Рішення Громадської ради при Держгеокадастрі щодо запровадження громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру

Рішення Громадської ради при Держгеокадастрі від 09.09.2020 щодо запровадження громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру та утворення відповідної Комісії (протокол засідання Громадської ради № 6 із правками прийнятими за результатами обговорення 10-18 вересня).

Про створення Комісії із забезпечення громадського

моніторингу за діяльністю Держгеокадастру

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353), керуючись Положенням про Громадську раду при Держгеокадастрі, затвердженим наказом Держгеокадастру № 69 від 04.03.2020, та для забезпечення участі представників інститутів громадянського суспільства у моніторингу за діяльністю Держгеокадастру, його територіальних органів, посадових і службових осіб, з метою визначення якості прийнятих рішень у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів,

Громадська рада при Держгеокадастрі вирішила:

 1. Створити Комісію із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру у складі згідно з додатком № 1 до цього рішення.
 2. Основним завданням Комісії вважати створення умов для проведення ефективного громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру та сприяння інститутам громадянського суспільства в організації публічних перевірок діяльності територіальних органів Держгеокадастру.
 3. Затвердити Положення про Комісію із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру та Регламент роботи Комісії (додатки №№ 2, 3).
 4. Голові Громадської ради при Держгеокадастрі Грибкову Михайлу Євгеновичу до 25.09.2020 р. :
 • надати Голові Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Лещенку Р. М. пропозиції щодо організації діяльності моніторингових комітетів Громадської ради при Держгеокадастрі в обласних та місті Києві Головних управліннях Держгеокадастру;
 • погодити з Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Лещенком Р. М. персональний склад моніторингових комітетів Громадської ради при Держгеокадастрі, які утворюються при територіальних органах Держгеокадастру;
 • запропонувати Голові Держгеокадастру забезпечити призначення відповідальних осіб на рівні заступників начальників Головних управлінь для координації роботи Комісії на обласному та районному рівнях.
 1. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на голову Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру.

Голова Громадської ради при Держгеокадастрі М. Є. Грибков

Секретар Громадської ради при Держгеокадастрі А. Ю. Обручкова

 

Додаток № 1

до рішення Громадської ради при Держгеокадастрі

від 18 вересня 2020 р. протокол № 6

Склад Комісії із забезпечення громадського моніторингу

за діяльністю Держгеокадастру

1. Полтавець Анатолій Миколайович Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців землеустрою України»  
2. Коваль Павло Васильович Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська аграрна конфедерація»  
3. Підлісний Олександр Олександрович Всеукраїнська громадська організація «Українська картографічна асоціація»  
4. Юрченко Елліна Станіславівна Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»  
5. Князєв Сергій Володимирович Громадська організація

«Повір у себе і зроби»

 
6. Челпан Роман Валерійович Асоціація «Земельна спілка України»  
7. Соколов Михайло Юрійович Громадська спілка «Всеукраїнська аграрна рада» Додаткове рішення 15.10.20
8. Тараторін Юрій Михайлович Громадська організація «Асоціація фахівців нерухомості (ріелторів) України» Додаткове рішення 15.10.20
9. Ковалець Павло Михайлович Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання вимушено переміщених осіб «Україно – моя сім’я»  
10. Звенигорецький Руслан Іванович Всеукраїнська громадська організація Асамблея Аграрних Палат України  
11. Діденко Ірина Станіславівна Громадська спілка

«Аграрний союз України»

Додаткове рішення 15.10.20

 

Голова Громадської ради при Держгеокадастрі М. Є. Грибков

Секретар Громадської ради при Держгеокадастрі А. Ю. Обручкова

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Громадської ради при Держгеокадастрі

протокол № 6 від 09.09.2020 (додаток № 2)

(з урахуванням правок за результатами обговорення 10-18.09).

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію із забезпечення громадського моніторингу

за діяльністю Держгеокадастру

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комісія із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру (далі за текстом – Комісія) є постійним колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним Громадською радою для забезпечення проведення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру та його територіальних органів.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням та Регламентом роботи Комісії, розробленими відповідно до ст. 38 Конституції України, ст. 190 Земельного кодексу України, Указу Президента України від 15 вересня 2005 р. N1276 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

1.3. Діяльність Комісії проводиться згідно з Регламентом роботи Комісії, який затверджується рішенням Громадської ради при Держгеокадастрі.

1.4. Комісія утворюється за принципом пропорційного та рівного представництва із складу представників інститутів громадянського суспільства як є членами та асоційованими членами Громадської ради при Держгеокадастрі. Склад Комісії та її моніторингових комітетів на місцях затверджується рішенням Громадської ради при Держгеокадастрі. Організація роботи та координація діяльності Комісії покладається на голову Комісії та секретаря Комісії, які обираються на ці посади на першому засіданні Комісії.

1.5. Громадський моніторинг за діяльністю територіальних органів Держгеокадастру здійснюють представники інститутів громадянського суспільства, які діють у моніторингових комітетів Громадської ради при Держгеокадастрі (далі – моніторингові комітети), склад яких затверджується рішеннями Громадської ради при Держгеокадастрі за погодженням з Головою Держгеокадастру. Повноваження та порядок утворення моніторингових комітетів Громадської ради при Держгеокадастрі визначається цим Положенням.

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ.

2.1. Основна мета діяльності Комісії – за допомогою представників інститутів громадянського суспільства проводити моніторинг за діяльністю Держгеокадастру та його територіальних органів на предмет виявлення недоліків в їх роботі, фактів корупційних проявів їх посадовими особами; моніторинг та аналіз порушень земельного законодавства землевласниками та землекористувачами; надання висновків і рекомендацій Держгеокадастру щодо усунення цих недоліків і порушень.

2.2. Основними завданнями діяльності Комісії є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;
 • забезпечення проведення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру та його територіальних органів, організація та координація діяльності моніторингових комітетів на місцях;
 • сприяння врахуванню Держгеокадастром рекомендацій Комісії під час формування та реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
 1. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ КОМІТЕТІВ

3.1. Членом моніторингового комітету може бути громадянин України, який має досвід роботи в інститутах громадянського суспільства або є працівником юридичної особи, яка є членом такого інституту громадянського суспільства, та який запропонований до складу моніторингового комітету інститутом громадянського суспільства,

3.2. Члени моніторингових комітетів призначаються протокольним рішенням Комісії за поданням інституту громадянського суспільства, який є членом (асоційованим членом) Громадської ради при Держгеокадастрі. Подання про призначення до складу моніторингових комітетів оформлюється на офіційному бланку інституту громадянського суспільства, із додаванням до нього письмової заяви від кандидата до складу моніторингового комітету.

3.3. Члени моніторингових комітетів виконують роботу на громадських засадах, без увільнення від основної роботи.

