Повідомлення
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель»
 

 1. Розробник: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру спільно з консультантами Проекту «Підтримка розвитку сільського господарства та сільських територій» (USAID).
 2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель» (далі – проект постанови) є уніфікація та спрощення чинних методик нормативної грошової оцінки земель в Україні, забезпечення нормативної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій та форм власності в межах території громад незалежно від їх розташування за принципом організаційної єдності процесу оцінки, приведення методики оцінки у відповідність до вимог чинного законодавства, а також створення передумов для повномасштабної реалізації органами місцевого самоврядування повноважень із затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки земель в межах території відповідних громад.

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку буде розміщено на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 1. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Департамент міжнародної співпраці та ринку земель), 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 299 35 43, rynok_oz@land.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

 

завантажити проект постанови в pdf

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від «_____» ____________ 2020 р. № _______ 

Київ

Про затвердження Методики
нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що додається.
 1. Установити, що затверджена до набрання чинності Методикою, зазначеної у пункті першому цієї постанови, технічна документація з нормативної грошової оцінки земель або земельних ділянок є чинною до початку застосування рішення відповідного органу місцевого самоврядування про затвердження нової технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
 1. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» (ЗП України, 1995 р., № 6, ст. 151; Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1782; 2012 р., № 42, ст. 1625; 2015 р., № 38, ст. 1142; 2016 р., № 93, ст. 3040);

постанову Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 97, ст. 3538);

постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3040).

 1. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем’єр-міністр України                                            Д. ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «____» _____________ 2020 р. № ____

 

МЕТОДИКА
нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 1. Об’єктом нормативної грошової оцінки є земельні ділянки та землі усіх категорій та форм власності в межах юрисдикції сільської, селищної, міської ради або території об’єднаної територіальної громади (або їх частини).
 1. Межі сіл, селищ, міст, а також межі юрисдикції сільської, селищної, міської ради приймаються на підставі проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних рад або інших матеріалів, за якими, відповідно до законодавства, яке діяло на момент їх затвердження, здійснювалося встановлення (зміна) їх меж. У разі відсутності таких матеріалів і до моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі сіл, селищ, міст, відомостями про такі межі, а також межі юрисдикції сільських, селищних, міських рад, вважаються дані, що збігаються з межами, відображеними на індексних кадастрових картах (планах) сіл, селищ, міст, районів за даними Державного земельного кадастру, а межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися.
 1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (Цн) визначається за формулою:

Цн = Пд х Нрд х Км1 х Км2 х Км3 х Км4 х Кцп х Кмц х Кні,

де Пд – площа земельної ділянки, квадратних метрів;

Нрд – норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі згідно додатку 1 до цієї Методики;

Км1 – коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст;

Км2 – коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів;

Км3 – коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення;

Км4 – коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки;

Кцп – коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки відповідно до даних Державного земельного кадастру;

Кмц – коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням;

Кні – добуток коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки.

 1. Відомості про площу (Пд) та цільове призначення земельної ділянки приймаються за даними Державного земельного кадастру. У разі відсутності відомостей про земельну ділянку у Державному земельному кадастрі, площа та цільове призначення земельної ділянки приймаються за даними документації із землеустрою, на підставі якої здійснювалося формування цієї земельної ділянки, або документу, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою.

Чисельність населення населених пунктів та громад приймається відповідно до відомостей про кількість наявного населення за даними останнього за часом проведення Всеукраїнського перепису населення.

 1. Норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі (Нрд) приймається відповідно до категорії земельної ділянки за основним цільовим призначенням.

Норматив капіталізованого рентного доходу (Нрд) для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням, приймається відповідно до додатку 1 до цієї Методики.

Норматив капіталізованого рентного доходу (Нрд) для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду приймається відповідно до додатку 2 до цієї Методики.

