КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 листопада 2019 р. № 974
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 5 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України                                                                      О.ГОНЧАРУК


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2019 р. № 974

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац одинадцятий пункту 5 § 33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2016 р., № 18, ст. 721, № 65, ст. 2192; 2017 р., № 12, ст. 340, № 34, ст. 1094; 2018 р., № 37, ст. 1290; 2019 р., № 1, ст. 3, № 13, ст. 473, № 84, ст. 2856), виключити.

2. Підпункти 5-2 – 5-4 пункту 1 переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410; 2012 р., № 65, ст. 2662, № 88, ст. 3570; 2015 р., № 42, ст. 1303; 2017 р., № 38, ст. 1208; 2018 р., № 68, ст. 2289; 2019 р., № 60, ст. 2066), виключити.

3. У Положенні про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 500 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2288; 2015 р., № 28, ст. 812, № 40, ст. 1218, № 80, ст. 2670; 2017 р., № 13, ст. 364; 2018 р., № 52, ст. 1829; 2019 р., № 55, ст. 1918):

1) у пункті 4:

підпункти 5, 12, 18, 22, 24 – 27, 38-1 і 38-2 виключити;

підпункт 12-1 викласти в такій редакції:

“12-1) забезпечує оприлюднення оголошень разом із інформацією про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та їх результатів на Єдиному порталі вакансій державної служби;”;

у підпункті 12-2 слово “вакантних” виключити;

доповнити пункт підпунктами 12-3 і 12-4 такого змісту:

“12-3) організовує централізоване проведення оцінювання професійних компетентностей кандидатів під час проходження конкурсу на зайняття посад державної служби у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

12-4) здійснює адміністрування Єдиного порталу вакансій державної служби;”;

підпункт 36 викласти в такій редакції:

“36) в установленому порядку збирає та аналізує інформацію про вакантні посади державної служби не нижче категорії “Б” у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, іншу інформацію, необхідну для внесення суб’єкту призначення пропозицій щодо переведення державних службовців, звільнених з посади державної служби категорії “А” відповідно до частини першої статті 87-1 Закону України “Про державну службу;”;

2) підпункт 5 пункту 6 виключити;

3) абзац п’ятий пункту 9 виключити;

4) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. НАДС очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.”;

5) підпункт 9 пункту 11 після слів “апарату НАДС” доповнити словами “, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 Закону України “Про державну службу” у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України”;

6) абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

“12. Голова НАДС має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.”.

4. У структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 564 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 69, ст. 2333), позицію “Департамент інформації та комунікацій з громадськістю” замінити такою позицією “Департамент інформації та взаємодії з громадськістю”.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2019 р. № 974

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 “Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 38, ст. 1208).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 818 “Деякі питання проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 88, ст. 2700).

3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168 “Деякі питання Державної служби якості освіти України” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 25, ст. 892).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 343 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 35, ст. 1241).