрахунковий рахунок для внесення плати надається центром надання адміністративної послуги
12. Строк надання адміністративної послуги Строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об’єкта державної експертизи
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Невідповідності його вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів

Виявлення недостовірних даних

Про відмову в реєстрації об’єкта державної експертизи головні управління Держгеокадастру в областях, місті Києві повідомляють протягом трьох днів у письмовій формі із зазначенням її причини

14. Результат надання адміністративної послуги Висновок державної експертизи землевпорядної документації або відмова у проведенні реєстрації об’єкта державної експертизи
15. Способи отримання відповіді (результату) Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві
16. Примітка  

 

 

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації

 

№ з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ  

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)
1 Приймання об’єкта державної експертизи та реєстрація заяви (клопотання), копії договору та кошторису на складання землевпорядної документації

 

Заповнення рахунку на оплату робіт за проведення державної експертизи

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

 

В В день надходження заяви (клопотання)

 

2 Передача об’єкта державної експертизи до Головного управління Держгеокадастру в області, м. Києві Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день надходження заяви (клопотання)
3 Перевірка відповідності об’єкта державної експертизи вимогам законодавства та інших нормативно-правових актів

 

Реєстрація об’єкта державної експертизи на підставі заяви (клопотання) замовника, копії договору та кошторису на складання землевпорядної документації, у журналі обліку (реєстрації) об’єктів державної експертизи землевпорядної документації

 

або відмова в реєстрації об’єкта державної експертизи

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи

В В день надходження заяви (клопотання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом трьох днів з дня реєстрації заяви (клопотання)

4 Передача для накладання резолюції керівництвом Головного управління Держгеокадастру в області, м. Києві і передача документів до експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи Керівництво Головного управління Держгеокадастру в області, м. Києві

 

 

В

 

 

 

 

 

 

В день реєстрації заяви (клопотання)
5 Накладання відповідної резолюції керівництвом Керівництво В Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)
6 Передача пакета документів працівнику експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи Працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи В Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)
7 Проведення обов’язкової державної експертизи, яка включає дослідження, перевірку, аналіз та оцінку об’єкта експертизи на предмет його відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам.

Узагальнення результатів експертних досліджень та підготовка висновку державної експертизи щодо доцільності затвердження землевпорядної документації

Працівники експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи В Не пізніше чотирнадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)
8 Передача підготовленого висновку державної експертизи землевпорядної документації керівнику експертного підрозділу

 

 

 

 

 

Перевірка та підписання висновку державної експертизи керівником експертного підрозділу

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи

 

 

 

Керівник експертного підрозділу

В Протягом одного робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)
9 Передача підготовленого висновку державної експертизи землевпорядної документації керівництву Головного управління Держгеокадастру в області, м. Києві для затвердження

 

 

 

Затвердження висновку державної експертизи керівництвом Головного управління Держгеокадастру в області, місті Києві

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи

 

 

 

Керівництво Головного управління Держгеокадастру в області, м. Києві

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

 

Протягом одного робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)
10 Реєстрація висновку державної експертизи землевпорядної документації у журналі обліку (реєстрації) об’єктів державної експертизи землевпорядної документації Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи В Протягом одного робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)
11 Передача висновку державної експертизи землевпорядної документації та рахунку на оплату робіт за проведення експертизи адміністратору центру надання адміністративних послуг, який реєстрував клопотання заявника Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи В В день реєстрації висновку
12 Видача замовнику висновку державної експертизи землевпорядної документації (разом з об’єктом експертизи) після пред’явлення документу або інформації (реквізити платежу) про оплату адміністративної послуги, що підтверджує сплату коштів за проведення державної експертизи Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Не пізніше двадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)
Загальна кількість днів надання послуги – 20 робочих днів
Загальна кількість днів (передбачених законодавством) – 20 робочих днів

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи головного управління Держгеокадастру в відповідній області, Головного  управління Держгеокадастру у м. Києві можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом. 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.