Вхідний №:16043WХ401044

Номер бюлетеня: 70 (12.04.2016) від 12.04.2016

Номер оголошення у бюлетені: 099897

Код оголошення (www.tender.me.gov.ua): 11042016/580946412

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2014  № 1106

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

 

  1. Замовник:

 

1.1. Найменування: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 39411771

 

1.3. Місцезнаходження: вул. Народного ополчення, буд. 3, кім. 401, м. Київ, 03680

 

  1. Предмет закупівлі:

 

2.1. Найменування предмета закупівлі:

 

71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги» (71.12.35-00.00; 71354000-4):

Лот 1 «Встановлення прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні» (71.12.34-00.00; 71355000-1);

Лот 2 «Підготовка підсумкових документів демаркації на українсько-молдовський державний кордон» (71.12.35-00.00; 71354000-4).

 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 2 лота; обсяг наданих послуг – згідно  з Технічними завданнями

 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Народного Ополчення, буд. 3, м. Київ, 03680

 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  протягом 2016 року

 

3. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,  розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 093658, ВДЗ № 62/1 (31.03.2016) від 31.03.2016.

  1. Учасник-переможець (учасники-переможці)

 

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

 

Державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство»

 

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 04722078

 

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. Червоноармійська, буд. 69, м. Київ, 03150; тел. (044) 287-41-68, (044) 266-33-09

 

  1. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

 

Лот 1 – 200 214,00 (двісті тисячі двісті чотирнадцять грн. 00 коп) гривень з ПДВ;

Лот 2 –260 335,00 (двісті шістдесят тисяч триста тридцять п’ять гривень 00 коп) гривень з ПДВ.

 

  1. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): «07» квітня 2016 року

 

  1. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): не раніше ніж через 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури.

 

 

 

Перший заступник Голови

Державної служби України з питань

геодезії, картографії та кадастру,

голова комітету з конкурсних торгів                                       Л. М. Шемелинець

 

МП