Перелік тестових питань для отримання Кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та для підсумкового контролю знань під час підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників

Завантажити в pdf

1. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон) погоджуються:

2. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення) погоджуються:

3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, що розробляються з метою внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі та режими використання земель у межах територій пам’яток культурної спадщини, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, охоронюваних археологічних територій, зон охорони, буферних зон, історичних ареалів населених місць, територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини, затверджуються:

4. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, що розробляються з метою внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі та режими використання земель у межах територій пам’яток культурної спадщини, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, охоронюваних археологічних територій, зон охорони, буферних зон, історичних ареалів населених місць, територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини, публікуються на офіційному веб-сайті органу охорони культурної спадщини, уповноваженого здійснювати їх затвердження:

5. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій:

6. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв):

7. У разі наявності територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, прибережних захисних смуг, інших територій екологічної мережі проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються:

8. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб затверджуються:

9. Робочі проекти землеустрою, що передбачають здійснення заходів на земельних ділянках державної та комунальної власності, розташованих на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, їх охоронних зонах, землях, зарезервованих для заповідання, прибережних захисних смугах, інших територіях екологічної мережі, погоджуються:

10. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок приватної власності затверджується:

11. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок державної або комунальної власності затверджується:

12. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, та земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) затверджується:

13. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у разі передачі на підставі такої документації земельної ділянки у власність та користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування затверджується:

14. Затверджена документація із землеустрою подається розробником до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель:

15. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються з власниками, користувачами земельних ділянок, що включаються до території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів без їх вилучення:

16. Схема землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи затверджується:

17. Оцінка земель проводиться відповідно до:

18. Документація із землеустрою, складена з порушенням вимог статті 28 Закону України «Про землеустрій»:

19. Замовниками документації із землеустрою можуть бути:

20. Документація із землеустрою розробляється:

21. Здійснення сертифікації інженерів-землевпорядників, утворення Кваліфікаційної комісії та ведення Державних реєстрів сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів віднесено до повноважень:

22. Встановлення і закріплення на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць, територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, меж земельних ділянок власників і землекористувачів забезпечує:

23. Дані та результати моніторингу ринку земель є публічною інформацією та підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті:

24. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) включають:

25. Межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон встановлюються:

26. З метою вирішення спору між декількома органами місцевого самоврядування щодо меж територій територіальних громад розробляються:

27. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці включає:

28. Документація із землеустрою у складі текстових матеріалів обов’язково містить пояснювальну записку, в якій зазначаються, у тому числі:

29. Підставою для відмови у погодженні та затвердженні документації із землеустрою може бути лише:

30. Рішення про приватизацію земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій приймають:

31. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів затверджуються:

32. Поділ території з урахуванням природних умов та агробіологічних вимог сільськогосподарських культур це:

33. Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам встановлюється:

34. Торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини, торфовища у складі водно-болотних угідь міжнародного значення:

35. Іноземні держави, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подають клопотання до:

36. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам є:

37. Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються:

38. Земельні ділянки можуть бути об’єднані, якщо вони:

39. Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах встановлюється:

40. У прибережних захисних смугах дозволяється:

41. Який документ не входить до складу проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

42. Який термін дії має рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою:

43. Який максимальний строк складання документації із землеустрою, крім документації із землеустрою, яка одночасно є містобудівною документацією:

44. Документація із землеустрою розробляється у вигляді:

45. Види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно:

46. Охорона земель включає:

47. Рекультивація порушених земель – це:

48. Які землі підлягають рекультивації:

49. Нормативно-правові акти, якими здійснюється правове регулювання у сфері охорони земель:

50. Яким нормативно-правовим актом встановлюється порядок консервації земель:

51. Яким чином здійснюється консервація земель:

52. Чи може передаватися в оренду земельна ділянка, яка обмежена заставою:

53. Припинення права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення у разі добровільної відмови від неї на користь держави або територіальної громади здійснюється за:

54. Земельні ділянки особистого селянського господарства можуть використовуватися для:

55. Визначення земель, придатних для потреб сільського господарства, провадиться:

56. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови – це:

57. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, передаються співвласникам багатоквартирних житлових будинків у:

58. До земель загального користування населених пунктів належать:

59. Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади можуть безоплатно або за плату передаватись у власність замкнені земельні ділянки лісогосподарського призначення у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств загальною площею:

60. До особливо цінних земель не відносяться:

61. До земель водного фонду належать землі, зайняті:

62. До земель морського транспорту не належать землі під:

63. До складу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки входить:

64. Цільове призначення земельної ділянки – це:

65. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім земельних ділянок державної або комунальної власності) цільове призначення якої змінюється, розробляється:

66. Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:

67. До повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин належить:

68. Зміст поняття «охорона земель»:

69. Документація із землеустрою в галузі охорони земель – це:

70. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, визначають:

71. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь розробляються з метою:

72. Передача у користування земельні ділянки зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи належить до повноважень:

73. До якої категорії земель належать полезахисні лісові смуги:

74. Землі оборони можуть перебувати у:

75. Громадяни і юридичні особи для залісення в установленому порядку можуть набувати у власність земельні ділянки:

76. Земельні ділянки для користування надрами надаються користувачам надр:

77. Яке з наведених визначень визначає термін «проект землеустрою»:

78. Який із наведених видів документації не є документацією із землеустрою:

79. Який із наведених видів документації із землеустрою відноситься до землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях?

80. Формування земельних ділянок здійснюється:

81. З метою врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень:

82. Який орган приймає рішення про встановлення та зміну меж міста?

83. Які землі підлягають консервації?

84. До обов’язків орендаря земельної ділянки сільськогосподарського призначення належить:

85. До 1 січня 2024 року загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України не може перевищувати:

86. Припинення права постійного користування землями природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, землями історико-культурного призначення, з підстави добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення здійснюється за погодженням:

87. До якої категорії земель належать земельні ділянки надані для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту:

88. Спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей вирішуються виключно:

89. Розміри та режим використання земельних ділянок смуг відведення визначаються за:

90. Навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів створюються:

91. Яка нормативна ширина прибережної захисної смуги для малих річок (площа водозбору до 2 тис. км2), струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 га?

92. Яка нормативна ширина прибережної захисної смуги для середніх річок (площа водозбору від 2 тис. км2), водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 га?

93. Яка нормативна ширина прибережної захисної смуги для великих річок (площа водозбору понад 50 тис. км2), водосховищ на них та озер?

94. Для створення сприятливого режиму водних об’єктів уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюються водоохоронні зони, розміри яких визначаються за:

95. Приватні несільськогосподарські підприємства, установи та організації можуть набувати у власність або оренду землі сільськогосподарського та іншого призначення для ведення:

96. Помилки, допущені органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру виправляються:

97. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється у строк:

98. Об’єктами Державного земельного кадастру є:

99. На отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право:

100. Відомості про розподіл земель між власниками та користувачами вносяться до Державного земельного кадастру:

101. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється:

102. Хто забезпечує підготовку лотів до продажу на земельних торгах?

103. Земельні торги проводяться:

104. Розробниками документації із землеустрою є:

105. Сертифіковані інженери-геодезисти зобов’язані підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації не рідше:

106. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, безоплатно за добровільним зверненням без складання кваліфікаційних іспитів інженерам-землевпорядникам, які на момент набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт» відповідають одній із таких умов:

107. Чи є обов’язковою копія кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника у складі проекту землеустрою?