3.4. Кількісний склад моніторингових комітетів не може перевищувати п’яти осіб. Формування складу моніторингових комітетів відбувається за рішенням Комісії протягом одного місяця після затвердження складу Комісії.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

КОМІСІЇ ТА МОНІТОРИНГОВИХ КОМІТЕТІВ

4.1. Члени моніторингових комітетів у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами у сфері земельних відносин, наказами та розпорядженнями Держгеокадастру, його територіальних органів, рішеннями Громадської ради при Держгеокадастрі, рішеннями Комісії та цим Положенням.

4.2. Члени моніторингових комітетів працюють у тісній взаємодії з Комісією та територіальними органами Держгеокадастру, іншими органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

4.3. Члени моніторингових комітетів координують свою діяльність з відповідальними посадовими особами територіальних органів Держгеокадастру, до повноважень яких належать питання забезпечення роботи Комісії на місцях, а саме:

 • надання практичної і методичної допомоги з питань здійснення громадського моніторингу за додержанням земельного законодавства та законодавства про раціональне використання земельних ресурсів;
 • проведення навчання з членами моніторингових комітетів, ознайомлення їх з новими нормативними документами, які регулюють здійснення громадського моніторингу у сфері земельних відносин;
 • залучення членів моніторингових комітетів до участі в перевірках;
 • надання можливості (на вимогу члена моніторингового комітету або члена Громадської ради при Держгеокадастрі) ознайомлюватися з усіма документами, що є підставою для проведення заходів державного контролю а також матеріалами, складеними по факту проведення перевірки землевласника, землекористувача, суб’єкту господарювання в сфері землеустрою або органу місцевого самоврядування. За вимогою члена моніторингового комітету або члена Громадської ради при Держгеокадастрі він може бути присутній при проведенні заходу державного контролю за додержанням вимог земельного законодавства.

4.4. Члену моніторингового комітету видається посвідчення Громадського Контролера, яка засвідчується підписом голови Громадської ради при Держгеокадастрі.

4.5. У засіданні Комісії можуть приймати участь з правом дорадчого голосу члени та асоційовані члени Громадської ради при Держгеокадастрі.

4.6. Перелік питань та терміни проведення перевірок, які здійснюють моніторингові комітети, обов’язково мають бути визначені у повідомлені про перевірку. Направлення на проведення перевірки і акт перевірки мають бути підписані головою моніторингового комітету або головою Комісії.

 1. ПРАВА ЧЛЕНІВ МОНІТОРИНГОВИХ КОМІТЕТІВ

Члени моніторингових комітетів мають право:

 • спільно з працівниками територіальних органів Держгеокадастру, інших державних органів, які здійснюють моніторинг за охороною, раціональним використанням та відтворенням земельних ресурсів, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами вимог земельного законодавства, норм та стандартів раціонального використання та відтворення земельних ресурсів;
 • за направленням Комісії або територіального органу Держгеокадастру проводити заходи з перевірок і складати акти перевірок;
 • проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для фіксації виявлених порушень законодавства у сфері земельних відносин;
 • роз’яснювати громадянам вимоги земельного законодавства та їх права у сфері земельних правовідносин;
 • одержувати в установленому порядку інформацію про стан виконання вимог земельного законодавства, джерела негативного впливу на його виконання та заходи, що вживаються для поліпшення ситуації;
 • за результатами проведеного моніторингу, на основі висновків моніторингового комітету, Комісія має право подати голові Держгеокадастру клопотання про відсторонення від займаної посади того чи іншого керівника або службовця територіального органу Держгеокадастру.
 1. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ МОНІТОРИНГОВИХ КОМІТЕТІВ

Члени моніторингових комітетів зобов’язані:

 • дотримуватись вимог чинного законодавства, вимог цього Положення та Регламенту діяльності Комісії;
 • сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати відповідний територіальний орган Держгеокадастру про результати перевірок безпосередньо після їх закінчення.
 1. ПОЗБАВЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ З ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ

7.1. За клопотанням відповідного територіального органу Держгеокадастру або інституту громадянського суспільства, за поданням якого призначений член моніторингового комітету, Комісія має право позбавити члена моніторингового комітету права виконувати обов’язки з громадського моніторингу з анулюванням відповідного посвідчення у разі:

 • неналежного виконання ним функцій з громадського моніторингу;
 • учинення ним порушень законодавства, перевищення повноважень, а також учинення інших протиправних дій при виконанні обов’язків з громадського моніторингу;
 • недотримання норм моралі, ввічливості, чемності.

7.2. Рішення про позбавлення права виконувати обов’язки з громадського моніторингу з анулюванням відповідного посвідчення приймається на засіданні Комісії із заслуховуванням члена моніторингового комітету та ініціатора відповідного подання із обов’язковим запрошенням відповідальної посадової особи територіального органу Держгеокадастру, з яким співпрацював член моніторингового комітету.

Голова Громадської ради при Держгеокадастрі при Держгеокадастрі

___________________Грибков М. Є.

Голова Комісії із забезпечення

громадського моніторингу ________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Громадської ради при Держгеокадастрі

протокол № 6 від 09.09.2020 (додаток № 3)

(з урахуванням правок за результатами обговорення 10-18.09)

 

РЕГЛАМЕНТ
роботи Комісії із забезпечення громадського моніторингу

за діяльністю Держгеокадастру

Загальні положення

 1. Регламент роботи Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру (далі – Регламент) розроблено на основі Положення про Комісію із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру.
 2. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру (далі – Комісія).

Планування роботи

 1. Робота Комісії проводиться за перспективними (річними) та поточними (квартальними) планами, які затверджуються Комісією.
 2. Формування планів роботи Комісії здійснюється її секретарем за пропозиціями голови Комісії та її членів.
 3. План роботи Комісії на рік затверджується Комісією на її засіданні.

План роботи Комісії на місяць, затверджується рішенням голови Комісії на основі положень плану роботи Комісії на рік.

 1. Плани роботи Комісії передбачають такі види заходів:
 • чергові засідання Комісії;
 • проведення громадського моніторингу діяльності територіальних органів Держгеокадастру за поданням сall-центру Держгеокадастру;
 • забезпечення інформування Держгеокадастру, Громадської ради, громадськості про діяльність Комісії;
 • моніторинг та фіксація фактів незаконного використання земельних ділянок з подальшим інформуванням та поданням відповідних документів Держгеокадастру ;
 • розгляд звернень та скарг юридичних та фізичних осіб на дії посадових осіб Держгеокадастру та його територіальних органів щодо неналежного виконання ними своїх посадових обов’язків;
 • інші заходи в межах повноважень Комісії.
 1. План роботи Комісії на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за десять днів до закінчення поточного року.

План роботи Комісії на наступний квартал затверджується не пізніше, ніж за сім днів до закінчення поточного кварталу.

