Проєкт антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2023–2025 роки

ПРОЄКТ АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМАДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ,КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУНА 2023–2025 РОКИ Додаток 1до Антикорупційної програмиДержавної служби України зпитань геодезії, картографії такадастру на 2023–2025 роки Постійні заходищодо запобігання та виявлення корупції в апараті Держгеокадастру, йоготериторіальних органах, підприємствах, що належать до сфери упр ...

Повідомлення про проведення публічного обговорення проєкту антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2023–2025 роки

Держгеокадастр з метою виконання вимог Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 «Про  вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555, та Порядку проведення консультацій з громадськістю ...

Засідання робочої групи Держгеокадастру з оцінювання корупційних ризиків від 17.03.2023

17 березня 2023 року відбулося засідання робочої групи Держгеокадастру з оцінювання корупційних ризиків, утвореної наказом Держгеокадастру від 01.08.2022 № 209 «Про утворення робочої групи Держгеокадастру з оцінювання корупційних ризиків»  (в редакції наказу Держгеокадастру  від 20.01.2023 № 27) (далі – робоча  група). На засіданні здійснено ідентифікацію, аналіз, ...

Засідання робочої групи Держгеокадастру з оцінювання корупційних ризиків від 03.03.2023

3 березня 2023 року відбулося засідання робочої групи Держгеокадастру з оцінювання корупційних ризиків, утвореної наказом Держгеокадастру від 01.08.2022 № 209 «Про утворення робочої групи Держгеокадастру з оцінювання корупційних ризиків»  (в редакції наказу Держгеокадастру від 20.01.2023 № 27) (далі – робоча  група). На засіданні погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності Держге ...

Засідання робочої групи Держгеокадастру з оцінювання корупційних ризиків від 17.02.2023

17 лютого 2023 року відбулося засідання робочої групи Держгеокадастру з оцінювання корупційних ризиків, утвореної наказом Держгеокадастру від 01.08.2022 № 209 «Про утворення робочої групи Держгеокадастру з оцінювання корупційних ризиків» (в редакції наказу Держгеокадастру  від 20.01.2023 № 27) (далі – робоча  група). На засіданні проведено вступний тренінг для членів робочої групи, узгоджено о ...

Анонімне опитування (анкетування) працівників Держгеокадастру

Для збору, аналізу інформації та визначення вразливих до корупції функцій та процесів Держгеокадастру запрошуємо прийняти участь в анонімному опитуванні (анкетуванні) працівників Держгеокадастру. Анкета анонімна. В анкеті не потрібно зазначати прізвище чи ініціали, інші ідентифікуючі відомості. Всі отримані відомості будуть використовуватися виключно в узагальненому вигляді для ідентифікації к ...

Анонімне опитування (анкетування) зовнішніх заінтересованих сторін Держгеокадастру

Для збору, аналізу інформації та визначення вразливих до корупції функцій та процесів Держгеокадастру запрошуємо прийняти участь в анонімному опитуванні (анкетуванні) зовнішніх заінтересованих сторін Держгеокадастру. Зовнішні заінтересовані сторони – фізичні та/або юридичні особи, їх об’єднання, інші суб’єкти, які не є внутрішніми заінтересованими сторонами, з якими Держгеокадастр взаємодіє аб ...

Інформація щодо виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держгеокадастру на 2021–2022 роки за період з 01.01.2022 до 31.12.2022

Звітпро стан виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2021–2022 роки (за період з 01.01.2022 по 31.12.2022)

Оголошення про початок проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Відповідно до наказу Держгеокадастру «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру» від 02.01.2023 № 1 розпочато оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру. Наказ Держгеокадастру «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру» від 02.01.2023 № 1 Запрошуємо представників зовнішніх заінтересованих сторін надати кандид ...