Що необхідно для реєстрації об’єктів державної експертизи в Держгеокадастрі

  1. Супровідний лист від територіального органу Держгеокадастру (п. 2.7 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391);
  2. Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення експертизи (Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації, затверджена наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391) (обов’язково із зазначенням кошторисної вартості робіт відповідно до статті 39 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»);
  3. Документація, пронумерована, прошита, скріплена підписом та печаткою розробника (Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації, затверджена наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391).
  4. Додатки, приведені у відповідність до пп. 3.3.1 та 3.3.2 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391:

3.3.1. Для проведення державної експертизи замовником подаються оригінали відповідної документації та матеріали. У разі якщо окремі документи та матеріали об’єкта експертизи за своїм статусом не можуть бути надані в оригіналі, вони додаються у посвідчених, у встановленому порядку, копіях.

3.3.2. Усі основні документи і матеріали, додані до об’єкта державної експертизи повинні відповідати таким вимогам:

передбачені законодавством погодження в паперовому вигляді повинні бути підписані керівником відповідального органу та скріплені його печаткою. В електронній формі документи засвідчуються електронним цифровим підписом керівника відповідального органу;

графічні матеріали у встановлених законодавством випадках мають бути погоджені керівником територіального органу земельних ресурсів;

кожен аркуш копій архівних документів повинен бути посвідчений підписом архіваріуса та печаткою архівної установи;

кожен аркуш документів в паперовому вигляді повинен бути засвідчений підписом і печаткою (за наявності) розробника об’єкта експертизи, а також підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою. В електронній формі документи засвідчуються електронними цифровими підписами розробника об’єкта експертизи та сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;

документація із землеустрою повинна бути пронумерована, прошита та скріплена підписом і печаткою розробника об’єкта експертизи.

При виконанні цих вимог об’єкт державної експертизи підлягає реєстрації. В іншому випадку документація повертається замовнику на доопрацювання без реєстрації.

 

Для проведення реєстрації щодо здійснення контролю
за усуненням зауважень, викладених у висновку державної експертизи землевпорядної документації, необхідно прикласти
:

 

Реквізити для сплати коштів за проведення державної експертизи землевпорядної документації