В річні та квартальні плани роботи можуть вноситися зміни за пропозиціями членів Громадської ради та членів моніторингових комітетів, які ухвалюються на черговому засіданні Громадської ради при Держгеокадастрі.

 1. Члени Комісії подають секретарю Комісії свої пропозиції для включення до плану роботи Комісії на наступний рік за три тижні до закінчення поточного року та до плану роботи Комісії на наступний квартал – не пізніше ніж за десять днів до закінчення поточного кварталу.

Порядок підготовки та проведення засідань Комісії

 1. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на місяць. Робочі наради Комісії можуть проводитись у режимі он-лайн та оформлюватись відповідними протоколами робочих нарад в режимі он-лайн.
 2. Засідання Комісії скликаються секретарем Комісії за узгодженням із головою Комісії. З цією метою секретар Комісії узгоджує з уповноваженим представником Держгеокадастру дату, час і місце проведення засідання Комісії, формує проект порядку денного.

Секретар Комісії інформує членів Комісії про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надіслання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб.

 1. Засідання Комісії проводяться відкрито. На запрошення Комісії у її засіданнях можуть брати участь інші особи, які не є членами Комісії.
 2. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів. Перед початком засідання секретар Комісії проводить письмову реєстрацію учасників.
 3. На початку засідання Комісії затверджується порядок денний, проект якого пропонується секретарем Комісії. Проект порядку денного, що пропонується секретарем Комісії, формується відповідно до плану роботи Комісії та на підставі пропозицій членів Комісії.
 4. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання Комісія має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу;

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Комісії до проекту, ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень Комісії готуються та подаються членами Комісії її секретарю не пізніше як за день до початку засідання Комісії.

Усі проекти рішень мають бути доведені секретарем Комісії до кожного її члена шляхом розсилки електронною поштою.

 1. Головує на засіданні Комісії голова Комісії або один із її членів за домовленістю. За звичайних обставин тривалість засідання Комісії становить до трьох годин без перерви. Перерва в засіданні Комісії може бути оголошена на підставі окремого рішення Комісії або за ініціативою головуючого на засіданні. За рішенням Комісії тривалість засідання Комісії може бути продовжена не більше як на одну годину.
 2. Рішення Комісії ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється секретарем Комісії, якщо не прийнято іншого рішення Комісії перед початком голосування. В окремих випадках Комісія може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні Комісії обирається лічильна комісія. Рішення Комісії підписуються головою Комісії та секретарем.
 3. Під час проведення засідання Комісії секретар Комісії веде та складає протокол.
 4. Рішення з організаційних питань Комісія може ухвалювати шляхом електронних консультацій між членами Комісії, ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть голова та секретар Комісії. Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1) розсилку секретарем Комісії кожному члену Комісії проекту рішення з використанням електронної пошти;

2) встановлення терміну для надсилання членами Комісії власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

3) узагальнення пропозицій та зауважень;

4) підготовку та розсилку секретарем Комісії кожному члену Комісії остаточного варіанту рішення;

5) голосування членів Комісії щодо остаточного варіанту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту.

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Комісії. Рішення вважається прийнятим за умови голосування за нього не менше як половини складу Комісії.

Порядок висвітлення діяльності Комісії

 1. На офіційному веб-сайті Держгеокадастру в обов’язковому порядку розміщується Положення про Комісію, Регламент роботи Комісії, плани її роботи, протоколи засідань Комісії, її рішення, щорічний звіт про діяльність, інформація про склад та керівний склад Комісії.
 2. Щорічний звіт про діяльність Комісії перед його оприлюдненням затверджується Комісією на її засіданні.
 3. Розміщення інформації про діяльність Комісії на офіційному веб-сайті Держгеокадастру здійснюється секретарем Комісії за погодженням із головою Комісії.
 4. При взаємодії із засобами масової інформації офіційну точку зору Комісії можуть висловлювати голова Комісії або за його дорученням уповноважені члени Комісії.

У всіх інших випадках члени Комісії при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не позицію Комісії.

Голова Комісії при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції Комісії має керуватися виключно рішеннями Комісії. У всіх інших випадках голова Комісії зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію Комісії.

 

Голова Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру  

________________

 

Секретар Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру  

________________

 

Протокол № 1 від 18.09.2020 р.

підрахунку голосів за результатами голосування правок до проектів Положення та Регламенту

щодо створення Комісії із забезпечення громадського контролю за діяльністю Держгеокадастру.

Зміст правки (питання для опитування) За* Проти**
Правки до проектів Положення та Регламенту від П. М. Ковальця.
№1 «Замінити назви моніторингових комітетів, за текстами всіх проектів документів: Рішення, Положення, Регламент, – на «моніторинговий(і) комітет(и) Громадської ради при Держгеокадастрі». 1. Князев С. В.

2. Травянко О. І.

3. Даценко Л. М.

4. Полтавець А. М.

5. Юрченко Е. С.

6. Тараторін Ю. М.

7. Підлісний О. О.

8. Ковалець П. М.

9. Грибков М. Є.

10. Александров О. В.

0
Рішення прийнято***.
№2 «пункт 4.4. проекту Положення: «члену моніторингового комітету видається посвідчення Громадського Контролеру, яке засвідчується:    
двома підписами – голови Громадської ради та голови Комісії; 1. Підлісний О. О.

2. Грибков М. Є.

Рішення не прийнято
одним підписом – голови Громадської ради. 1. Князев С. В.

2. Травянко О. І.

3. Даценко Л. М.

4. Полтавець А. М.

5. Юрченко Е. С.

6. Коваль П. В.

7. Ковалець П. М.

8. Александров О. В.

Рішення прийнято.
№3 Чи підтримуєте Ви редакцію пункту а) розділу 5. Проекту Положення, запропоновану членом Громадської ради Ковальцем П. М.: «спільно з головними управліннями» замість «спільно з працівниками територіальних органів Держгеокадастру» – проектна редакція. 1. Підлісний О. О.

2. Ковалець П. М.

3. Даценко Л. М.

1. Коваль П. В.

2. Грибков М. Є.

Рішення не прийнято
№4 Доповнити розділ 5 проекту Положення підпунктом е) наступного змісту: «е) за результатами проведеного моніторингу, на основі висновків моніторингового комітету, Комісія має право подати голові Держгеокадастру клопотання про відсторонення від займаної посади того чи іншого керівника або службовця територіального органу Держгеокадастру». 1. Травянко О. І.

2. Даценко Л. М.

3. Полтавець А. М.

4. Тараторін Ю. М.

5. Підлісний О. О.

6. Ковалець П. М.

7. Грибков М. Є.

8. Александров О. В.

9. Коваль П. В.

1. Князев С. В.
Рішення прийнято.
№5 Чи погоджуєтесь Ви із доповненням розділу 4. Проекту Положення пунктом 4.6. такого змісту: «Перелік питань та терміни проведення перевірок, які здійснюють моніторингові комітети, обов’язково мають бути визначені у повідомлені про перевірку. Направлення на проведення перевірки і акт перевірки мають бути підписані головою моніторингового комітету або головою Комісії»? 1. Травянко О. І.

2. Даценко Л. М.

3. Юрченко Е. С.

4. Підлісний О. О.

5. Ковалець П. М.

6. Грибков М. Є.

7. Александров О. В.

8. Коваль П. В.

1. Князев С. В.

2. Полтавець А. М.

Рішення прийнято.
№6 Чи погоджуєтесь Ви із заміною у пунктах 3, 7 та 8 проекту Регламенту слова «місяць» на слово «квартал» у розумінні поточного планування роботи Комісії? 1. Травянко О. І.

2. Юрченко Е. С.

3. Підлісний О. О.

4. Ковалець П. М.

5. Александров О. В.

6. Коваль П. В.

7. Полтавець А. М.

8. Даценко Л. М.

1. Князев С. В.

2. Грибков М. Є.

 

Рішення прийнято.

*Враховуються тільки голоси членів Громадської ради

** Враховуються тільки голоси членів Громадської ради

***Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано всім голосів членів Громадської ради.

Підрахунок голосів здійснювався за допомогою функції проведення опитування у груповому чаті

на Вайбері головою Громадської ради при Держгеокадастрі _____________________ Грибковим М. Є.

Протокол № 2 від 18.09.2020 р.

підрахунку голосів за результатами голосування правок до проектів Положення та Регламенту

щодо створення Комісії із забезпечення громадського контролю за діяльністю Держгеокадастру.

Зміст правки (питання для опитування) За* Проти**
Правки до проектів Положення та Регламенту від «Земельної спілки»
№1 Чи підтримуєте Ви пропозицію «Земельної спілки» щодо зміни редакції підпункту в) пункту 4.3. проекту Положення та викладення його змісту у запропонованій «Земельною спілкою» редакції, а саме: «надання можливості (на вимогу члена моніторингового комітету або члена Громадської ради при Держгеокадастрі) ознайомлюватися з усіма документами, що є підставою для проведення заходів державного контролю, а також матеріалами, складеними по факту проведення перевірки землевласника, землекористувача або органу місцевого самоврядування. За вимогою члена моніторингового комітету або члена Громадської ради при Держгеокадастрі він може бути присутній при проведенні заходу державного контролю за додержанням вимог земельного законодавства»? 1. Травянко О. І.

2. Полтавець А. М.

3. Ковалець П. М.

4. Александров О. В.

5. Челпан Р. В.****

6. Даценко Л. М.

1. Князев С. В.

2. Грибков М. Є.

 

Рішення не прийнято***.
АЛЬТЕРНАТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ ЦІЄЇ САМОЇ ПРАВКИ
№1-а Чи підтримуєте Ви збереження редакції підпункту в) пункту 4.3. проекту Положення із доповненням цього пункту підпунктом г), у якому відтворюється зміст правки «Земельної спілки»? 1. Травянко О. І.

2. Полтавець А. М.

3. Ковалець П. М.

4. Александров О. В.

5. Князев С. В.

6. Підлісний О.О.

7. Грибков М. Є.

8. Даценко Л. М.

0
Рішення прийнято
№2 Чи погоджуєтесь Ви із зміною редакції підпункту а) розділу 5. проекту Положення щодо форми участі члена моніторингового комітету у проведені перевірок – заміною «спільної участі» на «бути присутнім», із відповідними змінами за текстом цього підпункту? 1. Полтавець А. М.

2. Юрченко Е. С.

3. Александров О. В.

1. Травянко О. І.

2. Ковалець П. М.

3. Підлісний О.О.

4. Грибков М. Є.

5. Даценко Л. М.

Рішення не прийнято
№3 Чи погоджуєтесь Ви із зміною редакції підпункту б) розділу 5. проекту Положення у редакції запропонованій «Земельною спілкою»: «за направленням Комісії або територіального органу Держгеокадастру проводити заходи з ознайомлення з матеріалами перевірок і складати незалежні висновки щодо проведених перевірок та дій посадових осіб Держгеокадастру та його територіальних органів під час таких перевірок»? 1. Юрченко Е. С.

2. Александров О. В.

3. Травянко О. І.

4. Челпан Р. В.****

5. Даценко Л. М.

1. Ковалець П. М.

2. Підлісний О. О.

3. Грибков М. Є.

Рішення не прийнято
№4 Чи погоджуєтесь Ви із виключенням підпункту в) із розділу 5. проекту Положення «права членів моніторингового комітету»? 1. Травянко О. І.

2. Тараторін Ю. М.

3. Александров О. В.

4. Челпан Р. В.****

1. Підлісний О. О.

2. Ковалець П. М.

3. Грибков М. Є.

4. Коваль П. В.

5. Даценко Л. М.

Рішення не прийнято.
№1-Р Чи підтримуєте Ви доповнення пункту 6 проекту Регламенту додатковим абзацом такого змісту: «розглядати звернення та скарги юридичних та фізичних осіб на дії посадових осіб Держгеокадастру та його територіальних органів щодо неналежного виконання ними своїх посадових обов’язків»? 1. Травянко О. І.

2. Юрченко Е. С.

3. Ковалець П. М.

4. Грибков М. Є.

5. Александров О. В.

6. Коваль П. В.

7. Челпан Р. В.****

8. Тараторін Ю. М.

9. Полтавець А. М.

10. Даценко Л. М.

1. Підлісний О. О.
Рішення прийнято.
№2-Р Чи підтримуєте Ви доповнення пункту 7 проекту Регламенту реченням такого змісту: «в річні та місячні плани роботи можуть вноситися зміни за пропозиціями членів Громадської ради та членів моніторингових комітетів, які ухвалюються на черговому засіданні ГР»? 1. Травянко О. І.

2. Юрченко Е. С.

3. Ковалець П. М.

4. Александров О. В.

5. Коваль П. В.

6. Полтавець А. М.

7. Грибков М. Є.

8. Князев С. В.

9. Тараторін Ю. М.

10. Челпан Р. В.****

11. Підлісний О. О.

12. Даценко Л. М.

0
Рішення прийнято.

*Враховуються тільки голоси членів Громадської ради

** Враховуються тільки голоси членів Громадської ради

***Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано всім голосів.

****Голос асоційованого члена ГР Челпана Р. В. врахований, як представника «Земельної спілки» – автора правки.

Підрахунок голосів здійснювався за допомогою функції проведення опитування у груповому чаті

на Вайбері головою Громадської ради при Держгеокадастрі _____________________ Грибковим М. Є.

