Доступ до публічної інформації

Держгеокадастр у своїй діяльності дотримується принципів відкритості та прозорості.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» передбачає порядок реалізації права громадянина на публічну інформацію та чіткі процедури її надання для органів влади.

Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому він повинен містити:

1. ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3. підпис і дату.

Подати запит на отримання публічної інформації можна декількома шляхами:

1. Зателефонувавати за номерами: (044) 299 35 71

2. Скористатись формою запиту на інформацію, що доступна за цим посиланням.

3. Надіслати поштою на адресу: Державна служба України з питань геодезії картографії та кадастру, вул. Святослава Хороброго, 3, м. Київ, 03151.

4. Надіслати на електронну адресу: land@land.gov.ua або zvg@land.gov.ua (з поміткою «Публічна інформація»).

Завантажити форму для подання письмового запиту та запиту електронною поштою на отримання публічної інформації від фізичної особи

Завантажити форму для подання письмового запиту та запиту електронною поштою на отримання публічної інформації від юридичної особи та об’єднань громадян без статусу юридичної особи

Відповідь на запит буде вам надіслана у визначений законом термін.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.12.2016  № 556 «Про затвердження Порядку складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи, та форм для подання таких запитів»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.04.2022  № 235 «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат»