ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр
Н А К А З

1 квітня 2020 року Київ № 111

Про внесення змін до типової інформаційної та технологічної картки адміністративної послуги проведення обов’язкової, добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку)

Відповідно до статей 8, 9 та 19 Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до типової інформаційної та технологічної картки адміністративної послуги проведення обов’язкової, добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку), затвердженої наказом Держгеокадастру від 05.11.2019 № 269 «Про затвердження типових Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру», виклавши їх в новій редакції, що додається.
  1. Департаменту забезпечення діяльності служби та Відділу звернень громадян та доступу до публічної інформації забезпечити розміщення Інформаційної картки адміністративної послуги проведення обов’язкової, добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку, яка надається Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на офіційному вебсайті та в приміщенні громадської приймальні.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент забезпечення контролю якості надання послуг.

 

Голова                                                                                        Денис БАШЛИК

 

Додаток до наказу Держгеокадастру
від 01.04.2020 № 111

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ, ДОБРОВІЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, А ТАКОЖ ВИБІРКОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (У РАЗІ ВИДАЧІ НЕГАТИВНОГО ВИСНОВКУ)
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса: вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03151
2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги понеділок – четвер – з 09-00 до 18-00

п’ятниця – з 09-00 до 16-45

обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги телефон/факс (довідка) (044) 299-35-62/249-96-70;

електронна адреса: expert@land.gov.ua;

веб-сайт: www.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»
5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2006

№ 974 «Про затвердження Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку»

6. Акти центральних органів виконавчої влади Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації, затверджена наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за № 1618/10217
7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення державної експертизи землевпорядної документації
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення державної експертизи землевпорядної документації
Оригінал об’єкту державної експертизи землевпорядної документації

Копія договору на складання землевпорядної документації

Кошторис на виконання проектно-вишукувальних робіт

Лист територіального органу Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Документ або інформацію (реквізити платежу) про оплату адміністративної послуги, що підтверджує сплату коштів за проведення державної експертизи що підтверджує сплату коштів за проведення експертизи

У разі подання заяви уповноваженою особою додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), надсилання поштою
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга платна
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Стаття 39 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг»
11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється в розмірі 3 відсотків від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт відповідно до кошторису, що є додатком до договору на складання землевпорядної документації, але не може бути менше 20 гривень
11.3 Розрахунковий рахунок для внесення послуги Плата за проведення експертним підрозділом Держгеокадастру державної експертизи землевпорядної документації зараховується на рахунок, відкритий в УДКСУ у Солом’янському районі м. Києва за кодом 22012500 (отримувач УДКСУ у Солом’янському районі, код банку 820019, р/р 33211879727010, ЄДРПО 38050812)
12. Строк надання адміністративної послуги Строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об’єкта державної експертизи
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Невідповідність поданих документів вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів
Виявлення недостовірних даних
Про відмову в реєстрації об’єкта експертизи Держгеокадастр повідомляє протягом трьох днів у письмовій формі із зазначенням її причини
14. Результат надання адміністративної послуги Висновок державної експертизи землевпорядної документації або відмова у проведенні реєстрації об’єкта експертизи
15. Способи отримання відповіді (результату) Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), надсилання поштою на адресу, вказану у заяві
16. Примітка

 

Додаток до наказу Держгеокадастру
від 01.04.2020 № 111

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги проведення обов’язкової, добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку)

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія
(В, У, П, З)
Термін виконання
(днів)
1 Приймання об’єкта державної експертизи, перевірка відповідності його вимогам законодавства та інших нормативно-правових актів.

Реєстрація об’єкта державної експертизи на підставі заяви (клопотання) замовника, копії договору та кошторису на складання землевпорядної документації, у журналі обліку (реєстрації) об’єктів державної експертизи землевпорядної документації

Заповнення рахунку на оплату робіт за проведення державної експертизи та передача його для оплати замовнику експертизи

або відмова в реєстрації об’єкта державної експертизи

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи або працівник відділу звернення громадян

 

 

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи

 

 

 

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

В

В день надходження заяви (клопотання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В день реєстрації заяви (клопотання)

 

 

 

 

 

Не пізніше третього робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)

2 Передача для накладання резолюції керівництвом Держгеокадастру і передача документів до експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи Керівництво Держгеокадастру відповідно до розподілу обов’язків

 

 

В В день реєстрації заяви (клопотання)
3 Накладання відповідної резолюції керівництвом Керівництво В Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)
4 Передача пакета документів працівнику експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи Працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи В Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)
5 Проведення державної експертизи, яка включає дослідження, перевірку, аналіз та оцінку об’єкта експертизи на предмет його відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам.

Узагальнення результатів експертних досліджень та підготовка висновку державної експертизи щодо доцільності затвердження землевпорядної документації

Працівники експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи В Не пізніше п’ятнадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)
6 Передача підготовленого висновку державної експертизи землевпорядної документації керівнику експертного підрозділу

Перевірка та підписання висновку державної експертизи керівником експертного підрозділу

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи

Керівник експертного підрозділу

В Протягом одного робочого дня
7 Передача підготовленого висновку державної експертизи землевпорядної документації керівництву Держгеокадастру для затвердження

Затвердження висновку державної експертизи керівництвом Держгеокадастру

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи

 

 

Керівництво Держгеокадастру

 

В

 

 

 

З

Протягом одного робочого дня
8 Реєстрація висновку державної експертизи землевпорядної документації у журналі обліку (реєстрації) об’єктів державної експертизи землевпорядної документації Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи В Протягом одного робочого дня
9 Видача замовнику висновку державної експертизи землевпорядної документації (разом з об’єктом експертизи) після пред’явлення документу або інформації (реквізити платежу) про оплату адміністративної послуги, що підтверджує сплату коштів за проведення державної експертизи Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи або працівник відділу звернення громадян В Не пізніше двадцятого робочого дня з дня реєстрації заяви (клопотання)
Загальна кількість днів надання послуги – 20 робочих днів
Загальна кількість днів (передбачених законодавством) – 20 робочих днів

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.