Державні топографо-геодезичні та картографічні підприємства

           Державні топографо-геодезичні та картографічні підприємства, що належать до сфери управління Держгеокадастру, виконують загальнодержавні топографо-геодезичні і картографічні роботи, зокрема з демаркації та делімітації державного кордону, ведуть облік і реєстрацію топографо-геодезичних і картографічних матеріалів, забезпечують функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних і Державної геодезичної мережі. Топографо-геодезичні та картографічні підприємства розробляють пропозиції по веденню Державної системи координат, висот і гравіметричних вимірювань, використанню національних геоінформаційних ресурсів, надають експертні висновки по найменуванню та перейменуванню географічних об’єктів, визначенню меж географічних місць та виконують ряд інших функцій.