ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр
Н А К А З

26 березня 2020 року Київ № 98

Про внесення змін до типової інформаційної та технологічної картки адміністративної послуги видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Відповідно до статей 8, 9 та 19 Закону України «Про адміністративні послуги», Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553, керуючись Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до типової інформаційної та технологічної картки адміністративної послуги видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, затвердженої наказом Держгеокадастру від 05.11.2019 № 270 «Про затвердження типових Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Держгеокадастру», виклавши її в новій редакції, що додається.
  1. Керівникам головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві до 30 березня 2020 року:

2.1. Затвердити інформаційну та технологічну  картку адміністративної послуги видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

2.2. Забезпечити розміщення інформаційної картки адміністративної послуги видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, яка надається територіальними органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на офіційних вебсайтах, в приміщеннях громадських приймальнь міжрегіональних, міжрайонних структурних підрозділах та структурних підрозділах в районах, містах головних управлінь Держгеокадастру в областях.

  1. Цей наказ набирає чинності з 30 березня 2020 року, але не раніше дня набрання чинності пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 04 грудня 2019 р. № 1141.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент забезпечення контролю якості надання послуг.

 

Голова                                                                                                 Денис БАШЛИК

 

Додаток до наказу Держгеокадастру
від 26.03.2020 № 98 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИДАЧА ВІДОМОСТЕЙ З ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЩО ВКЛЮЧЕНА ДО ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
(назва адміністративної послуги)
Головні управління Держгеокадастру в областях та місті Києві, міжрегіональне, міськрайонні, міжрайонні міжміські, районні та міські структурні підрозділи Головних управлінь Держгеокадастру в областях
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  
1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги Адреси центрів надання адміністративних послуг
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги Відповідно до графіку роботи центрів надання адміністративних послуг
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги Телефони та електронні адреси центрів надання адміністративних послуг

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Статті 32, 33 Закону України «Про землеустрій»
5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1553 «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014       № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

6. Акти центральних органів виконавчої влади  
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування  

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Запит про надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Запит про надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, за встановленою формою (форма запиту додається)*

У разі подання заяви уповноваженою особою додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія), документа, що засвідчує його повноваження

 

 

 

 

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Подаються до центру надання адміністративних послуг особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою або в електронному вигляді через офіційний веб-сайт Держгеокадастру
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги До 10 робочих днів
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Не визначено
14. Результат надання адміністративної послуги Відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою в електронному вигляді
15. Способи отримання відповіді (результату) Видається центром надання адміністративних послуг  заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою, на електронну адресу, вказану заявником у запиті
16. Примітка *Форма запиту про надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, додається до Типової інформаційної картки адміністративної послуги

 

Додаток
до Інформаційної картки
адміністративної послуги з видачі
відомостей з документації із
землеустрою, що включена до
Державного фонду документації із
землеустрою

____________________________________________
(найменування територіального органу
____________________________________________
Держгеокадастру)
____________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /
____________________________________________
повне найменування юридичної особи)
____________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків, у разі наявності)
_____________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу, яка звернулася із заявою
______________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі або номер ID-картки),
______________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи)
______________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
______________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
______________________________________________
(контактний телефон)

 

ЗАЯВА
на отримання адміністративної послуги “Видача відомостей
з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою”

код документації ______________________________________________,
назва документації (замовник такої документації) __________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результат адміністративної послуги надати на електронну адресу _________________________.

__________________________ ____________________________
(дата) (підпис)

__________

Примітка. Заява подається окремо на кожну документацію із землеустрою. Замовник такої документації – фізична або юридична особа, на яку розроблялася документація.”;

 

Додаток до наказу Держгеокадастру
від 26.03.2020 № 98 

 