 1. Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст (Км1), приймається відповідно до додатку 3 до цієї Методики. Для громад, що розташовані поза зонами впливу великих міст, коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст (Км1) застосовується із значенням 1,0.
 1. Коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2), приймається для територій окремих населених пунктів відповідно до додатку 4 до цієї Методики. Для населених пунктів, що не зазначені у додатку 4 до цієї Методики, а також земельних ділянок за межами населених пунктів, коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2), застосовується із значенням 1,0.
 1. Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3), приймається відповідно до додатку 5 до цієї Методики. Території сільських, селищних, міських рад (в тому числі тих, де припинена діяльність місцевих рад) або об’єднаних територіальних громад, що входять до зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення, зони гарантованого добровільного відселення та зони посиленого радіоекологічного контролю, визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 23 липня 1991 року № 106 «Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Для громад, що не входять до зон радіаційного забруднення, коефіцієнт, який характеризує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3), застосовується із значенням 1,0.
 1. Коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням, диференціюється за оціночними районами.

Вся територія, що перебуває в межах юрисдикції сільської, селищної, міської ради, або території об’єднаної територіальної громади поділяється на оціночні райони, що мають переважно однотипні функціонально-планувальні якості та обмежені природними (морське узбережжя, річки, канали, струмки, балки, рівчаки тощо), антропогенними (дороги, вулиці та провулки, сельбищні, шляхові споруди, лісосмуги, канали, історико-культурні, промислові, рекреаційні масиви тощо), адміністративними (межі територій сіл, селищ, міст, сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад) та іншими (межі кадастрових кварталів тощо) межами та рубежами.

Оціночні районі виділяються як замкнені полігони, межі яких не перетинаються. Межі оціночних районів не можуть перетинати межі сіл, селищ, міст, сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад. Підлягають виділенню у окремі оціночні райони:

смуги відведення магістральної залізниці (за винятком вокзалів та привокзальних площ);

смуги відведення магістральних нафто-, газо- та продуктопроводів;

смуги відведення ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище.

Площа оціночного району не може перевищувати 1000 га.

 1. Коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), диференціюється за оціночними районами, які встановлюються на основі економічної оцінки території, з урахуванням таких груп факторів:

неоднорідність функціонально-планувальних якостей території;

доступність до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, масового відпочинку;

рівень інженерного забезпечення та благоустрою території (наявність і можливість підключення об’єктів нерухомості до мереж водо-, електро-, газо-, теплопостачання та водовідведення);

рівень розвитку сфери обслуговування населення (доступність основних закладів соціальної інфраструктури (школи, дитячі дошкільні заклади, лікарні, поліклінічні заклади, інші об’єкти соціальної інфраструктури);

екологічна якість території (рівень забруднення повітря, ґрунтів, акустичне та електромагнітне забруднення, площа санітарно-захисних зон, а також площа зелених насаджень загального користування, водних акваторій і місць відпочинку);

привабливість середовища (різноманітність місць докладання праці, наявність історико-культурних та природних пам’яток тощо).

Для кожної групи факторів оцінки встановлюється ваговий коефіцієнт, значення якого залежить від географічних та містобудівних особливостей території сільської, селищної, міської ради, або території об’єднаної територіальної громади, як об’єкту проведення оцінки. Сума вагових коефіцієнтів групи факторів оцінки дорівнює 1,0.

Для сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад із чисельністю населення менше 50 тис. осіб коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), може визначатися для кожного оціночного району за результатами бальної оцінки за критеріями економічної цінності, що наведені у додатку 6 до цієї Методики. Значення коефіцієнту, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), для оціночного району розраховується як відношення суми бальних оцінок цього оціночного району до середньої суми бальних оцінок оціночних районів громади.

Для оціночних районів, що сформовані в межах смуг відведення магістральної залізниці (за винятком вокзалів та привокзальних площ), смуг відведення магістральних нафто-, газо- та продуктопроводів, смуг відведення ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище, коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), приймається рівним 1,0.