108. За достовірність інформації, яка подається до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, у порядку, встановленому Законом України «Про землеустрій» несе відповідальність:

109. Кваліфікаційна комісія здійснює контроль за:

110. Інженер-землевпорядник, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту, подає до Кваліфікаційної комісії:

111. Інженери-землевпорядники, позбавлені кваліфікаційного сертифіката внаслідок порушення законодавства у сфері землеустрою відповідно до статті 68 Закону України «Про землеустрій», допускаються до складання кваліфікаційного іспиту:

112. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин:

113. Відповідальними особами за якість робіт із землеустрою можуть бути:

114. Які документи входять до складу проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

115. Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника:

116. Витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників надається:

117. Рішення про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у разі:

118. Дія кваліфікаційного сертифіката поновлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин після усунення особою наявних зауважень:

119. Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:

120. Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель, крім земель:

121. Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми загальною площею:

122. Землі водного фонду можуть перебувати у:

123. Право власності на землю – це право:

124. Винесення в натуру (на місцевість) меж сформованої земельної ділянки до її державної реєстрації здійснюється за:

125. Межі суміжних земельних ділянок приватної власності можуть бути змінені їх власниками без формування нових земельних ділянок за:

126. Державна реєстрація прав суборенди, сервітуту, які поширюються на частину земельної ділянки, здійснюється після:

127. Основою для відновлення меж є:

128. Зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з:

129. Припинення права постійного користування земельними ділянками історико-культурного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення з підстав добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення здійснюється за погодженням з:

130. Земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби можуть орендувати:

131. У разі якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі:

132. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст розробляються за рішенням:

133. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району розробляється за рішенням відповідної районної ради, а у разі якщо районна рада не утворена:

134. У разі встановлення меж міста проект погоджується з:

135. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється за рішенням:

136. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок приватної власності затверджується:

137. Роботи з інвентаризації земель включають:

138. Виконавці подають копії матеріалів, отриманих за результатами проведення інвентаризації земель, до місцевого фонду документації із землеустрою:

139. Робочий інвентаризаційний план не складається у разі інвентаризації:

140. У разі формування земельної ділянки технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель також включає:

141. Зведений інвентаризаційний план не складається у разі інвентаризації:

142. Проекти землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад погоджуються:

143. Саморегулівними організаціями у сфері землеустрою є:

144. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджуються:

145. Який вид документації складається з метою обґрунтування, розробки і подальшої реалізації необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів з освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального використання та охорони, захисту від руйнівних процесів?

146. Який вид документації складається з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних ландшафтів?

147. Площа земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати?

148. Який вид документації із землеустрою не включає перелік обмежень у використанні земельних ділянок відповідно до Закону України «Про землеустрій»?

149. Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається:

150. Ким приймається рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району?

151. Ким приймається рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена?

152. Чи тягне за собою припинення права власності/користування земельними ділянками у разі включення цих ділянок у межі району, села, селища, міста, району у місті:

153. Право на розміщення об’єктів трубопровідного транспорту або інженерної інфраструктури меліоративних систем може здійснюватися на підставі:

154. Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають у тому числі:

155. Кому можуть надаватися земельні ділянки із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для здійснення відповідної діяльності?

156. У яких випадках за відсутності плану зонування або детального плану території дозволяється передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб?

157. Яка ширина прибережних захисних смуг встановлюється на земельних ділянках земель морського транспорту?

158. Охорона земель – це:

159. Техногенно забруднені землі – це:

160. Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є:

161. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на:

162. Особою, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, є землекористувач, якому належить право користування (оренда, емфітевзис) земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення:

163. На підставі якої документації із землеустрою відводиться земельна ділянка у власність, якщо у громадянина наявне рішення органу місцевого самоврядування прийняте відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок»?

164. Нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради

165. Фермерське господарство та його члени відповідно до Закону не мають право:

166. Чи допускається на земельних ділянках, наданих в оренду для городництва, закладання багаторічних плодових насаджень, а також спорудження будівель і споруд?

167. Мінімальний строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства :

168. Чи відноситься діяльність, пов’язана з веденням особистого селянського господарства, до підприємницької діяльності?

169. Яке твердження є вірним?

170. Земельна ділянка під полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив земель сільськогосподарського призначення, передаються?

171. Землеустрій не здійснюється на підставі:

172. Хто є розробниками технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок:

173. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться:

174. Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться:

175. Ким затверджується технічна документація з бонітування ґрунтів та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів?

176. Що є підставою для проведення оцінки земель (бонітування ґрунтів та нормативної грошової оцінки земельних ділянок)?

177. Сукупність текстових та графічних матеріалів, що визначають технічний процес проведення заходів з використання та охорони земель без застосування елементів проектування – це:

178. Що не відноситься до повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин:

179. Відповідальність розробників документації із землеустрою перед замовниками такої документації та третіми особами за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок необережності, недогляду і професійних помилок, допущених при складанні документації із землеустрою:

180. Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складання не раніше ніж через:

181. Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель при здійсненні землеустрою проводяться з метою:

182. Земельно-оціночні роботи при здійсненні землеустрою виконуються з метою:

183. Відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» індексна кадастрова карта (план) – це:

184. У разі виявлення розбіжностей між відомостями Державного земельного кадастру, які містяться на електронних та паперових носіях, пріоритет мають:

185. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру та користування такими відомостями згідно із Законом України «Про Державний земельний кадастр» здійснюється:

186. Держателем Державного земельного кадастру є:

187. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до діючого законодавства здійснюється:

188. Що з наведених варіантів не є об’єктом Державного земельного кадастру?

189. Який із наведених варіантів відповіді не позначає документи Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення?

190. Чи можуть бути вилучені оригінали документів Державного земельного кадастру в органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру? Оберіть найбільш повний варіант відповіді.

191. Протягом якого строку здійснюється внесення відомостей до Державного земельного кадастру (з дня отримання відповідних документів):

192. Протягом якого строку органи державної влади (крім Верховної Ради України) та органи місцевого самоврядування після прийняття рішень про затвердження документації із землеустрою і технічної документації з оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, відповідно до їх компетенції засвідчені копії вказаних рішень для внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру:

193. Яким нормативно-правовим актом визначено вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа?

194. На підставі якої документації вносяться відомості про нормативну грошову оцінку земель до Державного земельного кадастру?

195. На підставі якої документації вносяться відомості про масив земель сільськогосподарського призначення до Державного земельного кадастру?

196. Яка з наведених підстав внесення відомостей до Державного земельного кадастру про цільове призначення земельних ділянок щодо виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель не відповідає законодавству:

197. На кого відповідно до законодавства покладено обов’язок здійснення перевірки відповідності наданого для внесення відомостей до Державного земельного кадастру електронного документа наявним даним Державного земельного кадастру та встановленим вимогам до змісту, структури і технічних характеристик щодо розроблення такого документа:

198. Який із наведених варіантів відповіді не є підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки:

199. Який із наведених варіантів відповіді є підставою відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» для скасування державної реєстрації земельної ділянки Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію?

200. Який документ безоплатно видається заявнику на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту?

201. В якій формі відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» ведеться кадастрова карта (план):

202. Протягом якого строку відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, надаються викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)?

203. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про координати поворотних точок меж об’єктів кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснюються:

204. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснюються:

205. Протягом якого строку здійснюється виправлення технічних помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості:

206. Протягом якого строку інформація про виправлення технічних помилок надається власникам та користувачам земельних ділянок, а також третім особам, чиїх інтересів стосувалося виправлення таких помилок:

207. Плата за надання відомостей Державного земельного кадастру справляється у вигляді адміністративного збору, розмір якого визначається згідно з законом:

208. Протягом якого строку Державний кадастровий реєстратор або інша уповноважена законом особа, зобов’язані надати заявнику документ, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (крім витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку), або мотивовану відмову у його наданні, з дати реєстрації відповідної заяви:

209. Хто із наведених суб’єктів має право на отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них, зокрема документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку?

210. За чий рахунок здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної Державним кадастровим реєстратором фізичним чи юридичним особам під час виконання своїх обов’язків:

211. Який із наведених варіантів відповіді щодо суб’єктів, які мають право на отримання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, є помилковим?

212. Хто із наведених суб’єктів відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, має право на отримання витягу з Державного земельного кадастру про межі державного кордону, землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (та за їх межами в межах державного кордону)?

213. Який термін дії витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, що видається спадкоємцям для оформлення права на спадщину?

214. Хто із наведених суб’єктів відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, має право на отримання викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану):

215. Щодо території яких адміністративно-територіальних одиниць надається доступ до відомостей Державного земельного кадастру сільським, селищним, міським радам:

216. Яким суб’єктам може надаватися доступ до відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон (графічне зображення державного кордону, повні назви суміжних іноземних держав, опис меж прикордонної смуги, документи, на підставі яких встановлено державний кордон, проведено демаркацію державного кордону):

217. Вимоги до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення розміщуються:

218. Чи дозволяється суб’єктам, які отримали доступ до відомостей Державного земельного кадастру, надавати іншим особам за їх зверненнями отриману в результаті пошуку інформацію:

219. Для кого з наведених суб’єктів не передбачено надання доступу до Державного земельного кадастру відповідно до законодавства?

