Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021 рік

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр
Н А К А З

25 листопада 2020 рокуКиїв№ 507

Про затвердження Річного плану
здійснення заходів державного
нагляду (контролю) Державною
службою України з питань геодезії,
картографії та кадастру на 2021 рік

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1104 «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2021 рік, затвердженого наказом Державної регуляторної служби України від 16.11.2020 № 114,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021 рік (далі – План), що додається.

2. Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи і Департаменту контролю за використанням та охороною земель розмістити План на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру і на сайті Пілотного модуля планування заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС (https://inspections.gov.ua/).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Бодрова Є. Є.

Перший заступник Голови                                                                   Анатолій МІРОШНИЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Держгеокадастру
від 25.11.2020 № 507

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021 рік