У разі, якщо розрахункове значення коефіцієнту, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), для оціночного району перевищує граничні максимальні значення, наведені у додатку 7 до цієї методики, приймається відповідне граничне максимальне значення.

Розрахункове значення коефіцієнта, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), округляється до третього знаку після коми.

Для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), застосовується із значенням 1,0.

 1. Коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп), приймається відповідно до додатку 8 до цієї Методики. Для земельних ділянок, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру, коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп), застосовується із значенням 3,0. У разі якщо у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового призначення земель для земельної ділянки, коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп), застосовується із значенням 3,0.
 1. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для сільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення (рілля, перелоги, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища) визначається за формулою:

Кмц = Кпсгр х Багр : Бпсгр,

де Кпсгр – коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району, для відповідного угіддя та приймається відповідно до додатку 9 до цієї Методики;

Багр – бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району;

Бпсгр – середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, що приймається відповідно до додатку 9 до цієї Методики.

У разі, якщо агровиробничі групи ґрунтів сільськогосподарських угідь та/або їх бал бонітету на земельній ділянці сільськогосподарського призначення не визначено, коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для сільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення застосовується із значенням коефіцієнту, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району (Кпсгр), для відповідного сільськогосподарського угіддя та приймається відповідно до додатку 9 до цієї Методики.

Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення застосовується із значенням коефіцієнту, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району (Кпсгр), для несільськогосподарських угідь та приймається відповідно до додатку 9 до цієї Методики.

Схеми (карти) природно-сільськогосподарського районування земель та картограми розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів приймаються відповідно до затвердженої в установленому порядку технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, що була розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Для сільськогосподарських угідь, на які відсутні картограми розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів, при потребі може здійснюватися визначення агровиробничих груп ґрунтів шляхом проведення ґрунтових обстежень.

 1. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням, приймається відповідно до додатків 10 та 11 до цієї Методики.
 1. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель оздоровчого призначення та земель історико-культурного призначення приймається відповідно до додатку 12 до цієї Методики.
 1. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель лісогосподарського призначення визначається за формулою:

Кмц = Клк х Клс,

де Клк – коефіцієнт, який враховує категорію лісів, та приймається відповідно до додатку 13 до цієї Методики;

Клс – коефіцієнт, який враховує фактичну лісистість території, та приймається відповідно до додатку 14 до цієї Методики.

 1. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель водного фонду приймається для земельних ділянок із водними об’єктами загальнодержавного значення – 1,2, для інших земельних ділянок – 1,0.
 1. У разі застосування відповідно до законодавства нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області приймається згідно з додатком 15.
 1. За результатами проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Датою нормативної грошової оцінки земельної ділянки є дата, вказана в технічній документації.

У разі відсутності технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок на земельну ділянку та до затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах сільської, селищної, міської ради або об’єднаної територіальної громади, для визначення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки за межами населених пунктів може складатися технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Значення коефіцієнту, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), у такій документації приймається рівним 1,0.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок включає:

рішення про проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

завдання на виконання робіт;

пояснювальну записку, що містить відомості про місце розташування громади, чисельність населення громади, її адміністративного центра та інших населених пунктів, обґрунтування оціночного зонування території громади та визначення коефіцієнту, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4);

відомості про величину нормативів капіталізованого рентного доходу;

схему оціночних районів;

таблицю із зазначенням для кожного оціночного району коефіцієнту, який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст (Км1), коефіцієнту, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2), коефіцієнту, який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3), коефіцієнту, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4);

схема природно-сільськогосподарських районів на територію громади;

картограма агровиробничих груп ґрунтів на територію громади;

таблиця із зазначенням переліку агровиробничих груп ґрунтів та їх балів бонітету за сільськогосподарськими угіддями;

таблиця із зазначенням коефіцієнтів, які враховують цільове призначення земельної ділянки (Кцп);

таблиця із зазначенням коефіцієнтів, які враховують особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц);

розрахунок добутку коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки (Кні).