220. За формою згідно з яким додатком до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, подається заява про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру сертифікованим інженером-землевпорядником та сертифікованим інженером-геодезистом?

221. Ким здійснюється подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр»?

222. З якого моменту є чинними обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами:

223. Навколо яких об’єктів створюються санітарно-захисні зони відповідно до Земельного кодексу України:

224. З якою точністю до Державного земельного кадастру вносяться відомості про значення площі об’єкта Державного земельного кадастру:

225. Відомості (зміни до них) про геодезичну, картографічну основи Державного земельного кадастру, кадастрове зонування земель в межах території України вносяться до Державного земельного кадастру на підставі:

226. Яким центральним органом виконавчої влади встановлюється Порядок адміністрування Державного земельного кадастру:

227. Яким нормативно-правовим актом визначається склад відомостей Державного земельного кадастру?

228. Хто подає заяву про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі з доданими документами через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі інтернет-сторінки:

229. Протягом якого строку орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру виправляє помилки у присвоєнні кадастрового номера земельній ділянці (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою) з моменту її виявлення:

230. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – це:

231. Рентний дохід (земельна рента) – це:

232. Бонітування ґрунтів – це:

233. Об’єктами оцінки земель є:

234. У якому з випадків проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки не обов’язкове:

235. Який вид документації складається за результатами проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок:

236. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення визначається відповідно до:

237. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення визначається за:

238. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення визначається, зокрема, за:

239. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є:

240. Який показник не враховується при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що розташовані за межами населених пунктів:

241. Об’єктом нормативної грошової оцінки є.:

242. Норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі (Нрд) приймається відповідно до:

243. Якісний стан водних об’єктів при розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки приймається за інформацією:

244. Індексація нормативної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється відповідно до:

245.  Максимальний бал бальної оцінки економічної цінності оціночних районів при проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок становить:

246. Види оцінки земель в Україні:

247. Розробники технічної документації з бонітування ґрунтів та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зобов’язані:

248. Територіальні громади в земельних правовідносинах представляють:

249. Державу в земельних правовідносинах представляють:

250. Земельна правоздатність громадян настає:

251. Земельна дієздатність громадян настає:

252. Земельна право- і дієздатність юридичних осіб настає з моменту:

253. Власники земельних ділянок мають право:

254. Обов’язки власників земельних ділянок:

255. При спільній частковій власності на земельні ділянки розміри частки кожного учасника спільної власності:

256. Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає:

257. Суб’єктами права спільної сумісної власності на земельну ділянку є:

258. Право спільної сумісної власності на земельну ділянку виникає:

259. При спільній сумісній власності на земельні ділянки розміри частки кожного учасника спільної власності:

260. Об’єктами права комунальної власності є:

261. Землекористувачі мають право:

262. Землекористувачі зобов‘язані:

263. Договір оренди землі:

264. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту:

265. Строк дії договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства не може бути:

266. Строк дії договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, не може бути:

267. У разі створення індустріального парку на землях державної чи комунальної власності земельна ділянка надається в оренду на строк:

268. Після закінчення строку дії договору оренди землі:

269. Договір суборенди земельної ділянки:

270. Нотаріальне посвідчення договору суборенди земельної ділянки:

271. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є:

272. Земельний сервітут:

273. Обтяження прав на земельні ділянки (крім встановлених законом):

274. У разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, розміщений на земельній ділянці (крім земель державної, комунальної власності) право власності на таку земельну ділянку:

275. Безоплатне одержання громадянами у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в межах норм, визначених Земельним кодексом України, здійснюється:

276. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів затверджуються:

277. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності іноземним юридичним особам допускається за умови:

278. Оголошення про проведення земельних торгів в електронній торговій системі оприлюднює:

279. Підготовку лоту до проведення земельних торгів забезпечує:

280. Земельні спори з приводу володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, вирішуються:

281. Земельні спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей вирішуються:

282. Земельні спори в межах території територіальних громад щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності та користуванні громадян, вирішуються:

283. Земельні спори в межах території територіальних громад щодо додержання громадянами правил добросусідства вирішуються:

284. Земельні спори щодо розмежування меж районів у містах вирішуються:

285. Земельні спори в межах території територіальних громад щодо обмежень у використанні земель вирішуються:

286. Земельні спори щодо земельних сервітутів вирішуються:

287. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори щодо:

288. Виключно судом вирішуються земельні спори щодо:

289. При безоплатній передачі у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності межі якої не визначено в натурі розробляється:

290. На кадастровому плані земельної ділянки відображаються, у тому числі:

291. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у:

292. Особи, зацікавлені у вилученні (викупі) земельних ділянок (виберіть правильну відповідь):

293. У разі зміни власника житлового будинку право власності на земельну ділянку, на якій він розташований:

294. Рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається протягом:

295. У разі первинного набуття земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності право власності посвідчується:

296. Місцем відкриття спадщини є:

297. При переході права власності на будівлю, що знаходиться на орендованій земельній ділянці право оренди земельної ділянки:

298. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків у випадку, якщо їх межі не визначені в натурі надаються у власність за:

299. Переможець земельних торгів підписує протокол про результати земельних торгів протягом:

300. При приватизації земельної ділянки межі якої не визначено в натурі розробляється (виберіть правильну відповідь):

301. Для прийняття спадщини встановлюється строк:

302. За результатами проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок складається:

303. Місце розташування межі земельної ділянки погоджується з:

304. Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності у разі їх продажу, підлягають:

305. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок визначає:

306. Право власності на земельну ділянку в Україні реєструється в:

307 Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як:

308. Суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель є:

309. Як називається найвища таксономічна одиниця районування території України, яка характеризується відповідним балансом тепла і вологи, що визначає головні особливості ґрунтоутворення, формує зональні типи і підтипи ґрунтів, яким притаманні зональні типи сільськогосподарського виробництва, визначеним співвідношенням земельних, у тому числі сільськогосподарських угідь, а також певними системами агротехнічних і меліоративних заходів:

310. Як називається частина природно-сільськогосподарської зони, що характеризується фаціальними особливостями ґрунтового покриву, з наростанням континентальності клімату (у тому числі тривалості вегетаційного періоду, його тепло- і вологозабезпеченості, сніжності зими, наявності суховійних явищ тощо):

311. Як називається ареал у межах адміністративно-територіальної одиниці – області, який є частиною природно-сільськогосподарського округу та характеризується відносно однорідними ґрунтово-кліматичними умовами, подібністю розчленування і дренованості території та інших показників, що впливають на продуктивність використання земель?

312. Схему (карту) природно-сільськогосподарського районування земель розробляють в електронній формі у масштабі не менше:

313. Втрати сільськогосподарського виробництва, спричинені вилученням сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сіножатей, пасовищ) для використання їх у цілях, не пов’язаних із веденням сільського господарства, визначаються на основі нормативів цих втрат по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю за формулою:

314. Втрати лісогосподарського виробництва, спричинені вилученням лісових земель і чагарників (вкритих лісовою рослинністю земель, незімкнутих лісових культур, лісових розсадників, плантацій, рідколісся, згарищ, загиблих насаджень, зрубів, галявин, лісових шляхів, просік, протипожежних розривів тощо), для використання їх у цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства, визначаються на основі нормативів втрат по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю за формулою:

315. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинені обмеженням прав власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості земель, зумовленим впливом діяльності підприємств, установ і організацій, визначаються за формулою:

316. Порушені землі – це:

317. До порушених земель відносяться:

318. Рекультивація порушених земель – це:

319. Трансформація угідь – це:

320. Виберіть відповідь, що містить тільки типи сівозмін.

321. Виберіть відповідь, що містить тільки видів сівозмін:

322. Яка сівозміна призначена переважно для виробництва зерна, технічних культур та картоплі?

323. Яка сівозміна призначена переважно для виробництва соковитих та грубих кормів?

324. Сівозміна, в якій вирощуються культури, які потребують спеціальних умов та агротехніки їх вирощування, називається:

325. Сівозміна, в якій набір, розміщення і чергування сільськогосподарських культур забезпечують захист ґрунту від ерозії, називається:

326. Сівозміна, в якій на одному чи двох полях вирощуються сільськогосподарські культури для заорювання зеленої маси на добрива, називається:

327. Поля сівозмін – це:

328. Яка рекомендована оптимальна довжина полів сівозміни у степових рівнинних районах?

