Реєстраційний № Дата реєстрації Вид документа Відповідальний підрозділ Рік Короткий зміст
1 01/02/2020 Наказ Держгекадастру Управління державної експертизи 2020 Про видачу кваліфікаційного сертифіката
2 03.01.2020 Наказ Держгекадастру Департамент адміністративно-господарського забезпечення 2020 Про організаційні заходи щодо захисту інформації, що становить державну таємницю, при її обробці в АС
5 08.01.2020 Наказ Держгекадастру Департамент адміністративно-господарського забезпечення 2020 Про внесення змін до наказу Держгеокадастру від 23.01.2019 № 11 “Про деякі питання організації діловодства”
4 08.01.2020 Наказ Держгекадастру Департамент контролю за використанням та охороною земель 2020 Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю)
3 01/08/2020 Наказ Держгекадастру Управління державної експертизи 2020 Про анулювання кваліфікаційних сертифікатів
6 09.01.2020 Наказ Держгекадастру Департамент фінансового забезпечення 2020 Про внесення змін до складу тендерного комітету
8 13.01.2020 Наказ Держгекадастру Департамент адміністративно-господарського забезпечення 2020 Про внесення зміни до Інструкції з діловодства у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру
7 01/13/2020 Наказ Держгекадастру Департамент фінансового забезпечення 2020 Про внесення змін до складу комісії з розгляду питань стосовно списання майна територіальних органів Держгеокадастру та державних підприємств, що належать до сфери його управління
9 01/20/2020 Наказ Держгекадастру Департамент контролю за використанням та охороною земель 2020 Про внесення змін до наказу Держгеокадастру від 05.11.2019 № 270
10 01/20/2020 Наказ Держгекадастру Управління державної експертизи 2020 Про анулювання кваліфікаційного сертифіката
11 01/23/2020 Наказ Держгекадастру Департамент кадрової політики та персоналу 2020 Про введення в дію структури апарату Держгеокадастру
12 01/24/2020 Наказ Держгекадастру Управління забезпечення діяльності служби 2020 Про затвердження складу Громадської ради при Держгеокадастрі ЗМІНИ Н.117 ВІД 06.04.20
13 01/27/2020 Наказ Держгекадастру Департамент землеустрою, використання та охорони земель 2020 Про внесення зміни до складу кваліфікаційної комісії
14 01/27/2020 Наказ Держгекадастру Департамент адміністративно-господарського забезпечення 2020 Про внесення змін до списку посадових осіб, які мають допуск до документів, що містять службову інформацію з мобілізаційних питань
15 01/27/2020 Наказ Держгекадастру Департамент фінансового забезпечення 2020 Про внесення змін до складу тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) та інших соціальних виплат
17 28.01.2020 Наказ Держгекадастру Департамент фінансового забезпечення 2020 Про внесення змін до складу комісії для розгляду та затвердження проєктів стратегічних планів, інвестиційних планів, фінансових планів державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
16 01/28/2020 Наказ Держгекадастру Департамент контролю за використанням та охороною земель 2020 Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю)
18 01/29/2020 Наказ Держгекадастру Департамент землеустрою, використання та охорони земель 2020 Деякі питання поновлення договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності
19 01/29/2020 Наказ Держгекадастру Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності 2020 Про внесення зміни до наказу Держгеокадаетру від 25.05.2018 № 87
20 01/30/2020 Наказ Держгекадастру Департамент фінансового забезпечення 2020 Про введення в дію штатного розпису апарату Держгеокадастру на 2020 рік
21 01/30/2020 Наказ Держгекадастру Департамент фінансового забезпечення 2020 Про внесення зміни до Положення про преміювання працівників апарату Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
22 01/30/2020 Наказ Держгекадастру Департамент фінансового забезпечення 2020 Про внесення змін до наказу Держгеокадастру від 14 лютого 2019 року № 37
28 31.01.2020 Наказ Держгекадастру Департамент фінансового забезпечення 2020 Про затвердження планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також зменшення обсягу дебіторської заборгованості на 2020 рік
23 01/31/2020 Наказ Держгекадастру Юридичний департамент 2020 Про реорганізацію державних підприємств ЗМІНИ Н. 52 ВІД 19.02.20 ЗМІНИ Н. 215 ВІД 10.06.20;
ЗМІНИ Н. 501 ВІД 24.11.20; ЗМІНИ Н. 519 ВІД 03.12.20; ЗМІНИ Н. 583 ВІД 30.12.20