У разі визначення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки за межами населених пунктів технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки включає:

завдання на виконання робіт;

пояснювальну записку, що містить відомості про місце розташування громади, чисельність населення громади, її адміністративного центра та інших населених пунктів;

відомості про величину нормативу капіталізованого рентного доходу;

таблицю із зазначенням коефіцієнту, який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст (Км1), коефіцієнту, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2), коефіцієнту, який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3), коефіцієнту, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4);

відомості про приналежність земельної ділянки до природно-сільськогосподарського району (для земельних ділянок сільськогосподарського призначення);

картограма агровиробничих груп ґрунтів в межах земельної ділянки (для земельних ділянок сільськогосподарського призначення за наявності відомостей про агровиробничі групи ґрунтів);

таблиця із зазначенням переліку агровиробничих груп ґрунтів та їх балів бонітету за сільськогосподарськими угіддями (для земельних ділянок сільськогосподарського призначення за наявності відомостей про агровиробничі групи ґрунтів);

відомості про величину коефіцієнта, який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп);

відомості про величину коефіцієнта, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц);

розрахунок добутку коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки (Кні);

розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

З метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земельних ділянок складається електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

 1. Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах зони відчуження, а також зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, після припинення діяльності місцевих рад здійснюється центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення.
 1. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформлюються за заявою за формою згідно з додатком 16 до цієї Методики як витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за формою згідно з додатком 17 до цієї Методики.

Витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок оформляється і видається протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу видаються в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за бажанням заявника можуть також надаватися у паперовому вигляді.

_________________________

 

Додаток 1

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

НОРМАТИВИ
капіталізованого рентного доходу для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (Нрд) на 1 січня 2020 року

Чисельність населення у населеному пункті, що є адміністративним центром громади Норматив капіталізованого рентного доходу, гривень за квадратний метр
менше 0,2 тис. осіб 58
від 0,2 до 0,5 тис. осіб 70
від 0,5 до 1 тис. осіб 76
від 1 до 5 тис. осіб 87
від 5 до 20 тис. осіб 133
від 20 до 50 тис. осіб 196
від 50 до 100 тис. осіб 268
від 100 до 250 тис. осіб 344
від 250 до 500 тис. осіб 386
від 500 до 1000 тис. осіб 576
від 1000 до 1500 тис. осіб 639
більше 1500 тис. осіб 1302

 

Додаток 2

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

НОРМАТИВИ
капіталізованого рентного доходу для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду (Нрд) на 1 січня 2020 року

 

Категорія земель Норматив капіталізованого рентного доходу, гривень за гектар
Землі сільськогосподарського призначення 27 500
Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 73 815
Землі оздоровчого призначення 47 081
Землі історико-культурного призначення 74 566
Землі лісогосподарського призначення 5 976
Землі водного фонду 13 210

 

Додаток 3

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст (Км1)

