За 20 років в розподілі земельного фонду України між основними землекористувачами та власниками землі відбулися принципові зміни.

Площа земель, які знаходяться у власності чи користуванні сільськогосподарських підприємств, зменшилася на 23903,9 тис. га (39,6 %). Площа земель, які фактично використовуються громадянами, навпаки  збільшилась на 14881,6 тис. га (24,7 %); площа земель, якими володіють або користуються заклади, установи, організації, промислові та інші підприємства, підприємства та організації транспорту, зв’язку, частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони, майже не змінилася і станом на 01.01.2015 становить 2309,8 тис.га, що на 28,0 тис. га менше ніж станом на 01.01.1995. Площа земель, які знаходяться у лісогосподарських підприємств, збільшилася на 1666,0 тис. га (2,8 %); площі земель запасу збільшилися на 7421,8 тис. га (12,3 %) і становлять 10775,7 тис. гектарів.

Решта земель – 863,7 тис. га знаходяться у власності або користуванні інших землекористувачів, ця площа є майже незмінною порівняно з 1994 роком.

123

1994

2005

2008

2014

Площа, тис.га

%

Площа, тис.га

%

Площа, тис.га

%

Площа, тис.га

%

Сільськогосподарські угіддя

41890,4

69,4

41763,8

69,2

41650,0

69,0

41511,7

68,8

Лісовкриті площі

10331

17,1

10475,9

17,3

10556,3

17,5

10630,3

17,6

Забудовані землі

2386,2

4,0

2458,3

4,1

2476,6

4,1

2550,4

4,2

Відкриті заболочені землі

920,8

1,5

957,1

1,6

975,8

1,6

982,6

1,6

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом

1105,6

1,8

1039,0

1,7

1038,2

1,7

1015,8

1,7

Інші землі

1301,2

2,2

1239,6

2,1

1236,3

2,1

1237,7

2,1

Води

2419,6

4,0

2421,1

4,0

2421,6

4,0

2426,4

4,0

Всього

60354,8

100,0

60354,8

100,0

60354,8

100,0

60354,9

100,0