СТРУКТУРА

апарату Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Структурний підрозділ Посада Прізвище, ім’я, по батькові Телефони та електронна адреса
Департамент державного земельного кадастру Директор департаменту Славін
Ігор Васильович
249-96-83

kadastr@land.gov.ua

Відділ взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами і методологічної роботи Заступник директора департаменту – начальник відділу Кирилюк
Ігор Вікторович
249-96-83

kadastr_infozab@land.gov.ua

Відділ інформаційного забезпечення Державного земельного кадастру Начальник відділу 249-96-83
Відділ кількісного та якісного обліку земель Начальник відділу Сидоренко
Олена Вікторівна
244-82-50

kadastr_oblik@land.gov.ua

Відділ реєстрації об’єктів  Державного земельного кадастру Заступник директора департаменту – начальник відділу 244-82-49

kadastr_dzk@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Постульгіна
Тетяна Михайлівна
244-82-49

kadastr_dzk@land.gov.ua

Департамент забезпечення діяльності служби Директор департаменту 249-96-94

aparat@land.gov.ua

Відділ аналітики та взаємодії з органами державної влади Заступник директора департаменту – начальник відділу Адирхаєв
Георгій Борисович
249-96-75

analitic@land.gov.ua

adyrkhaev@land.gov.ua

Заступник начальника відділу

 

 

Відділ консультацій з громадськістю та зв’язків зі  ЗМІ Начальник відділу Галушка
Ольга
Іванівна
244-82-53

press@land.gov.ua

Відділ захисту інформації та електронного урядування Начальник відділу Кузьменко
Олександр Миколайович
249-96-75

ittzi@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Рутковський
Володимир Володимирович
249-96-75

ittzi@land.gov.ua

Відділ організаційного забезпечення Начальник відділу Лобань
Катерина Сергіївна
275-72-77

org@land.gov.ua

Департамент землеустрою, використання та охорони земель Директор департаменту Краснолуцький
Олександр Васильович
249-96-87

krasnolutski@land.gov.ua

Відділ землеустрою Заступник директора департаменту – начальник відділу Гавлюк
Ольга Василівна
275-72-88

land_ml@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Кулик
Володимир
Михайлович
275-72-88

land_ml@land.gov.ua

Відділ використання земель сільськогосподарського призначення Заступник директора департаменту – начальник відділу Ільєнко
Алла Петрівна
275-73-44

275-72-88

land_sg@land.gov.ua

Відділ охорони земель Начальник відділу Жолобецька
Ганна Василівна
275-72-88

land_oz@land.gov.ua

Відділ використання земель несільськогосподарського призначення Начальник відділу Чмихун
Юлія Сергіївна
275-73-44

land_nsg@land.gov.ua

Департамент кадрової політики та персоналу Директор департаменту Ковганич
Сергій Петрович
244-82-51

kadry@land.gov.ua

Відділ роботи з персоналом Начальник відділу Шовкун
Любов Василівна
244-82-63

kadry_personnel@land.gov.ua

Відділ роботи з кадрами територіальних органів Заступник директора департаменту – начальник відділу Смолінська
Наталія Василівна
249-96-81

kadry_ter@land.gov.ua

Відділ методичного забезпечення кадрової роботи Заступник директора департаменту – начальник відділу Климчук
Роман Сергійович
244-82-48

kadry_mzk@land.gov.ua

Заступник начальника відділу 244-82-48

kadry_mzk@land.gov.ua

Відділ роботи з керівниками державних підприємств Начальник відділу Соловей
Ірина Михайлівна
249-96-81

kadry_dp@land.gov.ua

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель Директор департаменту Башлик
Денис Олександрович
 249-96-84

bashlyk@land.gov.ua

Відділ економічного регулювання земельних відносин Заступник директора департаменту – начальник відділу Микитенко
Юрій Іванович
275-73-66

rynok_rezv@land.gov.ua

Відділ ринку земель В. о. начальника відділу Муравська Ніна Леонідівна 249-96-84

rynok_zem@land.gov.ua

Відділ оцінки земель Начальник відділу Прокопенко
Сергій Васильович
275-73-66

rynok_oz@land.gov.ua

Відділ міжнародних відносин Заступник директора департаменту – начальник відділу Макаренко
Дмитро Геннадійович
249-96-88

ir@land.gov.ua

Сектор аукціонної діяльності Завідувач сектору Землін
Іван
Мирославович
249-96-84

rynok_auction@land.gov.ua

Департамент контролю за використанням та охороною земель Директор департаменту Колотілін
Олександр Костянтинович
 275-73-33

kolotilin@land.gov.ua

Відділ з організації планових перевірок про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель Заступник директора департаменту – начальник відділу Коляденко
Олексій
Петрович
 275-73-33

kolyadenko@land.gov.ua

Заступник начальника відділу  275-73-33
Відділ з організації позапланових перевірок про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель Заступник директора департаменту – начальник відділу  275-73-33

 

Відділ моніторингу земельних відносин Начальник відділу  275-73-33
Відділ видачі дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту Начальник відділу Писаренко
Ольга Іванівна
 275-73-33
Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності Директор департаменту Малюк
Олександр Олексійович
topomaps@land.gov.ua
Відділ  організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Заступник директора департаменту – начальник відділу Лаврентієв
Віктор Петрович
249-96-97

lavrentiev@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Удовик
Наталія Іванівна
249-96-97

maps_org@land.gov.ua

Відділ демаркації та делімітації державного кордону Начальник відділу Кузів
Микола Петрович
249-96-97

maps_kordon@land.gov.ua

Відділ картографії та географічних назв Начальник відділу Кізілова
Наталія Олегівна
249-96-97

maps_kartogeo@land.gov.ua

Відділ державного геодезичного нагляду Заступник директора департаменту – начальник відділу Софієнко
Олександр Миколайович
249-96-97

sofiyenko@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Бастюченко
Леся Валентинівна
249-96-97

maps_vision@land.gov.ua

Департамент фінансового забезпечення Директор департаменту Кашталян
Тетяна Миколаївна
249-96-98

fin@land.gov.ua

Відділ планування та фінансування Заступник директора департаменту – начальник відділу Шинкаренко
Володимир Валентинович
249-96-73

fin_plan@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Лукашина
Тетяна Юріївна
249-96-73

fin_plan@land.gov.ua

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Начальник відділу 244-82-45

byh_oblic@land.gov.ua

 

Заступник начальника відділу Осадча
Юлія Юріївна
244-82-45

byh_oblic@land.gov.ua

Відділ управління об’єктами державної власності Заступник директора департаменту – начальник відділу Домарецька
Олена Миколаївна
249-96-76

fin_mdp@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Козлов
Олександр
Вікторович
249-96-76

fin_mdp@land.gov.ua

Відділ закупівель Начальник відділу Будченко
Віталій Васильович
249-96-75

dzi@land.gov.ua

Юридичний департамент Директор департаменту Солодка
Інна Василівна
249-96-93

yuryst@land.gov.ua

Відділ нормативно-правового забезпечення та юридичної експертизи Заступник директора департаменту – начальник відділу Ідоятова
Євгенія Жумагаліївна
249-96-93

idoyatova@land.gov.ua

Заступник начальника відділу
Відділ представництва в судах, взаємодії з правоохоронними органами та договірно-правової роботи Начальник відділу Артеменко

Єлізавета Ігорівна

 275-70-22
Відділ з питань європейської інтеграції та взаємодії з Верховною Радою України Начальник відділу Матвієнко
Жанна Володимирівна
275-70-55

matvienko@land.gov.ua

Відділ правового забезпечення управління державними підприємствами та територіальними органами В.о. начальника відділу Навет
Юлія Анатоліївна
275-73-33
Відділ представництва інтересів держави в судах з питань використання та охорони земель Заступник директора департаменту – начальник відділу Родинський
Ігор Олегович
249-96-93

rodynskiy@land.gov.ua

Заступник начальника відділу  244-82-62
Управління державної експертизи Начальник управління 275-75-66

expert@land.gov.ua

Відділ державної експертизи Заступник начальника управління – начальник відділу Лахматова
Ольга Валеріївна
275-75-66
Відділ нагляду у сфері землеустрою Заступник начальника управління – начальник відділу 275-75-66
Заступник начальника відділу Захаренко
Олександр
Вікторович
 275-75-66

zaharenko@land.gov.ua

 

Відділ сертифікації Начальник відділу 275-75-66
Управління запобігання та виявлення корупції В.о. начальника управління Сіроштан
Олександр Едуардович
anticor@land.gov.ua
Відділ здійснення аналізу та методичного забезпечення заходів щодо запобігання корупції Начальник відділу Саркісьян
Джульєта Робертівна
275-65-88

anticor_zbk@land.gov.ua

Відділ здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства Заступник начальника управління – начальник відділу Рубан
Ігор Валерійович
275-65-88

anticor_vr@land.gov.ua

Управління справами Начальник управління
Загальний відділ Заступник начальника управління – начальник відділу Чебан
Тетяна Олександрівна
249-96-75

post@land.gov.ua

Відділ матеріально-технічного забезпечення Начальник відділу Бєлов
Валерій Олександрович
249-96-75

mtz@land.gov.ua

Сектор архівної справи Завідувач сектору Шпаковська
Ганна Петрівна
249-96-70

shpakovska@land.gov.ua

Відділ внутрішнього аудиту Начальник відділу Несин
Ірина Миколаївна
244-82-54

audyt@land.gov.ua

  Заступник начальника відділу Карпенко
Олена Василівна
244-82-54

karpenko@land.gov.ua

 

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації Начальник відділу 244-82-47

zvg@land.gov.ua

  Заступник начальника відділу Завгородня
Світлана Анатоліївна
244-82-47

zvg@land.gov.ua

Сектор контролю Завідувач сектору Махнаков
Андрій Сергійович
275-80-76

control@land.gov.ua

Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи Чорноус
Сергій Степанович
244-82-46

ВСЬОГО

274