Рішення Громадської ради при Держгеокадастрі від 24.09.2020 щодо затвердження складу Моніторингових комітетів Громадської ради при Головних управліннях Держгеокадастру, які були сформовані рішенням Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру від 23 вересня 2020 року (протокол засідання Громадської ради № 7 в порядку встановленому пунктом 3.13. Регламенту роботи Громадської ради).

Про затвердження складу Моніторингових комітетів Громадської ради при Головних управліннях Держгеокадастру, які були сформовані рішенням Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353), керуючись Положенням про Громадську раду при Держгеокадастрі, затвердженим наказом Держгеокадастру № 69 від 04.03.2020, та на підставі рішення Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру від 23 вересня 2020 року (протокол № 1),

Громадська рада при Держгеокадастрі вирішила:

 1. Затвердити склад Моніторингових Комітетів Громадської ради при Головних управліннях Держгеокадастру, які були сформовані рішенням Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру від 23 вересня 2020 року (протокол засідання Комісії № 1 від 23.09.2020), додається.
 2. Голові Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру Полтавцю А. М. підготувати для затвердження на наступному засіданні Громадської ради (15.10.2020) проект Положення про Моніторингові комітети Громадської ради та орієнтовний план роботи Комісії на IV квартал 2020 року.

Голова Громадської ради при Держгеокадастрі

М. Є. Грибков

Секретар Громадської ради при Держгеокадастрі

А. Ю. Обручкова

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Громадської ради при Держгеокадастрі

протокол № 7 від 24.09.2020 р.

Склад Моніторингових Комітетів Громадської ради

при Головних управліннях Держгеокадастру

Територіальний орган Держгеокадастру Склад

моніторингового комітету

Інститут громадянського суспільства
Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області Кривонос Сергій Павлович

Пипяк Іван Миколайович

Лановик Сергій Якович

Звенигорецький Руслан Іванович

Баришев Семен Олегович

ВГО «УАК»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

Асамблея АПУ

Асоціація ЗСУ

Головне управління Держгеокадастру у Волинській області Маїло Лариса Федосіївна

Шеремета Світлана Олександрівна

Асоціація ЗСУ

ВГО «АФЗУ»

Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області Рябчій Владислав Валерійович

Горішний Володимир Васильович

Ярещенко Дмитро Іванович

Степанов Олександр Миколайович

Пузирь Олексій Вячеславович

ГС УТГК

ВГО «УАК»

ВГО «АФЗУ»

Асамблея АПУ

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Гайворонський Анатолій Іванович

Карпенко Віктор Михайлович

Асоціація ФПЗУ

ГС «АСУ»

Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області Черноморд Олексій Іванович

Шинкаренко Інеса Василівна

Луговий Андрій Леонідович

Голованьов Володимир Миколайович

Евсєєва Наталія Вікторівна

ВГО «УАК»

Асоціація «УКАБ»

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Шабля Володимир Анатолійович

Степанова Ірина

Асоціація ФПЗУ

ВО «Україно моя сім’я»

Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області Першко Галина Олексіївна

Ахметов Ілляс Рустамович

Палєй Леонід Станіславович

Гнітецький Олександр Миколайович

Байда Анатолій Васильович

ВГО «УАК»

ВГО «УАК»

ВГО «АФЗУ»

ВППГКК

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Шегеда Олександр Васильович Асоціація ФПЗУ
Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області Калинич Іван Васильович

Шевчук Леонід Васильович

Федикович Павло Антонович

Пелешкей Юлія Іванівна

ГС УТГК

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області Зозуля Інесса Анатоліївна

Тиховод Анатолій Миколайович

Матвієнко Валерія Валеріївна

Кампанієць Надія Петрівна

Сергієнко Владислав Олексійович

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

ВР ЖФ

Асамблея АПУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Горішний Володимир Васильович ВГО «УАК»
Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області Качан Григорій Іванович

Білан Назар Миронович

Приймак Дмитро Павлович

Чумбей Володимир Васильович

Пєсчальников Сергій Володимирович

ГС УТГК

ВГО «УАК»

ВГО «АФЗУ»

Асоціація ФПЗУ

Асамблея АПУ

Головне управління Держгеокадастру у Київській області Полтавець Ірина Михайлівна

Панченко Олександр Борисович

Пирятинський Юрій Володимирович

Устименко Оксана Василівна

Стасюк Сергій Вікторович

ВГО «АФЗУ»

Асоціація «УКАБ»

ГС «АСУ»

Асамблея АПУ

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Чубук Олександр Іванович

Коваль Павло Васильович

Асоціація ФПЗУ

ВГО «УАК»

Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області Кобилянський Володимир Васильович

Голобородько Ольга Пантеліївна

Цокалов Олексій Степанович

Нестеренко Олександр Анатолійович

Чуб Світлана Степанівна

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

Асоціація ЗСУ

ГО «Повір у себе і зроби»

Головне управління Держгеокадастру у Луганській області Сироватко Андрій Юрійович

Попелнуха Оксана Володимирівна

Оденчук Дмитро Олексійович

Павлов Олексій Леонідович

Молчанов Сергій Вікторович

ВГО «УАК»

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

Асамблея АПУ

Головне управління Держгеокадастру у Львівській області Ступень Назар Михайлович

Прокопик Тарас Ігоревич

Пірус Олег Михайлович

Вуйцик Ігор Михайлович

Ковалишин Олександра Федрівна

ГС УТГК

ВГО «УАК»

ВГО «АФЗУ»

Асамблея АПУ

ГІС-Асоціація

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Кардаш Ярослав Васильович Асоціація ФПЗУ
Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області Боднар Надія Олександрівна

Розуменко Дмитро Анатолійович

Кем Василь Вільгельмович

Скачков Дмитро Олександрович

Єрещенко Ірина Григорівна

ВГО «УАК»

Асоціація «УКАБ»

ГС «АСУ»

Асамблея АПУ

ВГО «АФЗУ»

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Шелех Петро Валентинович

Апостолова Наталія Вікторівна

Асоціація ФПЗУ

ВР ЖФ

Головне управління Держгеокадастру в Одеській області Стадников Володимир Васильович

Чернов Михайло Георгійович

Артеменко Дмитро Іванович

Магдик Галина Василівна

Крижановський Олег Васильович

ГС УТГК

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асамблея АПУ

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Варбанець Володимир Васильович

Клебанова Людмила Геннадіївна Салієнко Сергій Вадимович

Асоціація ФПЗУ

ВР ЖФ

ГІС-Асоціація

Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області Кочерга Іван Васильович

Тесленко Галина Іванівна

Середа Олексій Олексійович

Кошицький Олександр Іванович

ГС «АСУ»

ВГО «УАК»

Асамблея АПУ

Асоціація ЗСУ

Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області Янчук Руслан Миколайович

Адамович Євген Володимирович

Сойко Василь Григорович

Кузьмич Андрій Вікторович

Цицура Микола Олександрович

ГС УТГК

ВГО «УАК»

