Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади генерального директора державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру»

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 (із змінами), оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади генерального директора державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру». Місце знаходження: вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151.

Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення адміністрування системи Державного земельного кадастру; діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний); оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади керівника державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру»:

– громадянство України;

– вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в одній із галузей знань: «Геодезія та землеустрій», «Землевпорядкування та кадастр», «Економіка та підприємництво», «Право», «Менеджмент організацій і адміністрування»;

– вільне володіння державною мовою;

– відсутність заборон, визначених Законом України «Про очищення влади»;

– досвід роботи на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.

Професійний досвід:

– знання законодавства у сфері, що регламентує діяльність державного підприємства;

– знання принципів стратегічного планування;

– знання основ економіки, менеджменту, праці та управління;

– бачення перспектив та тенденцій розвитку підприємства;

– знання етики ділового спілкування та ведення переговорів;

– знання трудового законодавства.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та електронному вигляді (формат Microsoft Word/PDF/презентація/Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів). Конкурсна пропозиція має складатися з трьох розділів:

– поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

– шляхи вирішення проблем підприємства та перспективи його розвитку;

– конкурентні переваги претендента.

Конкурсна пропозиція розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності та має містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

– детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

– обсяг надходження коштів до бюджетів;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

– пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

З інформацією, що стосується фінансово-економічного стану підприємства для підготовки конкурсної пропозиції, можна ознайомитися на Порталі відкритих даних за посиланням: https://data.gov.ua/dataset/5c638273-2fdc-462d-9116-e964a8c0de52.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

– заяву про участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади керівника державного підприємства, що належить до сфери управління Держгеокадастру, написану власноруч (додаток 1);

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;

– копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи. Така інформація має містити точний період роботи; назви посад; обов’язки, які виконувалися на зазначених посадах; кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні;

– копію документа про вищу освіту;

– біографічну довідку (резюме);

– конкурсну пропозицію;

– згоду на обробку персональних даних (додаток 2);

– заяву про згоду (заперечення) на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору, написану власноруч (додаток 3);

– інші документи на його розсуд (у разі наявності).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Заяви та документи щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 14 календарних днів після дати оприлюднення даного оголошення
(до 17 год. 00 хв. 30 червня 2021 року).

Заяви та документи приймаються за адресою:  03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, телефон для довідок (044) 299-35-32, (044) 299-35-40.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Держгеокадастру: https://land.gov.ua/ не пізніше трьох днів з дати його завершення.

Заяву та документи для участі в конкурсному відборі (в разі відсутності можливості надати особисто) направляти на електронну адресу kadry_dp@land.gov.ua.

Засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Держгеокадастру, на якому будуть заслухані конкурсні пропозиції учасників конкурсного відбору відбудеться, орієнтовно, в період з 12 липня 2021 року по 16 липня 2021 року.

Орієнтовний графік проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника державного підприємства, що належать до сфери управління Держгеокадастру, буде розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру в рубриці «Вакансії» за посиланням:  https://land.gov.ua/kadrova-polityka/#tab1 /.

Місце проведення конкурсного відбору: 03151,  м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.