Інформація буде доступна після запуску ринку земель

Площа відчужених та переданих в користування
с/г земель

(тижнева, місячна, річна інформація у розрізі областей
та громад)

Ціни відчужених с/г земель(тижнева, місячна, річна інформація у розрізі областей, громад, та видів с/г угідь)

Знеособлені дані про площу с/г земель, набутих у власність одним суб’єктом

(з виділенням випадків коли площа перевищуватиме 100 га)