ВО «Україно моя сім’я»

Асоціація ФЗУ

ВГО «АФЗУ»

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Повшук Віталій Іванович

Грибок Віктор Іванович

ВО «Україно моя сім’я»

ГС «АСУ»

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області Волкова Галина Михайлівна

Картавий Олексій Олексійович

Грек Ольга Володимирівна

Криворучко Сергій Григорович

Хомутіннік Сергій Петрович

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

ВР ЖФ

Асамблея АПУ

ВО «Україно моя сім’я»

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Дейнека Іван Григорович Асоціація ФПЗУ
Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області Федишин Михайло Олегович

Коціра Степан Євгенович

Гриняк Оксана Ігорівна

Вєтров Денис Андрійович

Іскерський Іван Станіславович

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

ВГО «УАК»

Асамблея АПУ

ВО «Україно моя сім’я»

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Дуфанець Євген Мирославович Асоціація ФПЗУ
Головне управління Держгеокадастру у Харківській області Матвєєв Павло Миколайович

Лисаченко Леонід Вікторович

Гапоник Світлана Володимирівна

Русецький Анатолій Анатолійович
Леонов Роман Миколайович

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

ВГО «УАК»

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Крайз Олександр Ігоревич ВГО «УАК»
Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області Фурман Костянтин Олексійович

Бабіцький Ігор Володимирович

Машинська Віра Олександрівна

Кузюра Дмитро Олександрович

Жужа Михайло Михайлович

Асоціація «УКАБ»

ГС «АСУ»

ВР ЖФ

Асамблея АПУ

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Боднар Надія Олександрівна

Гордієнко Олександр Дмитрович

 

ВГО «УАК»

Асоціація ФПЗУ

 

Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області Антонюк Вячеслав Вікторович

Пицюк Володимир Володимирович

Дорогий Іван Іванович

Павлюк Наталія Борисівна

Боярська Людмила Володимирівна

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

Асамблея АПУ

ВО «Україно моя сім’я»

Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області Окрепка Анна Ігорівна

Дарієнко Микола Іванович

Перепелиця Валерій

Рубченко Денис Станіславович

Ткаченко Валерій Іванович

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

ВГО «УАК»

Асоціація ЗСУ

Головне управління Держгеокадастру у Чернівецькій області Кулініч Олег Миколайович

Бортич Лілія Іванівна

Гаврилюк Микола Дмитрович

Кирпушко Ярослав Васильович

Третяк Микола Антонович

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

ВО «Україно моя сім’я»

ГІС-Асоціація

Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області Демчук Євген Вікторович

Шевчук Віктор Іванович

Чубовський Сергій Миколайович

Прищепа Андрій Григорович

Швед Вячеслав Дмитрович

ВГО «УАК»

Асоціація «УКАБ»

ГС «АСУ»

Асамблея АПУ

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Якуб Іван Миколайович Асоціація ФПЗУ
Головне управління Держгеокадастру у м. Києві Бушок Олександр Миколайович

Леськів Світлозар Євгенович

Гончарук Василь Віталійович

Качуренко Олександр Юрійович

Дубницька Маргарита В’ячиславівна

ВГО «АФЗУ»

Асамблея АПУ

ВО «Україно моя сім’я»

«ГІС-Асоціація»

ВГО УКА

Інститути громадянського суспільства, які делегували свого представника до складу Моніторингового Комітету та використані скорочення назв Інститутів громадянського суспільства, чиї представники ввійшли до складу Моніторингових Комітетів Громадської ради:

ВГО «АФЗУ» – Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців землеустрою України»

Асоціація ЗСУ – Асоціація «Земельна Спілка України»

ГС УТГК – Громадська спілка «Українське товариство геодезії і картографії»

ВГО «УАК» – Всеукраїнська громадська організація «Українська аграрна конфедерація»

ГС «АСУ» – Громадська спілка «Аграрний союз України»

Асоціація ФПЗУ – Асоціація фермерів та приватних землевласників України

Асоціація «УКАБ» – Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»

ВР ЖФ – Всеукраїнська рада жінок-фермерів

ВО «Україно моя сім’я» – Всеукраїнське об’єднання «Україно – моя сім’я»

ВППГКК – Всеукраїнська профспілка працівників геодезії, картографії та кадастру

Асамблея АПУ – Асамблея Аграрних Палат України

ГІС-Асоціація – Громадська спілка СОГГС «ГІС-Асоціація України»

ГО «Повір у себе і зроби» – Громадська організація «Повір у себе і зроби»

ВГО УКА – Всеукраїнська громадська організація «Українська Картографічна Асоціація»

Протокол першого засідання

Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру

м. Київ

23 вересня 2020 р.

Час проведення: 23 вересня 2020 року з 11:00 до 13:30.

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Присутні:

члени Комісії у кількості 7 осіб, з них дистанційно – 1 особа; члени Громадської ради при Держгеокадастрі, які не є членами Комісії – 5 осіб, з них дистанційно – 3 особи;

представники Держгеокадастру:

заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення документообігу, контролю за виконанням документів та архівної справи Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Адирхаєв Г. Б.;

начальник відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Крижанівський О. Г.;

головний спеціаліст відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.

Початок засідання
(11:00 – 11:05) Вступне слово голови Громадської ради Грибкова М. Є.

Оголосив, що відповідно до оголошення на офіційному вебсайті Держгеокадастру, підготовленого із врахуванням карантинних заходів та обмежень, у сьогоднішньому засіданні Комісії є можливість дистанційної участі.

Враховуючи зазначене, кількість членів Комісії, які беруть участь у засіданні – 7 осіб (6 осіб – присутні у залі засідань, 1 особа – бере участь дистанційно) досягає кворуму, що означає про можливість проведення засідання Комісії.

Повідомив, що сьогодні у засіданні Комісії приймають участь члени Громадської ради, які не є членами Комісії – двоє присутні та три – дистанційно.

Також голова Громадської ради повідомив, у засіданні Комісії беруть участь представники Держгеокадастру: заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення документообігу, контролю за виконанням документів та архівної справи Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Адирхаєв Г. Б.; начальник відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи Крижанівський О. Г. та головний спеціаліст відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи, секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.

Оголосив перелік питань порядку денного засідання та запропонував членам Комісії погодитись із своїм головуванням на першому засіданні Комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно

І. Питання формування складів Моніторингових Комітетів Громадської ради при Головних управліннях Держгеокадастру в областях та місті Києві – доповідач Грибков М. Є.
(11:05 – 12:15) Головуючий розповів присутнім про роботу, яка попередньо була проведена складом Комісії щодо опрацювання списків запропонованих кандидатур до Складу Моніторингових Комітетів Громадської ради, про зауваження Держгеокадастру та їх врахування Громадською радою і повідомив, що можна переходити до голосування щодо вирішення питання складу Моніторингових Комітетів.
ВИСТУПИЛИ:

 

Учасники засідання щодо процедури голосування та визначення членів Моніторингових Комітетів із запровадженням асоційованого членства, для кандидатів, які не увійдуть до складу Моніторингового Комітету за визначеною граничною кількістю – 5 осіб.