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

№ з/п Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П, З) Термін виконання (днів)
1 Прийом та реєстрація запиту суб’єкта звернення в центрі надання адміністративних послуг Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Протягом одного робочого дня  (заяви реєструються в день їх надходження в порядку їх черговості)
2 Передача запиту до відповідного управління/відділу територіального органу Держгеокадастру у області в районі/місті або до Головного управління Держгеокадастру  в області  або до Головного управління Держгеокадастру у м. Києві Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день реєстрації запиту
3 Реєстрація запита суб’єкта звернення у відповідному управлінні/відділі територіального органу Держгеокадастру у області в районі/місті або Головному управлінні Держгеокадастру  в області  або Головному управлінні Держгеокадастру у м. Києві поданої суб’єктом звернення через центр надання адміністративних послуг або через офіційний вебсайт Держгеокадастру Відповідальна особа визначена у відповідному управлінні/відділі територіального органу Держгеокадастру у області в районі/місті або Головному управлінні Держгеокадастру  в області  або Головному управлінні Держгеокадастру у м. Києві В В день реєстрації запиту/ в день надходження заяви через офіційний вебсайт Держгеокадастру
4 Передача запиту керівництву управління/відділу територіального органу Держгеокадастру у області в районі/місті або Головного управління Держгеокадастру  в області  або Головного управління Держгеокадастру у м. Києві Відповідальна особа визначена у відповідному управлінні/відділі територіального органу Держгеокадастру у області в районі/місті або Головному управлінні Держгеокадастру  в області  або Головному управлінні Держгеокадастру у м. Києві В Не пізніше першого робочого дня з дня реєстрації запиту у відповідному структурному підрозділі територіального органу Держгеокадастру, головному управлінні Держгеокадастру в області та м. Києві
5 Накладання відповідної резолюції Керівництво управління/відділу територіального органу Держгеокадастру у області в районі/місті або Головного управління Держгеокадастру  в області  або Головного управління Держгеокадастру у м. Києві В Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації запиту у відповідному структурному підрозділі територіального органу Держгеокадастру, головному управлінні Держгеокадастру в області та м. Києві
6 Передача запита відповідальній особі за ведення Державного фонду документації із землеустрою для опрацювання Відповідальна особа визначена у відповідному управлінні/відділі територіального органу Держгеокадастру у області в районі/місті або Головному управлінні Держгеокадастру  в області  або Головному управлінні Держгеокадастру у м. Києві В Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації запиту у відповідному структурному підрозділі територіального органу Держгеокадастру, головному управлінні Держгеокадастру в області та м. Києві
7 Опрацювання запита, зокрема:
перевірка наявності запитуваних матеріалів у Державному фонді документації із землеустрою;
мета отримання матеріалів;
віднесення запитуваних матеріалів до документів з обмеженим доступом;
копія документа, який підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси одержувача адміністративної послуги (у разі подання запиту уповноваженою особою), та сканування  матеріалів у разі їх відсутності в електронній (цифровій) формі
Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою В Не пізніше п’ятого робочого дня з дня реєстрації запиту у відповідному структурному підрозділі територіального органу Держгеокадастру, головному управлінні Держгеокадастру в області та м. Києві
8 Підготовка листа щодо видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронному вигляді, або листа про відмову у видачі (у разі неможливості надання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою) Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою В Не пізніше шостого робочого дня з дня реєстрації запиту у відповідному структурному підрозділі територіального органу Держгеокадастру, головному управлінні Держгеокадастру в області та м. Києві
9 Подача листа керівництву управління/відділу територіального органу Держгеокадастру у області в районі/місті або Головного управління Держгеокадастру  в області  або Головного управління Держгеокадастру у м. Києві Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою В Не пізніше восьмого робочого дня з дня реєстрації запиту у відповідному структурному підрозділі територіального органу Держгеокадастру, головному управлінні Держгеокадастру в області та м. Києві
10 Підпис листа щодо видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі Керівництво управління/відділу територіального органу Держгеокадастру у області в районі/місті або Головного управління Держгеокадастру  в області  або Головного управління Держгеокадастру у м. Києві В Не пізніше дев’ятого робочого дня з дня реєстрації запиту у відповідному структурному підрозділі територіального органу Держгеокадастру, головному управлінні Держгеокадастру в області та м. Києві
11 Реєстрація листа щодо видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі Відповідальна особа визначена у відповідному управлінні/відділі територіального органу Держгеокадастру у області в районі/місті або Головному управлінні Держгеокадастру  в області  або Головному управлінні Держгеокадастру у м. Києві В Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації запиту у відповідному структурному підрозділі територіального органу Держгеокадастру, головному управлінні Держгеокадастру в області та м. Києві
12 Передача листа та матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронному вигляді, або листа про відмову у видачі адміністратору центру надання адміністративних послуг, який реєстрував запит суб’єкта звернення, у разі подачі запиту через офіційний вебсайт Держгеокадастру – направлення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою на електронну адресу заявника Відповідальна особа визначена у відповідному управлінні/відділі територіального органу Держгеокадастру у області в районі/місті або Головному управлінні Держгеокадастру  в області  або Головному управлінні Держгеокадастру у м. Києві В Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації запиту у відповідному структурному підрозділі територіального органу Держгеокадастру, головному управлінні Держгеокадастру в області та м. Києві
13 Видача адміністратором центру надання адміністративних послуг листа та матеріалів з Державного фонду документації із землеустрою в електронному, або листа про відмову у видачі (у разі неможливості надання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою) Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації запиту у відповідному структурному підрозділі територіального органу Держгеокадастру, головному управлінні Держгеокадастру в області та м. Києві
Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – до 10 робочих днів

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом. 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.