329. Яка рекомендована оптимальна довжина полів сівозміни у лісостепових районах?

330. Яка рекомендована оптимальна довжина полів сівозміни у районах Полісся?

331. Нееродовані й слабоеродовані землі, розташовані на схилах крутістю до 3°, характер рельєфу і якісний стан яких (механічний склад, відсутність перезволоження, інтенсивного засолення, солонцюватості, відсутність засмічення камінням, ступінь дефляційної стабільності та ін.) дозволяють вирощувати районовані сільськогосподарські культури за інтенсивними технологіями, включаючи просапні, належать до:

332. Землі, розташовані на схилах 3 – 7° з перевагою незмитих ґрунтів (за наявності також слабо- і середньозмитих) належать до:

333. Землі, що включають схили крутістю понад 7° та деградовані і малопродуктивні землі, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним належать до:

334. До першої технологічної групи орних земель відносяться:

335 До другої технологічної групи орних земель відносяться:

336. До третьої технологічної групи відносяться:

337. Природно-сільськогосподарське районування є основою для:

338. До порушених земель відносяться:

339. Водорегулюючі лісові смуги проектують шириною:

340. Лісові смуги вздовж зрошуваних каналів створюються одно- та дворядні, шириною:

341. Рівнинні землі (крутістю до 1°), на які немає обмеження у виборі

342. Схили крутістю 3 – 5° без улоговин, належать до технологічної підгрупи:

343. Схилові землі (крутістю 1 – 3°), де обов’язковий обробіток та посів поперек або під припустимим кутом до схилу, належать до технологічної підгрупи:

344. Радіуси траєкторій робочого руху агрегатів, а отже, й лінійних рубежів на землях I технологічної групи не повинні перевищувати:

345. Землі якої технологічної групи виключаються з інтенсивного використання, підлягають залуженню та виведенню з орних земель і трансформації їх у природні кормові угіддя або лісові насадження?

346. Допоміжні польові шляхи проектують вздовж довгих сторін полів шириною:

347. Для полів площею 400 га оптимальною є:

348. Для полів площею 100 га найкращою є:

349. Яка допустима нерівновеликість полів у польових сівозмінах?

350. Яка допустима нерівновеликість полів у спеціальних сівозмінах?

351. Яка допустима нерівновеликість полів у грунтозахисних сівозмінах?

352. Вартість земельної ділянки, яка підлягає продажу, встановлюється на підставі:

353. За результатами нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається:

354. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться:

355. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) затверджуються:

356.  Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) погоджуються:

357. Яке з тверджень не відноситься до інформаційної бази для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення є:

358.  Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту:

359. У переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами зазначаються:

360. У разі формування земельної ділянки чи зміни цільового призначення земельної ділянки для потреб, пов’язаних із забудовою, до проекту додається:

361. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) погоджується:

362. Продуктивність землі:

363. Дохідність землі:

364.  Дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а також плоди цих дерев належать:

365. За результатами проведення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення територіальний орган Держгеокадастру через центр надання адміністративних послуг за місцезнаходженням земельної ділянки видає витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель у строк, що не перевищує:

366. При проведенні нормативної грошової оцінки території, що перебуває в межах юрисдикції сільської, селищної, міської ради або в межах території територіальної громади виділяються:

367. Датою нормативної грошової оцінки земельної ділянки є дата:

368. У разі коли агровиробничі групи ґрунтів сільськогосподарських угідь на земельній ділянці сільськогосподарського призначення не визначено:

369.  Земельний сервітут може бути встановлений:

370. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами (поза населеними пунктами) здійснюється відповідно до:

371.  Знищення межових знаків меж землекористувань тягне за собою:

372. Пошкодження або знищення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі, геодезичних мереж спеціального призначення тягнуть за собою:

373. Формування земельних ділянок шляхом поділу та об’єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюються:

374. На кадастровому плані земельної ділянки не відображаються:

375. До проекту додається витяг із відповідної містобудівної документації із зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб у разі:

376. Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр”, право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення здійснюється:

377. Чи має орендар земельної ділянки переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у першу чергу:

378. У разі виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель чи державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища складає:

379. У разі незгоди землекористувачів на вилучення земельних ділянок із постійного користування для суспільних та інших потреб, це питання вирішується:

380. Заборона, яка може бути встановлена договором емфітевзису, про передачу емфітевтом земельної ділянки в оренду, є:

381. Межові знаки на водних об’єктах:

382. Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, здійснюється за згодою: 

383. Яка назва документації із землеустрою не відповідає чинному законодавству:

384. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки включає: 

385. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає:

386.  Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок може передбачати формування декількох земельних ділянок, за умови:

387. Зміна цільового призначення земельної ділянки несільськогосподарського призначення з віднесенням такої земельної ділянки до категорії земель сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності особи, яка відповідно до положень цього Кодексу не може набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення:

388. Чи може земельна ділянка, що перебуває в оренді, бути передана її власником іншій особі на праві емфітевзису, суперфіцію:

389.        Особа, яка використовує земельну ділянку на праві емфітевзису: 

390. Бонітування ґрунтів здійснюється:

391. Підставою для проведення нормативної грошової оцінки є:

392. Які фактори обумовлюють утворення монопольної ренти на сільськогосподарських угіддях:

393. Нормативна грошова оцінка індексується на коефіцієнт індексації (Кі) що розраховують виходячи з середньорічного індексу інфляції (І) за формулою:

394. На землях оздоровчого призначення дозволяється:

395. Порядок консервації земель встановлюється:

396. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:

397. Згідно Земельного кодексу України, землі за основним цільовим призначенням не відносяться до категорії земель:

398. До земель оздоровчого призначення належать:

399. До земель історико-культурного призначення належать:

400. До земель рекреаційного призначення належать:

401. Земельні ділянки під об’єктами фізкультури і спорту, туристичними базами, кемпінгами, яхт-клубами, стаціонарними і наметовими туристично-оздоровчими таборами, відносяться до:

402. До земель історико-культурного призначення належать землі, на яких розташовані:

403. Земельні ділянки гаражно-будівельних кооперативів, згідно класифікації земель за цільовим призначенням, відносяться до:

404. Біосферні заповідники, згідно класифікації земель за цільовим призначенням, відносяться до:

405. Ботанічні сади, згідно класифікації земель за цільовим призначенням, відносяться до:

406. Земельні ділянки, надані для дачного будівництва, згідно

класифікації земель за цільовим призначенням, відносяться до:

407. Ідентифікатором земельної ділянки у ДЗК є:

408. Ідентифікатором земель у межах державного кордону, земель у межах територій адміністративно-територіальних одиниць, обмежень у використанні земель, частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки, сервітуту, договору суборенди у Державному земельному кадастрі:

409. Ділянки землі, які відрізняються за природно-історичними ознаками і систематично використовуються або придатні до використання для конкретних господарських цілей – це:

410. Головною ознакою угідь є

411. Геодезичною основою для ведення ДЗК є

412. Картографічною основою для ведення ДЗК є:

413. Внесення інформації про власників (користувачів) земельної ділянки при внесенні до ДЗК відомостей про дану земельну ділянку є:

414. При внесенні до ДЗК відомостей про земельну ділянку, інформація про зареєстровані речові права на цю ділянку, відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є:

415. Відомості Державного земельного кадастру про кадастрове зонування земель в межах території України включають дані про:

416. Внесення до Державного земельного кадастру передбачених Законом відомостей про земельну ділянку:

417. Про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей, про відмову у здійсненні таких дій Державний кадастровий реєстратор:

418. Державний земельний кадастр:

419. Що не є складовою частиною системи землеустрою:

420. Властивості землі, що враховуються при землеустрої:

421. Вказати орган влади, до компетенції якого, за законом, відносять здійснення технічної підтримки державної реєстрації земельних ділянок:

422. Не є робочим проектом землеустрою:

423. Процес визначення площі, меж та внесення інформації про земельну ділянку до Державного земельного кадастру це:

424. Вкажіть цілі, для яких застосовуються кадастрові зйомки:

425. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути передано його суб’єктом іншій особі:

426. В яких випадках можуть не встановлюватися межові знаки:

427. Прибережна захисна смуга водних об’єктів є частиною:

428. Під час прийняття заяв до Державного земельного кадастру вносяться такі дані:

429. В якому разі оновлюються та актуалізуються індексні кадастрові карти (плани)?