24 01/31/2020 Наказ Держгекадастру Департамент фінансового забезпечення 2020 Про введення в дію штатного розпису апарату Держгеокадастру на 2020 рік
25 01/31/2020 Наказ Держгекадастру Управління державної експертизи 2020 Про видачу кваліфікаційних сертифікатів
26 01/31/2020 Наказ Держгекадастру Департамент фінансового забезпечення 2020 Про уповноваження державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою “Проведення земельної реформи” у 2020 році
27 01/31/2020 Наказ Держгекадастру Управління запобігання та виявлення корупції 2020 Про врегулювання конфлікту інтересів
29 03.02.2020 Наказ Держгекадастру Управління адміністративно-господарського забезпечення 2020 Про внесення змін до наказу Держгеокадастру від 17.12.2019 № 346
30 02/04/2020 Наказ Держгекадастру Юридичний департамент 2020 Про внесення змін до наказу Держгеокадастру від 20 лютого 2019 року
31 02/04/2020 Наказ Держгекадастру Юридичний департамент 2020 Про внесення змін до наказу Держгеокадастру від 20 лютого 2019 року № 45
32 02/04/2020 Наказ Держгекадастру Юридичний департамент 2020 Про внесення змін до наказу Держгеокадастру від 30 січня 2019 року № 13
33 02/04/2020 Наказ Держгекадастру Юридичний департамент 2020 Про внесення змін до наказу Держгеокадастру від 20 лютого 2019 року № 44
34 02/04/2020 Наказ Держгекадастру Юридичний департамент 2020 Про внесення змін до наказу Держгеокадастру від 01 жовтня 2018 року № 143
35 04.02.2020. Наказ Держгекадастру Юридичний департамент 2020 Про внесення змін до наказу Держгеокадастру від 30 січня 2019 року № 14
36 02/04/2020 Наказ Держгекадастру Юридичний департамент 2020 Про внесення змін до наказу Держгеокадастру від 30 січня 2019 року № 15
37 02/04/2020 Наказ Держгекадастру Департамент фінансового забезпечення 2020 Про внесення змін до складу тендерного комітету
39 07.02.2020 Наказ Держгекадастру Управління адміністративно-господарського забезпечення 2020 Про бланки Держгеокадастру ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ Н. 393 ВІД 18.09.20
38 02/07/2020 Наказ Держгекадастру Управління адміністративно-господарського забезпечення 2020 Про перевірку наявності документів із грифом “Для службового користування”
40 02/10/2020 Наказ Держгекадастру Управління адміністративно-господарського забезпечення 2020 Про деякі питання електронного документообігу у Держгеокадастрі ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ Н. 513 ВІД 27.11.20
41 02/10/2020 Наказ Держгекадастру Департамент фінансового забезпечення 2020 Про безоплатну передачу іншого окремого індивідуально визначеного майна
42 02/10/2020 Наказ Держгекадастру Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи та цивільного захисту 2020 Про стан організації ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та бронювання у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру за 2019 рік та завдання на 2020 рік
43 02/11/2020 Наказ Держгекадастру Департамент сертифікації та контролю за використанням та охороною земель 2020 Наказ про анулювання сертифікатів інженерів-землевпорядників
44 12.02.2020 Наказ Держгекадастру Управління запобігання та виявлення корупції 2020 Про врегулювання конфлікту інтересів
45 14.02.2020 Наказ Держгекадастру Департамент сертифікації та контролю за використанням та охороною земель 2020 Про розгляд клопотань (заяв) щодо спростування висновків державної експертизи землевпорядної документації
47 17.02.2020 Наказ Держгекадастру Департамент фінансового забезпечення 2020 Про внесення змін до складу комісії з розгляду питань стосовно списання майна територіальних органів Держгеокадастру та державних підприємств, що належать до сфери його управління ЗМІНИ Н. 209 ВІД 04.06.20
46 02/17/2020 Наказ Держгекадастру Департамент забезпечення контролю якості надання послуг 2020 Про визначення відповідального підрозділу
48 02/18/2020 Наказ Держгекадастру Департамент забезпечення діяльності служби 2020 Про склад колегії Держгеокадастру
49 02/18/2020 Наказ Держгекадастру Управління адміністративно-господарського забезпечення 2020 Про внесення зміни до наказу Держгеокадастру від 23 січня 2019 р. № 11
50 02/18/2020 Наказ Держгекадастру Відділ внутрішнього аудиту 2020 Про здійснення планового комплексного внутрішнього аудиту ЗМІНИ Н. 218 ВІД 15.06.20
ЗМІНИ Н. 260 ВІД 06.07.2020 ЗМІНИ Н. 410 ВІД 30.09.2020