Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2020 рік

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр
Н А К А З

26 листопада 2019 рокуКиїв№ 306

Про затвердження Річного плану
здійснення заходів державного
нагляду (контролю) Державною
службою України з питань геодезії,
картографії та кадастру на 2020 рік

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 15, постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1104 «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з урахуванням Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік, затвердженого наказом Державної регуляторної служби України від 15.11.2019 № 196,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2020 рік (далі – План), що додається.
  2. Департаменту забезпечення діяльності служби та Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності розмістити План на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та сайті Пілотного модулю системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС (https://inspections.gov.ua/).
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент адміністративно-господарського забезпечення.

Заступник Голови                                                               Олександр КРАСНОЛУЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Держгеокадастру
26.11.2019 № 306

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2020 рік