430. Номер Поземельної книги відповідає:

431. Об’єктами бонітування ґрунтів виступають:

432. Вказати види оцінки земель:

433. Відомості, внесені до Державного земельного кадастру зберігаються:

434. Кадастровий номер земельної ділянки у Державному земельному кадастрі є:

435. Облік кількості земель відображає дані що характеризують земельні ділянки:

436. Ведення та адміністрування Державного земельного кадастру відноситься до повноважень:

437. Посадові особи, які здійснюють формування або внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру за порушення законодавства у сфері Державного земельного кадастру несуть:

438. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту:

439. Державний земельний кадастр ведеться на:

440. Хто може бути замовником документації із землеустрою:

441. Кадастрове зонування є складовою частиною:

442. Чи змінюється кадастровий номер земельної ділянки при її поділі?

443. Мета створення обмінного файлу XML полягає у забезпеченні:

444. В якому разі кадастровий номер земельної ділянки залишається незмінним?

445. Структура кадастрових номерів земельної ділянки визначається:

446. Найбільша таксономічна одиниця районування земельного фонду України:

447. Консервація земель здійснюється шляхом:

448. Заповідну, зону стаціонарної рекреації і господарську зони виділяють у складі:

449. Сукупність встановлених і санкціонованих державою норм, які регулюють суспільні відносини щодо земельних питань, з метою забезпечення науково-обґрунтованого, раціонального використання і охорони земель, створення умов підвищення їх ефективності, закріплення законності в галузі земельних відносин це:

450. Цілеспрямована діяльність компетентних органів на створення соціально-економічних передумов територіальних і організаційно-господарських умов для більш ефективного використання землі, це:

451. Бонітування ґрунтів проводиться за:

452. Землі природно-заповідного фонду можуть перебувати у:

453. В біосферному заповіднику виділяють зони:

454. У національному природному парку виділяють зони:

455. Землі оздоровчого призначення можуть знаходитись у:

456. Землі лісогосподарського призначення можуть знаходитись у :

457. Використання лісових ресурсів здійснюється в порядку:

458. Система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. – це …

459. Уздовж наземних, надземних і підземних трубопроводів встановлюється:

461. Гумус – це

462. Вивезення ґрунтової маси за межі території України, крім зразків для проведення наукових досліджень:

463. Консервації підлягають:

464. Для формування картографічної основи Державного земельного кадастру використовується єдина державна:

465. Інформація про скасовані кадастрові номери земельних ділянок зберігається у Державному земельному кадастрі:

466. Кадастровий план земельної ділянки складається в електронній (цифровій) та паперовій формі у масштабі:

467. У разі виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель чи державний інспектор з охорони навколишнього середовища складає протокол про адміністративне правопорушення , накладає на особу, яка допустила правопорушення адміністративне стягнення та видає цій особі припис про припинення правопорушення та усунення його наслідків у:

468. Відомості про значення площі об’єкта Державного земельного кадастру вносяться до нього з точністю до:

469. Витяг з Державного земельного кадастру надається про:

470. Матеріали Державного земельного кадастру застосовуються для:

471. Чи залежить кадастрове зонування від адміністративно-територіального поділу України відповідно до Закону «Про Державний земельний кадастр»?

472. Яким об’єктам Державного земельного кадастру присвоюється кадастровий номер?

473. Контроль за сплату орендної плати законом покладено на:

474. Основний зміст економічного стимулювання визначено у:

475. Містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України це:

476. Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням:

477. Види адміністративних стягнень, які мають право застосовувати державні інспектори, що здійснюють контроль за використанням земель:

478. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюють:

479. Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється:

480. Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є:

481. Нормативи якісного стану ґрунтів встановлюються з метою:

482. Нормативи оптимального співвідношення земельних угідь встановлюються з метою:

483. Підстави припинення права власності на земельну ділянку:

484. Право на безоплатну приватизацію землі мають:

485. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах:

486. Земельна ділянка може бути конфіскована:

487. З метою реалізації заходів з рекультивації порушених земель, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами розробляються:

488. Земельні ділянки зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи:

489. Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам:

490. У клопотанні особи, яка зацікавлена в одержанні земельної ділянки із земель державної та комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, зазначаються:

491. Землі атомної енергетики можуть перебувати в:

492. Вартість земельної ділянки, відчуженої для суспільних потреб, визначається за договором на підставі:

493. До особливо цінних земель відносяться:

494. Знищення межових знаків, пошкодження або знищення геодезичних пунктів і мереж тягне за собою:

495. Недопущення посадових осіб органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, до здійснення заходів державного контролю тягне за собою:

496. Розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 52-56 та 18856 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

497. Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, здійснюється:

498. Заставодержателем земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути:

499. Консервація земель здійснюється шляхом:

500. Техногенно забруднені земельні ділянки, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я підлягають:

501. Консервація земель державної та комунальної власності здійснюється за рішеннями:

502. Деградовані, малопродуктивні та техногенно забруднені землі підлягають:

503. Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється:

504. Яка землевпорядна документація розробляється при резервуванні цінних для заповідання територій та об’єктів:

506. Яка землевпорядна документація розробляється при встановленні меж режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини:

507. Яка землевпорядна документація розробляється при встановленні меж територій територіальних громад:

508. Здійснення повноважень державними кадастровими реєстраторами в умовах воєнного стану:

509. Робочі проекти землеустрою (земельних ділянок комунальної власності) розробляються на підставі рішення:

510. Робочі проекти землеустрою (крім земельних ділянок комунальної власності) розробляються на підставі рішення:

511. Сертифікований інженер-землевпорядник може бути членом:

512. Вжиття, відповідно до закону, заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам належить до повноважень:

513. Державним інспектором з контролю за використанням та охороною земель може бути громадянин України, який має:

514. Комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель це:

515. Землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід внаслідок проведення гірничодобувних робіт підлягають:           

516. До деградованих земель відносяться:

517. До малопродуктивних земель відносяться:

518. До основних завдань державного контролю за використанням та охороною земель відносять:

519. До основних принципів здійснення державного контролю за використанням та охороною земель відносять:

520. Об’єктом державного контролю за використанням та охороною земель є:

521. Види адміністративних стягнень, які мають право застосовувати державні інспектори, що здійснюють контроль за використанням земель:

522. Погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів- це:

524. Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою:

525. Знятий родючий шар ґрунту–це:

526. Органічна складова частина ґрунту, яка утворюється в процесі біохімічного розкладу рослинних і тваринних решток та формує його родючість–це:

527. Природне або антропогенне спрощення ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій земель та інших органічно пов’язаних із землею природних компонентів–це:

528. Сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві–це:

529. Здатність ґрунту задовольняти потреби рослин в елементах живлення, воді, повітрі і теплі в достатніх кількостях для їх нормального розвитку, які в сукупності є основним показником якості ґрунту–це:

530. Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є:

531. Нормативи гранично допустимого забруднення ґрунтів визначаються з метою:

532. Агрохімічна паспортизація сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень здійснюється через кожні:

533. Суцільне ґрунтове обстеження проводиться через кожні:

534. Держава здійснює економічне стимулювання заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості ґрунтів землевласниками та землекористувачами шляхом:

535. Нормативи якісного стану ґрунтів встановлюються з метою:

536. Нормативи оптимального співвідношення земельних угідь встановлюються з метою:

537. Система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів це:

538. До I технологічної групи орних земель відносять землі з крутістю схилу:

539. Рекультивація порушених земель включає в себе такі етапи:

540. Спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей вирішуються:

541. Зміна цільового призначення земельних ділянок державної та комунальної власності, віднесених до категорій земель житлової та громадської забудови, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а також земельних ділянок (крім земельних ділянок, розташованих на територіях, об’єктах природно-заповідного фонду, та земельних ділянок лісогосподарського призначення), на яких розташовані будівлі, споруди, що є у приватній власності землекористувача, який використовує земельні ділянки на правах постійного користування, оренди, емфітевзису, суперфіцію, здійснюється:

542. Зміни цільового призначення земельних ділянок державної та комунальної власності природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, внаслідок якої земельні ділянки виводяться із складу таких категорій погоджується з:

543. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність у строк:

544. У прибережних захисних смугах дозволяються:

545. Лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури можуть розміщуватися на земельних ділянках:

546. Земельна ділянка, що перебуває в оренді:

547. Особа, яка використовує земельну ділянку на праві емфітевзису:

548. Земельні ділянки, які не входять до складу адміністративно-територіальних одиниць, із земель державної власності у власність або у користування передає:

549. Проекти землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад затверджуються:

550. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок може передбачати формування та/або зміну цільового призначення декількох земельних ділянок за умови:

551. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок розробляється за рішенням власників земельних ділянок за згодою:

552. До земель сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя) належать:

553. Площа земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати:

554. На земельних ділянках для городництва дозволяється:

555. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без зміни цільового призначення можуть використовуватись розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення земельні ділянки призначені для:

556. Несільськогосподарські підприємства державної та комунальної форми власності можуть набувати в оренду землі сільськогосподарського призначення для:

557. Особа, в інтересах якої встановлений земельний сервітут може передавати його, іншим фізичним та юридичним особам шляхом:

558. Якого виду власності не існує відповідно до земельного законодавства?

