Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2023 р. № 588 «Про затвердження Порядку визначення втрат лісогосподарського виробництва»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2023 р. № 588 «Про затвердження Порядку визначення втрат лісогосподарського виробництва» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнято з метою встановлення процедури визначення та відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 10 травня по 10 червня 2024 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержано на підставі даних, одержаних відповідно до аналізу діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів щодо кількості поданих примірників документації із землеустрою та оцінки земель, зокрема, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель у 2023–2024 роках, у тому числі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок лісогосподарського призначення (лісові землі та чагарники) зі зміною їх цільового призначення з метою їх використання для потреб, не пов’язаних із лісогосподарським виробництвом.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Згідно із пунктом 23 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України до внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональні зони зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення. Рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок у таких випадках приймається щодо:

земельних ділянок, розпорядження якими здійснюють Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, – за рішенням відповідного органу;

земельних ділянок приватної власності – сільськими, селищними, міськими радами, на території яких розташована відповідна земельна ділянка.

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що передбачає зміну цільового призначення земельної ділянки, затверджується органом, що приймає рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки.

Відповідно до статті 32 Закону України «Про землеустрій» сертифіковані інженери-землевпорядники, які відповідають за якість робіт із землеустрою, зобов’язані безоплатно передавати документацію із землеустрою та оцінки земель до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель в електронному вигляді у місячний строк після її затвердження. Порядок передачі такої документації визначається Положенням про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель.

У 2023 році до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель передано понад 193 тисячі документацій із землеустрою, із них 38 тисяч документацій (19 %) – проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

У 2024 році (станом на 10 червня 2024 року) до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель передано понад 65 тисяч документацій із землеустрою, із них 9 тисяч документацій (14 %) – проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постановою встановлено процедуру визначення та відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, що включають втрати лісових земель та чагарників, а також втрати, завдані обмеженням у землекористуванні та погіршенням якості земель.

На підставі одержаних значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивне значення, цілі державного регулювання досягнуто.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                  Дмитро МАКАРЕНКО