Анонімне опитування (анкетування) зовнішніх заінтересованих сторін Держгеокадастру

Для збору, аналізу інформації та визначення вразливих до корупції функцій та процесів Держгеокадастру запрошуємо прийняти участь в анонімному опитуванні (анкетуванні) зовнішніх заінтересованих сторін Держгеокадастру.

Зовнішні заінтересовані сторони – фізичні та/або юридичні особи, їх об’єднання, інші суб’єкти, які не є внутрішніми заінтересованими сторонами, з якими Держгеокадастр взаємодіє або може взаємодіяти в процесі виконання своїх функцій

Анкета анонімна. В анкеті не потрібно зазначати прізвище чи ініціали, інші ідентифікуючі відомості. Всі отримані відомості будуть використовуватися виключно в узагальненому вигляді для ідентифікації корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

ФОРМА анонімного опитування (анкетування) зовнішніх заінтересованих сторін Держгеокадастру