559. Земельну ділянку із земель державної власності, за межами населеного пункту для ведення індивідуального дачного будівництва передає:

560. Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності набувають земельні ділянки на праві:

561. Право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку це:

562. Земельні ділянки можуть бути об’єднані, якщо:

563. Для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель на берегах річок виділяються:

564. На судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів для проведення робіт, пов’язаних з судноплавством, встановлюються:

565. Для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари розмір прибережної захисної смуги становить:

566. При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина прибережної захисної смуги:

567. Розміри водоохоронних зон визначаються за:

568. До земель лісогосподарського призначення належать:

569. Округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони встановлюються:

570. Житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі:

571. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів складаються на основі:

572. Чи можуть передбачати проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів формування земельних ділянок державної та комунальної власності за рахунок земель, не наданих у користування?

573. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, територій територіальних громад розробляються:

574. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, територій територіальних громад розробляються щодо території:

575. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель району розробляються за рішенням:

576. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста, територіальної громади розробляються за рішенням:

577. Для встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць розробляються:

578. Технічна документація із землеустрою щодо резервування цінних для заповідання територій та об’єктів включає:

579. Питання про зміну території України вирішуються:

580. До системи адміністративно територіального устрою України не входять:

581. Сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної організації території адміністративно-територіальних одиниць, суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил, це:

582. Забезпечення раціонального використання та охорони земель, створенні сприятливого екологічного середовища та поліпшенні природних ландшафтів, це:

583. Встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць, територій з особливим природоохоронним, рекреаційним і заповідним режимами, меж земельних ділянок власників і землекористувачів, це:

584. Встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць, землеволодінь і землекористувань, це:

585. Види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно:

586. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць це:

587. Склад і зміст проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць визначається:

588. Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за:

589. Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням:

590. Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається:

591. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району, приймаються:

592. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена, приймаються:

593. Рішення про встановлення і зміну меж районів у містах приймається:

594. Межі адміністративно-територіальних одиниць встановлюються в порядку та відповідно до:

595. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджуються:

596. У разі розширення меж адміністративно-територіальної одиниці за рахунок території, що не входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проект погоджується:

597. У разі встановлення меж міста проект погоджується:

598. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж районів у містах погоджуються з:

599. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст розробляються за рішенням:

600. Площа земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств що передаються у приватну власність:

601. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у процесі приватизації земель державних чи комунальних сільськогосподарських підприємств створюють резервний фонд земель  у розмірі :

602. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у процесі приватизації земель державних чи комунальних сільськогосподарських підприємств створюють резервний фонд земель:

603. При приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій земельні ділянки передаються працівникам цих підприємств, установ та організацій, працівникам державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров’я, розташованих на території відповідної ради, а також пенсіонерам з їх числа з визначенням кожному з них земельної частки (паю):

604. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у процесі приватизації земель державних чи комунальних сільськогосподарських підприємств створюють:

605. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій розробляються на підставі:

606. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій не включають:

607. Землі територій та об’єктів природно-заповідного фонду використовуються з урахуванням обмежень у їх використанні, визначених відповідно до Закону України:

608. Зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з:

609. На використання земель в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду встановлюються обмеження в обсязі, передбаченому:

610. Особливий режим охорони, відтворення і використання земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду поширюється на:

613. Чи підлягає договір купівлі-продажу земельної ділянки нотаріальному посвідченню:

614. Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єкта переважного права на її купівлю:

615. Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, або прав на них може здійснюватися на земельних торгах:

616. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються:

617. Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка виставляється для продажу на земельні торги:

619. Порядок визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, встановлюється:

620. До складу Кваліфікаційної комісії, яка здійснює контроль за якістю професійної підготовки сертифікованих інженерів-геодезистів включаються:

621. До складу Кваліфікаційної комісії, яка здійснює контроль за якістю професійної підготовки сертифікованих інженерів-землевпорядників включаються:

622. Кваліфікаційні сертифікати інженера-землевпорядника, інженера-геодезиста анулюються:

623. Хто може займатися професійною топографо-геодезичною і картографічною діяльність?

624. Сертифікованим інженером-геодезистом може бути особа:

625. З якою періодичністю проводиться періодичне обстеження та оновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі України:

626. Хто встановлює Порядок охорони геодезичних пунктів:

627. Що є охоронною зоною геодезичних пунктів:

628. Облік геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі здійснює:

630. Хто погоджує знесення або перезакладку геодезичних пунктів:

631. Наука, що вивчає форму, розміри земної кулі або окремих ділянок її поверхні шляхом вимірювань називається:

632. Земний еліпсоїд з певними розмірами і орієнтований певним чином називають:

633. Який вид нівелювання виконується за допомогою тахеометра:

634. Яким видом зйомки є тахеометрична зйомка:

635. Що є початком відліку географічних координат:

636. Що приймають за початок відліку координат у кожній зоні:

637. Випадкові похибки – це:

638. Пряма засічка полягає у визначенні координат додаткового пункту за:

639. Кут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і площиною його екватора – це:

640. Двогранний кут між площинами геодезичного меридіана даної точки і початкового геодезичного меридіана – це:

641. Положення точки на місцевості в географічній системі координат визначається:

642. Висота точки, яка визначається над рівнем моря – це:

643. Яка система висот прийнята в Україні:

644. Що таке геодезична висота:

645. Різниця висот двох точок – це:

646. Що використовують для зображення ситуації на планах та картах:

647. Чим зображується рельєф на планах та картах:

648. Збереження інформації про географічні та геометричні елементи місцевості на комп`ютері називають:

649. Орієнтування лінії на місцевості – це:

650. Прямокутні координати точки по карті (плану) визначають:

651 Задача, в якій за даними координатами однієї точки, дирекційному куту напрямку з цієї точки на іншу та відстані між ними, знаходять координати іншої точки – це:

652. Задача визначення дирекційного кута і горизонтальної відстані між точками лінії за відомими координатами двох точок – це:

653. Нерівності земної поверхні природного походження – це:

654. Осьовий меридіан на топографічній карті збігається або паралельний:

655. Площі на картах та планах визначають способами:

656. Що таке рівноточні вимірювання:

657. Якими критеріями оцінюється точність рівноточних вимірювань:

658. Як називають відхилення результату вимірювання від його точного значення:

659. Які похибки називають випадковими:

660. Рекогносцирування геодезичних пунктів – це:

661. Високоточні теодоліти – це:

662. За сферою застосування та призначенням теодоліти поділяються на:

663. Якими способами може виконуватись геометричне нівелювання:

664. Метод вимірювання перевищення за допомогою похилого візирного променя зорової труби – це:

665. Складові геодезичної (планової) мережі Державної геодезичної мережі:

666. Тріангуляція – це:

667. Трилатерація – це:

668. Побудована на місцевості система ламаних ліній з виміряними довжинами ліній та горизонтальними кутами між ними – це:

669. Геодезична інформація – це:

670. Знімання, при якому отримують топографічний план місцевості – це:

671. Знімання, при якому на плані місцевості викреслюється ситуація і рельєф – це:

