КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. № 783
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                                В.ГРОЙСМАН


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 783

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374; 2012 р., № 65, ст. 2669; 2013 р., № 2, ст. 41, № 80, ст. 2975; 2014 р., № 97, ст. 2786; 2015 р., № 46, ст. 1472, № 79, ст. 2650; 2016 р., № 25, ст. 992, № 99, ст. 3212; 2017 р., № 47, ст. 1458, № 92, ст. 2788):

1) підпункт 2 пункту 2 викласти в такій редакції:

“2) оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”;”;

2) у додатках до постанови:

додаток 1 виключити;

додатки 2 і 3 викласти в такій редакції:

“Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. № 835
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 783)

ПЕРЕЛІК
платних адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами

Найменування послуги

Нормативно-правовий акт, яким встановлено розмір плати за надання послуги

1. Проведення обов’язкової, добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку)

Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”

2. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

1) витягів з Державного земельного кадастру про:

землі в межах адміністративно-територіальних одиниць

обмеження у використанні земель

земельну ділянку

2) довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

3. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

-“-

земельні угіддя (за 1 кв. дециметр плану масштабу 1:2000 – 1:5000 території населених пунктів та масштабу 1:5000 – 1:10000 за межами населених пунктів)

частини земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, договору суборенди земельної ділянки

координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів)

бонітування ґрунтів (за 1 кв. дециметр плану масштабу 1:5000 – 1:10000 за межами населених пунктів)

4. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, допущеної не з вини органу, що здійснює його ведення

-“-

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. № 835
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 783)

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами на безоплатній основі

Найменування послуги

Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається адміністративна послуга

1. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України “Про землеустрій”

2. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України “Про оцінку земель”

3. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Закон України “Про землеустрій”

4. Реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем, крім апаратури Міноборони, МВС та СБУ

Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

5. Висновок щодо меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару

Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”

6. Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності

Земельний кодекс України

7. Видача висновку про погодження документації із землеустрою

-“-

8. Погодження виконання робіт із знесення або перезакладки геодезичних пунктів

Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

9. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

Закон України “Про землеустрій”

10. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

11. Прийняття рішення про видачу, анулювання, зупинення дії, поновлення кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника

Закон України “Про землеустрій”

12. Прийняття рішення про видачу, анулювання, зупинення дії, поновлення кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-геодезиста

Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

13. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

14. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

-“-

15. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

-“-

16. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

-“-

17. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України та Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

18. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

19. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

-“-

20. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

-“-

21. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу

-“-

22. Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі

-“-

23. Проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів

Закон України “Про географічні назви”

24. Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”

25. Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача

Земельний кодекс України”.

2. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523 “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 45, ст. 1193; 2017 р., № 90, ст. 2743):

1) у графі “Найменування адміністративної послуги”:

пункт 56 після слів “про земельну ділянку” доповнити словами “з видачею витягу”;

у пункті 60 слово “безпосередньо” виключити;

у підпункті 2 пункту 62 слова “довідки, що містить” замінити словами “довідок, що містять”;

2) пункти 67 і 69 викласти в такій редакції:

“67. Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації

Земельний кодекс України та Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”;

“69. Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок, що перебувають у державній власності

Земельний кодекс України”.