21 вересня 2023 року відбулося онлайн-навчання  на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень» для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери його управління

Відповідно до Програми навчання з питань запобігання та виявлення корупції в Держгеокадастрі, визначеної Антикорупційною програмою Держгеокадастру на 2023–2025 роки, затвердженою наказом Держгеокадастру від 20.04.2023 № 138 (у редакції наказу Держгеокадастру від 23.06.2023 № 200), Відділом з питань запобігання та виявлення корупції 21 вересня 2023 року проведено онлайн-навчання на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень».

У навчанні прийняли участь уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери його управління.

Метою навчання було закріплення та поглиблення знань законодавства про запобігання корупції, засвоєння механізмів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери його управління.

Також було наголошено на необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства при підготовці розпорядчих документів (наказів) територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери його управління, а саме: необхідності візування уповноваженою особою проєктів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів.

У навчанні прийняло участь 30 осіб, які для перевірки рівня засвоєння знань пройшли тестування. Тестування проведено, за допомогою google форми (16 питань-тестів).

Ознайомитися з результатами тестування