672. Державна геодезична референцна система координат:

673. Державна геодезична мережа – це:

674. Геодезична мережа згущення – це:

675. Складові Державної геодезичної мережі:

676. Державні висотні мережі поділяються на:

677. Як прокладають нівелірні ходи при нівелюванні IV класу:

678. Для геодезичного забезпечення топографічної зйомки у масштабі
1:2 000 встановлюються такі норми щільності геодезичних пунктів та реперів Державної геодезичної мережі:

679. Вихідний пункт Балтійської системи висот 1977 року:

680. WGS-84 – це:

681. Довжина лінії на плані масштабу 1:2 000 складає 17,85 см. У цьому випадку на місцевості її довжина дорівнює:

682. Відношення довжини відрізка на плані (карті) до її горизонтальної проекції на місцевості – це:

683. Державна експертиза землевпорядної документації здійснюється згідно:

684. Розроблення агрохімічного паспорта при передачі земельної ділянки у власність та користування:

685. Залежно від мети та методів проведення оцінки земель поділяється на такі види:

686. Об’єкти землеустрою:

687. Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари при крутизні схилів більше трьох градусів з мінімальної шириною прибережної захисної смуги становлять:

688. Робочий інвентаризаційний план складається на основі чергового кадастрового плану або інших планово-картографічних матеріалів у межах міст та селищ у масштабі не менш як:

689. Об’єктами Державного земельного кадастру є:

690. Державна експертиза в Україні проводиться в таких формах:

691. Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», топографо-геодезичні і картографічні роботи при здійсненні землеустрою виконуються особами:

692. Відповідність документації із землеустрою в електронному вигляді положенням нормативно-технічних документів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується:

693. Кадастрові плани земельних ділянок, помилки у відомостях Державного земельного кадастру щодо яких виправляються, погоджуються із:

694. Виконавці робіт із землеустрою не повинні складати документацію із землеустрою у разі, якщо:

695. Робочий проект землеустрою це:

696. Документами Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення, є:

697. Суб’єктами землеустрою є:

698. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною:

699. Замовники документації із землеустрою не мають право:

700. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:

701. Зміна цільового призначення земельних ділянок, що не належать до державної чи комунальної власності, здійснюється:

702. Індустріальні парки створюються на земельних ділянках площею:

703. Проведення державної інвентаризації земель забезпечують:

704. Зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється:

705. При ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ та організацій переважне право на отримання земельних ділянок поруч з населеними пунктами мають:

706. До земель природно-заповідного фонду включаються:

707. Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах великих річок, водосховищ на них та озер уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

708. Для проведення інвентаризації земель замовник укладає з виконавцем договір про розроблення технічної документації, строк складення якої не повинен перевищувати:

709. Державний земельний кадастр – це:

710. Згідно Земельного кодексу України, у разі поділу земельної ділянки або об’єднання земельних ділянок, новоутворені земельні ділянки:

711. Місцезнаходження межових знаків у разі їх визначення або встановлення відображається у:

712. Статус саморегулівної організації у сфері землеустрою надається:

713. Документація із землеустрою перевіряється:

714. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, отримані у спадщину юридичними особами, які відповідно до Земельного Кодексу України не можуть набувати їх у власність, підлягають:

715. Суб’єктами права власності на землю є:

716. При користуванні документацією з Державного фонду документації із землеустрою не забороняється:

717. Землі сільськогосподарського призначення протягом року підлягають відчуженню у випадку, якщо вони:

718. Відомості про цільове призначення земельних ділянок вносяться до Державного земельного кадастру щодо категорії земель на підставі:

719. Право власника або землекористувача земельної ділянки чи іншої заінтересованої особи на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками) це:

720. Середньоквадратична похибка визначення координат поворотних точок меж земельних ділянок відносно найближчих пунктів державної геодезичної мережі, геодезичних мереж згущення, міських геодезичних мереж за межами населених пунктів не повинна перевищувати:

721. Отримана в процесі ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель інформація використовується для:

722. Сервітут може бути встановлений:

723. Документи, які є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, мають відповідати таким вимогам:

724. Межі адміністративно-територіальних одиниць визначаються:

725. Охоронні зони створюються:

726. Для державної реєстрації обмеження у використанні земель заявник подає Державному кадастровому реєстратору, який здійснює державну реєстрацію таких обмежень, наступні документи:

727. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляються:

728. Громадяни та юридичні особи України, а також територіальні громади та держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі:

729. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, здійснюється:

723. Робочі проекти землеустрою, які розробляються з метою здійснення заходів з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами включають:

731. Орган державного контролю за використанням та охороною земель або орган державного контролю за охороною навколишнього природного середовища звертається до суду з позовом про припинення права постійного користування земельною ділянкою, у разі не усунення наслідків порушення земельного законодавства:

732. Орган державного контролю за використанням та охороною земель або орган державного контролю за охороною навколишнього природного середовища звертається до суду з позовом про розірвання договору оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки або договору про встановлення земельного сервітуту, у разі не усунення наслідків порушення земельного законодавства:

733. Вилучення земельних ділянок постійного користування здійснюється:

735. При зміні цільового призначення земельних ділянок здійснюється:

736. Мета складання проектів землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад

737. Вказати бажану складову проекту землеустрою щодо встановлення меж території територіальної громади (не обов’язкову):

738. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючого об’єкта культурної спадщини включає:

739. Детальний план території це:

740. До принципів проведення оцінки земель не відноситься:

741. Який орган виконавчої влади організовує і координує виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт:

742. Найменування та перейменування одиниць адміністративно-територіального устрою України належить до компетенції:

743. Яким чином проводиться моніторинг геодезичних пунктів ДГМ:

744. Реєстрація та облік апаратури супутникових радіонавігаційних систем здійснюється:

745. Мова назв географічних об’єктів, що знаходяться на території України визначається:

746. Вказати особу (орган), до повноваження якої (якого) віднесено повноваження призупинення та/або анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника:

749. Горизонталі на плані тахеометричної зйомки проводяться шляхом:

750. Проекція Гауса-Крюгера є:

755. Кут, утворений прямовисною лінією в даній точці і площиною, перпендикулярною до осі обертання Землі – це:

756. Двогранний кут між площинами астрономічного меридіана даної точки та початкового астрономічного меридіана – це:

757. Положення точки на місцевості в географічній системі координат визначається:

761. Зменшене узагальнене, виконане за допомогою умовних знаків зображення невеликої ділянки земної поверхні, створене без врахування кривизни Землі – це:

762. Зменшене (масштабоване), узагальнене, побудоване за визначеними математичними законами (законами картографічних проекцій) зображення значних ділянок або всієї площі земної поверхні, інших небесних тіл або позаземного простору на площині – це:

763. Які похибки називають випадковими:

764. Що таке нерівноточні вимірювання:

765. Що є головною геодезичною основою топографічних знімань:

766. Геодезична інформація – це:

767. Державна геодезична референцна система координат – це:

768. Державна геодезична мережа – це:

769. Для визначення положення точок методом GPS-спостережень одночасно потрібно спостерігати не менше:

770. Супутникові радіонавігаційні системи забезпечують:

771. Від кількох супутників достатньо прийняти сигнал для того, щоб визначити координати:

772. Методи вимірювань в супутникових радіонавігаційних системах поділяють на:

773. Світова геодезична система координат це:

774. Компоненти ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox, ArcScene, ArcGlobe є частиною програмного продукту:

775. Геопросторові дані – це:

776. Сертифіковані інженери-землевпорядники несуть відповідальність за:

777. Генеральні плани бувають:

778. Межі, що відокремлюють територію забудови кварталу від вулиць, проїздів, площ і ін. називаються:

779. Вказати випадок (випадки) за яких виконавці робіт із землеустрою не мають права складати документацію із землеустрою:

780. Серед зазначених понять дохідності нерухомості визначити складові поняття «рентний дохід»:

781. Вкажіть визначення поняття «вартість» для землі.

782. Вкажіть визначення поняття «ціна землі».

783. Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила його застосування використовуються для ведення:

785. Сукупність економічних, проектних і технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель, які передбачається здійснити згідно розробленої документації, це:

786. Забезпечення науково-обґрунтованого розподілу земельних ресурсів між галузями економіки з метою раціонального розміщення продуктивних сил, комплексного економічного і соціального розвитку регіонів, формування сприятливого навколишнього природного середовища є:

787. Комплекс процесів, що виконуються для створення топографічних карт і планів за матеріалами фотознімання, називається:

788. До просторових властивостей землі відносять:

789. Система використання ріллі базується на:

790. Основними показниками економічного обґрунтування розміщення внутрігосподарських доріг є:

791. Проекти землеустрою щодо приватизації земель комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються:

792. Проекти землеустрою щодо приватизації земель комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій затверджуються:

793. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються:

794. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій затверджуються:

795. Робочі проекти землеустрою затверджуються:

796. Місцезнаходження межових знаків у разі їх визначення або встановлення відображається:

797. Особливий режим охорони, відтворення і використання земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду поширюється:

798. Будівництво об’єктів житлового, громадського призначення та інших об’єктів, інша господарська діяльність на землях оздоровчого призначення здійснюються виключно за умови:

799. У прибережних захисних смугах дозволяються: Умовна лінія на поверхні землі (у тому числі на водному просторі), що відокремлює територію однієї територіальної громади від інших територій;

800. Умовна лінія на поверхні землі (у тому числі на водному просторі), що відокремлює територію однієї територіальної громади від інших територій;

801. До повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою відноситься:

802. Інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення може проводитися за відсутності рішення органів влади, яке є підставою для проведення інвентаризації, у разі якщо одній або декільком особам на праві власності або користування належить:

803. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, територій територіальних громад розробляються щодо території:

804. Робочі проекти землеустрою розробляються з метою:

805. Етапи підготовки лотів до проведення земельних торгів включають:

806. Гранична площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, право оренди, емфітевзису якої виставляється на земельні торги, не може перевищувати:

807. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися:

808. При встановленні цільового призначення земельних ділянок здійснюється:

809. Визначення земель, придатних для потреб сільського господарства, провадиться на підставі:

810. На земельних ділянках, наданих для городництва дозволяється:

811. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі:

812. До земель рекреаційного призначення не належать землі:

813. Строк оренди земельної ділянки не може перевищувати:

814. Сервітут не може бути встановлений:

815. Рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок» є підставою для:

816. Землеустрій проводиться в обов’язковому порядку на землях усіх категорій незалежно від форми власності в разі:

817. Види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно:

818. Розробники документації із землеустрою мають право:

819. У разі якщо після перенесення інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру виявлені помилки у визначенні площ та/або меж земельних ділянок (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки; невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам; невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв’язку із зміною методів підрахунку (округлення); присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів), такі помилки за згодою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності можуть бути виправлені:

820. Ідентифікатором земельної ділянки у Державному земельному кадастрі є:

821. Документом Державного земельного кадастру, який створюються під час його ведення є:

822. Переважне право на придбання земельної ділянки:

823. Продаж права оренди земельних ділянок з публічних торгів в період дії воєнного стану:

824.Чи можлива передача переданого переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення третім особам:

825. Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єкта переважного права купівлі земельної ділянки не пізніш як:

826. Ціна продажу земельної ділянки чи права емфітевзису, суперфіцію, розмір річної орендної плати за земельну ділянку, право користування якою набуто на торгах, підлягають сплаті переможцем не пізніше:

827.  Внесення змін до договорів оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави із зазначенням нового власника земельної ділянки:

828. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають:

829. Ким здійснюється державна реєстрація договорів оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на строк до одного року земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності (крім тих, що перебувають у постійному користуванні осіб, які не належать до державних, комунальних підприємств, установ, організацій), а також земельних ділянок, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)?

830. Кому надається доступ до відомостей ДЗК про координати поворотних точок меж об’єктів ДЗК в умовах воєнного стану?

831. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються:

832. Який з документів наведений у переліку не входить до складу технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):

833. Який з документів наведений у переліку не входить до складу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки:

834. Землі, придатні для потреб сільського господарства (крім самозалісених земель), повинні надаватися насамперед для таких цілей:

835. Ведення лісового господарства дозволяється на:

836. Громадяни та юридичні особи у встановленому законом порядку можуть набувати у власність для лісорозведення земельні ділянки, а також можуть мати у власності ліси, створені шляхом лісорозведення:

837. Фізичні та юридичні особи мають право на віднесення до земель лісогосподарського призначення земельних ділянок (у тому числі самозалісених), що перебувають у їх власності і належать до:

838. Самозалісена ділянка – це земельна ділянка:

839. Віднесення земельної ділянки приватної власності до самозалісеної ділянки здійснюється:

840. Віднесення земельної ділянки до самозалісеної ділянки здійснюється шляхом внесення до Державного земельного кадастру відомостей про належність всіх її угідь до угідь самозалісеної ділянки. Земельна ділянка вважається самозалісеною ділянкою:

841. Віднесення земельної ділянки, сформованої як об’єкт цивільних прав, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру, до самозалісеної ділянки здійснюється:

842. Консервація земель здійснюється відповідно до робочого проекту землеустрою – щодо земель державної та комунальної власності

843. Від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва звільняються також фізичні та юридичні особи у разі зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення з віднесенням їх до:

844. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються для:

845. Розробники документації із землеустрою зобов’язані:

846. Хто не має права набувати земельні ділянки у постійне користування з земель державної та комунальної власності:

847. Державний контроль за використанням та охороною земель у обсязі, визначеному законом, також здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад у разі:

848. Що з переліченого є об’єктом Державного земельного кадастру:

849. Відомості щодо зміни угідь у сформованій земельній ділянці на угіддя самозалісеної ділянки вносяться до Державного земельного кадастру на підставі:

850.Формування земельної ділянки, під час воєнного стану, з метою передачі її в оренду здійснюється:

851. Земельна ділянка, формування якої здійснювалося з метою передачі в оренду у умовах воєнного стану, вважається сформованою:

852. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності під час воєнного стану можуть надаватися у користування:

853. Державна реєстрація земельної ділянки, як об’єкту речових прав під час дії воєнного стану здійснюється:

854. Обов’язкове страхування відповідальності перед замовниками за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок необережності, недогляду і професійних помилок, допущених при складанні документації із землеустрою:

855. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок здійснюються без розроблення робочого проекту землеустрою у випадках:

856. Показники нормативної грошової оцінки земель на одиницю площі при складанні договору оренди землі під час дії воєнного стану приймаються:

857. Встановлення та зміна цільового призначення земельної ділянки здійснюються:

858. Цільове призначення земельної ділянки комунальної та приватної власності змінюється:

859. Під час дії воєнного стану договори оренди, суборенди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту вважаються поновленими на:

860. Формування земельної ділянки з метою передачі її в оренду здійснюється без внесення відомостей про таку земельну ділянку до Державного земельного кадастру (державної реєстрації) та присвоєння їй кадастрового номера, на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, яка розробляється за рішенням органу, уповноваженого передавати земельну ділянку в оренду, та затверджується таким органом. Така технічна документація включає лише:

861. Книга реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану ведеться у паперовій та електронній формах:

862. Під час дії воєнного стану передача в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, яка не віднесена до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, здійснюється:

863. Безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність під час дії воєнного стану:

864. Оголошення нових земельних торгів щодо набуття права оренди щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності під час дії воєнного стану:

865. Передача земельних ділянок державної, комунальної власності в оренду без проведення земельних торгів, крім випадків, визначених частиною другою статті 134 Земельного Кодексу України, під час дії воєнного стану допускається для:

866. Для розміщення об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб земельні ділянки комунальної власності надаються:

867. Яким органом здійснюється перевірка сертифікованих інженерів-землевпорядників, сертифікованих інженерів-геодезистів у зв’язку з наданням спеціального дозволу на виконання топографо-геодезичних вишукувань під час дії воєнного стану?

868. Який термін дії надання спеціального дозволу органом Служби безпеки України в умовах воєнного стану?

869. У яких випадках можлива розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки:

870. Площа та цільове призначення земельної ділянки при нормативній грошовій оцінці можуть використовуватись на підставі:

871. Чисельність населення населених пунктів та територіальних громад при проведенні нормативної грошової оцінки використовується відповідно до:

872. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (Цн) визначається за такою формулою:

873. При проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок схеми (карти) природно-сільськогосподарського районування земель та картограми розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів приймаються відповідно до:

874. Датою нормативної грошової оцінки земельної ділянки є: