СТРУКТУРА

апарату Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Структурний підрозділ Посада Прізвище, ім’я, по батькові Телефони та електронна адреса
Департамент державного земельного кадастру Директор департаменту Славін

Ігор Васильович

249-96-83

kadastr@land.gov.ua

Відділ взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами і методологічної роботи Заступник директора департаменту – начальник відділу 249-96-83

kadastr_infozab@land.gov.ua

Відділ інформаційного забезпечення Державного земельного кадастру Начальник відділу Кирилюк

Ігор Вікторович

249-96-83
Відділ кількісного та якісного обліку земель Начальник відділу Сидоренко

Олена Вікторівна

244-82-50

kadastr_oblik@land.gov.ua

Відділ реєстрації об’єктів  Державного земельного кадастру Заступник директора департаменту – начальник відділу 244-82-49

kadastr_dzk@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Постульгіна

Тетяна Михайлівна

244-82-49

kadastr_dzk@land.gov.ua

Департамент забезпечення діяльності служби Директор департаменту 249-96-94

aparat@land.gov.ua

Відділ аналітики та взаємодії з органами державної влади Заступник директора департаменту – начальник відділу Адирхаєв

Георгій Борисович

249-96-75

analitic@land.gov.ua

adyrkhaev@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Іванова

Аліна Олегівна

226-32-42

ivanona@land.gov.ua

 

Відділ консультацій з громадськістю та зв’язків зі  ЗМІ Начальник відділу Галушка

Ольга
Іванівна

244-82-53

press@land.gov.ua

Відділ захисту інформації та електронного урядування Начальник відділу Кузьменко

Олександр Миколайович

249-96-75

ittzi@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Рутковський

Володимир Володимирович

249-96-75

ittzi@land.gov.ua

Відділ організаційного забезпечення Начальник відділу Лобань

Катерина Сергіївна

275-72-77

org@land.gov.ua

Департамент землеустрою, використання та охорони земель Директор департаменту Краснолуцький

Олександр Васильович

249-96-87

krasnolutski@land.gov.ua

Відділ землеустрою Заступник директора департаменту – начальник відділу Гавлюк

Ольга Василівна

275-72-88

land_ml@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Кулик

Володимир
Михайлович

275-72-88

land_ml@land.gov.ua

Відділ використання земель сільськогосподарського призначення Заступник директора департаменту – начальник відділу Ільєнко

Алла Петрівна

275-73-44

275-72-88

land_sg@land.gov.ua

Відділ охорони земель Начальник відділу Жолобецька

Ганна Василівна

275-72-88

land_oz@land.gov.ua

Відділ використання земель несільськогосподарського призначення Начальник відділу Чмихун

Юлія Сергіївна

275-73-44

land_nsg@land.gov.ua

Департамент кадрової політики та персоналу Директор департаменту Ковганич

Сергій Петрович

244-82-51

kadry@land.gov.ua

 

Відділ роботи з персоналом Начальник відділу Шовкун

Любов Василівна

244-82-63

kadry_personnel@land.gov.ua

Відділ роботи з кадрами територіальних органів Заступник директора департаменту – начальник відділу Смолінська

Наталія Василівна

249-96-81

kadry_ter@land.gov.ua

Відділ методичного забезпечення кадрової роботи Заступник директора департаменту – начальник відділу Климчук

Роман Сергійович

244-82-48

kadry_mzk@land.gov.ua

Заступник начальника відділу 244-82-48

kadry_mzk@land.gov.ua

Відділ роботи з керівниками державних підприємств Начальник відділу Соловей

Ірина Михайлівна

249-96-81

kadry_dp@land.gov.ua

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель Директор департаменту  Башлик

Денис Олександрович

 249-96-84

bashlyk@land.gov.ua

Відділ економічного регулювання земельних відносин Заступник директора департаменту – начальник відділу Микитенко

Юрій Іванович

275-73-66

rynok_rezv@land.gov.ua

Відділ ринку земель Начальник відділу Поліщук

Олександр Віталійович

249-96-84

rynok_zem@land.gov.ua

Відділ оцінки земель Начальник відділу Прокопенко

Сергій Васильович

275-73-66

rynok_oz@land.gov.ua

Відділ міжнародних відносин Начальник відділу Макаренко

Дмитро Геннадійович

249-96-88

ir@land.gov.ua

Сектор аукціонної діяльності Завідувач сектору Землін

Іван
Мирославович

249-96-84

rynok_auction@land.gov.ua

Департамент контролю за використанням та охороною земель Директор департаменту Колотілін

Олександр Костянтинович

 275-73-33

kolotilin@land.gov.ua

Відділ з організації планових перевірок про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель Заступник директора департаменту – начальник відділу Коляденко

Олексій
Петрович

 275-73-33

kolyadenko@land.gov.ua

Заступник начальника відділу  275-73-33
Відділ з організації позапланових перевірок про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель Заступник директора департаменту – начальник відділу  275-73-33

 

Відділ моніторингу земельних відносин Начальник відділу  275-73-33
Відділ видачі дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту Начальник відділу Писаренко

Ольга Іванівна

 275-73-33
Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності Директор департаменту Малюк

Олександр Олексійович

topomaps@land.gov.ua
Відділ  організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Заступник директора департаменту – начальник відділу Лаврентієв

Віктор Петрович

249-96-97

lavrentiev@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Удовик

Наталія Іванівна

249-96-97

maps_org@land.gov.ua

Відділ демаркації та делімітації державного кордону Начальник відділу Кузів

Микола Петрович

249-96-97

maps_kordon@land.gov.ua

Відділ картографії та географічних назв Начальник відділу Кізілова

Наталія Олегівна

249-96-97

maps_kartogeo@land.gov.ua

Відділ державного геодезичного нагляду Заступник директора департаменту – начальник відділу Софієнко

Олександр Миколайович

249-96-97

sofiyenko@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Бастюченко

Леся Валентинівна

249-96-97

maps_vision@land.gov.ua

Департамент фінансового забезпечення Директор департаменту Кашталян

Тетяна Миколаївна

249-96-98

fin@land.gov.ua

Відділ планування та фінансування Заступник директора департаменту – начальник відділу Шинкаренко

Володимир Валентинович

249-96-73

fin_plan@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Лукашина

Тетяна Юріївна

249-96-73

fin_plan@land.gov.ua

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Начальник відділу 244-82-45

byh_oblic@land.gov.ua

 

Заступник начальника відділу Осадча

Юлія Юріївна

244-82-45

byh_oblic@land.gov.ua

Відділ управління об’єктами державної власності Заступник директора департаменту – начальник відділу Домарецька

Олена Миколаївна

249-96-76

fin_mdp@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Козлов

Олександр
Вікторович

249-96-76

fin_mdp@land.gov.ua

Відділ закупівель Начальник відділу Будченко

Віталій Васильович

249-96-75

dzi@land.gov.ua

Юридичний департамент Директор департаменту Солодка

Інна Василівна

249-96-93

yuryst@land.gov.ua

Відділ нормативно-правового забезпечення та юридичної експертизи Заступник директора департаменту – начальник відділу Ідоятова

Євгенія Жумагаліївна

249-96-93

idoyatova@land.gov.ua

Заступник начальника відділу
Відділ представництва в судах, взаємодії з правоохоронними органами та договірно-правової роботи Начальник відділу  275-70-22
Відділ з питань європейської інтеграції та взаємодії з Верховною Радою України Начальник відділу Матвієнко

Жанна Володимирівна

275-70-55

matvienko@land.gov.ua

Відділ правового забезпечення управління державними підприємствами та територіальними органами Начальник відділу 275-73-33

 

Відділ представництва інтересів держави в судах з питань використання та охорони земель Заступник директора департаменту – начальник відділу Родинський

Ігор Олегович

 

249-96-93

rodynskiy@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Артеменко

Єлізавета Ігорівна

 244-82-62

artemenko@land.gov.ua

Управління державної експертизи Начальник управління 275-75-66

expert@land.gov.ua

Відділ державної експертизи Заступник начальника управління – начальник відділу Лахматова

Ольга Валеріївна

275-75-66
Відділ нагляду у сфері землеустрою Заступник начальника управління – начальник відділу 275-75-66

harchenko@land.gov.ua

Заступник начальника відділу Захаренко

Олександр
Вікторович

 275-75-66

zaharenko@land.gov.ua

 

Відділ сертифікації Начальник відділу 275-75-66

boychenko@land.gov.ua

Управління запобігання та виявлення корупції В.о. начальника управління Сіроштан

Олександр Едуардович

anticor@land.gov.ua
Відділ здійснення аналізу та методичного забезпечення заходів щодо запобігання корупції Начальник відділу Саркісьян

Джульєта Робертівна

275-65-88

anticor_zbk@land.gov.ua

Відділ здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства Заступник начальника управління – начальник відділу Рубан

Ігор Валерійович

275-65-88

anticor_vr@land.gov.ua

Управління справами Начальник управління
Загальний відділ Заступник начальника управління – начальник відділу Чебан

Тетяна Олександрівна

249-96-75

post@land.gov.ua

Відділ матеріально-технічного забезпечення Начальник відділу Бєлов

Валерій Олександрович

249-96-75

mtz@land.gov.ua

Сектор архівної справи Завідувач сектору Шпаковська

Ганна Петрівна

249-96-70

shpakovska@land.gov.ua

Відділ внутрішнього аудиту Начальник відділу Несин

Ірина Миколаївна

244-82-54

audyt@land.gov.ua

  Заступник начальника відділу Карпенко

Олена Василівна

244-82-54

karpenko@land.gov.ua

 

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації Начальник відділу 244-82-47

zvg@land.gov.ua

  Заступник начальника відділу Завгородня

Світлана Анатоліївна

244-82-47

zvg@land.gov.ua

Сектор контролю Завідувач сектору Махнаков

Андрій Сергійович

275-80-76

control@land.gov.ua

Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи Чорноус

Сергій Степанович

244-82-46

 

ВСЬОГО

274