Ковалець П. М., який запропонував при голосуванні додержуватись принципу переваги для тих кандидатур, представник ІГС, якої присутній на засіданні Комісії.

Коваль П. В., доповнив Ковальця П. М. щодо пріоритету при голосуванні для тих кандидатур, по яких представник ІГС оформив подання у відповідності з рішенням Громадської ради від 09.09.2020.

Грибков М. Є., який закликав членів Комісії, які мають голосувати та приймати рішення щодо формування Моніторингових Комітетів, додержуватись принципу формування Комітетів на базі списків поданих членами Громадської ради – представниками ВГО «АФЗУ», ГС «ЗСУ» та ІГС, що працюють у сфері геодезії та картографії, як професійних учасників цих правовідносин; нагадав, що рішенням Комісії Моніторингові Комітети формуються, а затверджуються рішенням Громадської ради.

ОБГОВОРЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ГОЛОСУВАННЯ

(12:15 – 13:00)

ГОЛОСУВАЛИ: Результати голосування окремо по кожному Моніторинговому Комітету викладені у додатку № 1 до цього протоколу.
ВИРІШИЛИ: Сформувати Моніторингові Комітети Громадської ради при Головних управліннях Держгеокадастру у складі згідно із додатком № 1 до цього протоколу.
Головуючий запропонував перейти до розгляду наступного питання порядку денного
ІІ. Обрання керівних органів Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру
СЛУХАЛИ:

(13:00 – 13.20)

Голову Громадської ради Грибкова М. Є., який запропонував кандидатури Полтавця А. М. на посаду Голови Комісії та Челпана Р. В. на посаду Секретаря Комісії
ВИСТУПИЛИ: Обговорення запропонованих кандидатур та виступи кандидатів на ці посади в Комісії
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно
ВИРІШИЛИ: 1. Обрати Головою Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру Полтавця Анатолія Миколайовича.

2. Обрати Секретарем Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру Челпана Романа Валерійовича.

 

IІІ. Доручення за результатами засідання Комісії
СЛУХАЛИ:

(13:20 – 13:30)

Доповідь Грибкова М. Є. про необхідні та першочергові заходи Комісії та Громадської ради щодо запровадження громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру.
ОБГОВОРЕННЯ: Прийняли участь: Коваль П.В., Діденко І.С., Полтавець А.М., Челпан Р.В.
ВИРІШИЛИ: Доручити голові Комісії Полтавцю А. М., секретарю Комісії Челпану Р.В., за участю голови Громадської ради, спільно виконати рішення Громадської ради від 09.09.2020 щодо узгодження із Держгеокадастром питань формування та діяльності Комісії; подати сформовані склади Моніторингових Комітетів для затвердження рішенням Громадської ради; остаточно визначити склад Комісії з урахуванням обставин встановлених на першому засіданні Комісії.

Додаток: 1. Склад Моніторингових Комітетів Громадської ради при Головних управліннях Держгеокадастру

Голова Громадської ради Грибков М. Є.

Секретар засідання Обручкова А. Ю.

Додаток № 1

до протоколу першого засідання Комісії із забезпечення громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру від 23.09.2020

Склад Моніторингових Комітетів Громадської ради

при Головних управліннях Держгеокадастру

Територіальний орган Держгеокадастру Орієнтовний склад

моніторингового комітету

Інститут громадянського суспільства
Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області Кривонос Сергій Павлович

Пипяк Іван Миколайович

Лановик Сергій Якович

Звенигорецький Руслан Іванович

Баришев Семен Олегович

ВГО «УАК»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

Асамблея АПУ

Асоціація ЗСУ

Головне управління Держгеокадастру у Волинській області Маїло Лариса Федосіївна

Шеремета Світлана Олександрівна

Асоціація ЗСУ

ВГО «АФЗУ»

Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області Рябчій Владислав Валерійович

Горішний Володимир Васильович

Ярещенко Дмитро Іванович

Степанов Олександр Миколайович

Пузирь Олексій Вячеславович

ГС УТГК

ВГО «УАК»

ВГО «АФЗУ»

Асамблея АПУ

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Гайворонський Анатолій Іванович

Карпенко Віктор Михайлович

Асоціація ФПЗУ

ГС «АСУ»

Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області Черноморд Олексій Іванович

Шинкаренко Інеса Василівна

Луговий Андрій Леонідович

Голованьов Володимир Миколайович

Евсєєва Наталія Вікторівна

ВГО «УАК»

Асоціація «УКАБ»

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Шабля Володимир Анатолійович

Степанова Ірина

Асоціація ФПЗУ

ВО «Україно моя сім’я»

Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області Першко Галина Олексіївна

Ахметов Ілляс Рустамович

Палєй Леонід Станіславович

Гнітецький Олександр Миколайович

Байда Анатолій Васильович

ВГО «УАК»

ВГО «УАК»

ВГО «АФЗУ»

ВППГКК

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Шегеда Олександр Васильович Асоціація ФПЗУ
Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області Калинич Іван Васильович

Шевчук Леонід Васильович

Федикович Павло Антонович

Пелешкей Юлія Іванівна

ГС УТГК

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області Зозуля Інесса Анатоліївна

Тиховод Анатолій Миколайович

Матвієнко Валерія Валеріївна

Кампанієць Надія Петрівна

Сергієнко Владислав Олексійович

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

ВР ЖФ

Асамблея АПУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Горішний Володимир Васильович ВГО «УАК»
Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області Качан Григорій Іванович

Білан Назар Миронович

Приймак Дмитро Павлович

Чумбей Володимир Васильович

Пєсчальников Сергій Володимирович

ГС УТГК

ВГО «УАК»

ВГО «АФЗУ»

Асоціація ФПЗУ

Асамблея АПУ

Головне управління Держгеокадастру у Київській області Полтавець Ірина Михайлівна

Панченко Олександр Борисович

Пирятинський Юрій Володимирович

Устименко Оксана Василівна

Стасюк Сергій Вікторович

ВГО «АФЗУ»

Асоціація «УКАБ»

ГС «АСУ»

Асамблея АПУ

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Чубук Олександр Іванович

Коваль Павло Васильович

Асоціація ФПЗУ

ВГО «УАК»

Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області Кобилянський Володимир Васильович

Голобородько Ольга Пантеліївна

Цокалов Олексій Степанович

Нестеренко Олександр Анатолійович

Чуб Світлана Степанівна

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

Асоціація ЗСУ

ГО «Повір у себе і зроби»

Головне управління Держгеокадастру у Луганській області Сироватко Андрій Юрійович

Попелнуха Оксана Володимирівна

Оденчук Дмитро Олексійович

Павлов Олексій Леонідович

Молчанов Сергій Вікторович

ВГО «УАК»

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

Асамблея АПУ

Головне управління Держгеокадастру у Львівській області Ступень Назар Михайлович

Прокопик Тарас Ігоревич

Пірус Олег Михайлович

Вуйцик Ігор Михайлович

Ковалишин Олександра Федрівна

ГС УТГК

ВГО «УАК»

ВГО «АФЗУ»

Асамблея АПУ

ГІС-Асоціація

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Кардаш Ярослав Васильович Асоціація ФПЗУ
Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області Боднар Надія Олександрівна

Розуменко Дмитро Анатолійович

Кем Василь Вільгельмович

Скачков Дмитро Олександрович

Єрещенко Ірина Григорівна

ВГО «УАК»

Асоціація «УКАБ»

ГС «АСУ»

Асамблея АПУ

ВГО «АФЗУ»

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Шелех Петро Валентинович

Апостолова Наталія Вікторівна

Асоціація ФПЗУ

ВР ЖФ

Головне управління Держгеокадастру в Одеській області Стадников Володимир Васильович

Чернов Михайло Георгійович

Артеменко Дмитро Іванович

Магдик Галина Василівна

Крижановський Олег Васильович

ГС УТГК

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асамблея АПУ

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Варбанець Володимир Васильович

Клебанова Людмила Геннадіївна Салієнко Сергій Вадимович

Асоціація ФПЗУ

ВР ЖФ

ГІС-Асоціація

Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області Кочерга Іван Васильович

Тесленко Галина Іванівна

Середа Олексій Олексійович

Кошицький Олександр Іванович

ГС «АСУ»

ВГО «УАК»

Асамблея АПУ

Асоціація ЗСУ

Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області Янчук Руслан Миколайович

Адамович Євген Володимирович

Сойко Василь Григорович

Кузьмич Андрій Вікторович

Цицура Микола Олександрович

ГС УТГК

ВГО «УАК»

ВО «Україно моя сім’я»

Асоціація ФЗУ

ВГО «АФЗУ»

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Повшук Віталій Іванович

Грибок Віктор Іванович

ВО «Україно моя сім’я»

ГС «АСУ»

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області Волкова Галина Михайлівна

Картавий Олексій Олексійович

Грек Ольга Володимирівна

Криворучко Сергій Григорович

Хомутіннік Сергій Петрович

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

ВР ЖФ

Асамблея АПУ

ВО «Україно моя сім’я»

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Дейнека Іван Григорович Асоціація ФПЗУ
Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області Федишин Михайло Олегович

Коціра Степан Євгенович

Гриняк Оксана Ігорівна

Вєтров Денис Андрійович

Іскерський Іван Станіславович

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

ВГО «УАК»

Асамблея АПУ

ВО «Україно моя сім’я»

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Дуфанець Євген Мирославович Асоціація ФПЗУ
Головне управління Держгеокадастру у Харківській області Матвєєв Павло Миколайович

Лисаченко Леонід Вікторович

Гапоник Світлана Володимирівна

Русецький Анатолій Анатолійович
Леонов Роман Миколайович

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

ВГО «УАК»

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Крайз Олександр Ігоревич ВГО «УАК»
Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області Фурман Костянтин Олексійович

Бабіцький Ігор Володимирович

Машинська Віра Олександрівна

Кузюра Дмитро Олександрович

Жужа Михайло Михайлович

Асоціація «УКАБ»

ГС «АСУ»

ВР ЖФ

Асамблея АПУ

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Боднар Надія Олександрівна

Гордієнко Олександр Дмитрович

ВГО «УАК»

Асоціація ФПЗУ

Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області Антонюк Вячеслав Вікторович

Пицюк Володимир Володимирович

Дорогий Іван Іванович

Павлюк Наталія Борисівна

Боярська Людмила Володимирівна

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

Асамблея АПУ

ВО «Україно моя сім’я»

Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області Окрепка Анна Ігорівна

Дарієнко Микола Іванович

Перепелиця Валерій

Рубченко Денис Станіславович

Ткаченко Валерій Іванович

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

ВГО «УАК»

Асоціація ЗСУ

Головне управління Держгеокадастру у Чернівецькій області Кулініч Олег Миколайович

Бортич Лілія Іванівна

Гаврилюк Микола Дмитрович

Кирпушко Ярослав Васильович

Третяк Микола Антонович

ВГО «АФЗУ»

ГС «АСУ»

Асоціація ФПЗУ

ВО «Україно моя сім’я»

ГІС-Асоціація

Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області Демчук Євген Вікторович

Шевчук Віктор Іванович

Чубовський Сергій Миколайович

Прищепа Андрій Григорович

Швед Вячеслав Дмитрович

ВГО «УАК»

Асоціація «УКАБ»

ГС «АСУ»

Асамблея АПУ

Асоціація ЗСУ

Асоційовані члени Моніторингового Комітету Якуб Іван Миколайович Асоціація ФПЗУ
Головне управління Держгеокадастру у м. Києві Бушок Олександр Миколайович

Леськів Світлозар Євгенович

Гончарук Василь Віталійович

Качуренко Олександр Юрійович

Дубницька Маргарита В’ячиславівна

ВГО «АФЗУ»

Асамблея АПУ

ВО «Україно моя сім’я»

«ГІС-Асоціація»

ВГО УКА

Інститути громадянського суспільства, які делегували свого представника до складу Моніторингового Комітету та використані скорочення назв Інститутів громадянського суспільства, чиї представники ввійшли до складу Моніторингових Комітетів Громадської ради:

ВГО «АФЗУ» – Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців землеустрою України»

Асоціація ЗСУ – Асоціація «Земельна Спілка України»

ГС УТГК – Громадська спілка «Українське товариство геодезії і картографії»

ВГО «УАК» – Всеукраїнська громадська організація «Українська аграрна конфедерація»

ГС «АСУ» – Громадська спілка «Аграрний союз України»

Асоціація ФПЗУ – Асоціація фермерів та приватних землевласників України

Асоціація «УКАБ» – Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»

ВР ЖФ – Всеукраїнська рада жінок-фермерів

ВО «Україно моя сім’я» – Всеукраїнське об’єднання «Україно – моя сім’я»

ВППГКК – Всеукраїнська профспілка працівників геодезії, картографії та кадастру

Асамблея АПУ – Асамблея Аграрних Палат України

ГІС-Асоціація – Громадська спілка СОГГС «ГІС-Асоціація України»

ГО «Повір у себе і зроби» – Громадська організація «Повір у себе і зроби»

ВГО УКА – Всеукраїнська громадська організація «Українська Картографічна Асоціація»