Місто, що формує зону впливу Адміністративно-територіальні одиниці, що входять до зони впливу Коефіцієнт, який характеризує розташування громади в межах зони впливу великих міст (Км1)
Алчевськ Перевальський район, Березовська та Троїцька сільські ради Попаснянського району, Брянківська, Голубівська, Первомайська та Кадіївська міські ради Луганської області 1,1
Бердянськ Бердянський район, Бердянська міська рада (без міста Бердянськ) Запорізької області 1,1
Біла Церква Білоцерківський та Рокитнянський райони Київської області 1,1
Вінниця Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Липовецький, Літинський, Немирівський, Тиврівський райони, місто Жмеринка Вінницької області 1,2
Горлівка Кодимська, Комунарівська, Новогригорівська, Новолуганська, Зайцівська сільські ради Бахмутського району; Катеринівська сільська рада Костянтинівського району, Горлівська (без міста Горлівка), Дебальцевська, Торецька та Єнакіївська міські ради Донецької області 1,1
Дніпро Верхньодніпровський, Дніпропетровський, Криничанський, Магдалинівський, Новомосковський, Петриківський, Синельниківський, Солонянський та Царичанський райони, міста Вільногірськ, Новомосковськ та Синельникове, Дніпровська (без міста Дніпро) та Кам’янська міські ради Дніпропетровської області 1,5
Донецьк Амвросіївський, Волноваський, Мар’їнський, Старобешівський, Шахтарський та Ясинуватський райони, міста Авдіїївка, Вугледар, Хрестівка; Донецька (без міста Донецьк), Докучаєвська, Жданівська, Макіївська, Сніжнянська, Чистяківська, Харцизька та Шахтарська міські ради Донецької області 1,3
Євпаторія Сакський район, місто Саки, Євпаторійська міська рада (без міста Євпаторія) Автономної Республіки Крим 1,1
Житомир Житомирський район Житомирської області 1,2
Запоріжжя Вільнянський, Запорізький, Оріховський та Новомиколаївський райони Запорізької області 1,3
Івано-Франківськ Богородчанський, Галицький, Тисменицький та Тлумацький райони, Івано-Франківська міськрада (без міста Івано-Франківськ) Івано-Франківської області 1,1
Кам’янець-Подільський Кам’янець-Подільський район Хмельницької області 1,1
Керч Бєлінська, Виноградненська, Войковська, Горностаївська, Завітненська, Мар’ївська, Марфівська, Новомиколаївська, Октябрська, Приозернівська, Челядинська, Чистопільська сільські ради Ленінського району Автономної Республіки Крим 1,1
Київ Баришівський, Броварський, Бориспільський, Васильківський, Вишгородський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Обухівський, Фастівський райони, міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ржищів, Фастів, Ірпінська та Обухівська міські ради Київської області 1,5
Краматорськ та Слов’янськ Костянтинівський (без Катеринівської сільської ради), Лиманівський та Слов’янський райони, місто Костянтинівка; Дружківська, Краматорська (без міста Краматорськ), Лиманська та Слов’янська (без міста Слов’янськ) міські ради Донецької області 1,1
Кременчук Кременчуцький район, Горішньоплавенська міська рада Полтавської області 1,1
Кривий Ріг Апостолівський, Криворізький, П’ятихатський, Софіївський, Широківський райони, Криворізька міська рада (без міста Кривий Ріг) Дніпропетровської області 1,3
Кропивницький Кіровоградський район, Кропивницька міська рада (без міста Кропивницький) 1,1
Луганськ Краснодонський, Лутугинський, Новоайдарський, Слов’яносербський та Станично-Луганський райони, Луганська (без міста Луганськ) та Сорокинська міські ради Луганської області 1,2
Луцьк Луцький, Ківерцівський та Рожищенський райони Волинської області 1,1
Львів Городоцький, Пустомитівський райони, міста Жовква та Дубляни, Грибовицька та Зашківська сільські ради Жовківського району, Воронцівська, Домажирська, Лозинська, Порічанська, Рясненька та Яснинська сільські ради Яворівського району, Львівська міська рада (без міста Львів) Львівської області 1,3
Маріуполь Нікольський, Новоазовський та Мангушський райони, Маріупольська міська рада (без міста Маріуполь) Донецької області 1,2
Мелітополь Мелітопольський район Запорізької області 1,1
Миколаїв Жовтневий, Миколаївський, Новоодеський та Очаківський райони, місто Очаків Миколаївської області 1,2
Нікополь Нікопольський район, Марганцевська та Покровська міські ради Дніпропетровської області 1,1
Одеса Білгород-Дністровський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський та Роздільнянський райони, міста Теплодар та Южне, Білгород-Дністровська та Чорноморська міські ради Одеської області 1,5
Павлоград Павлоградський та Юр’ївський райони, місто Першотравенськ, Тернівська міська рада Дніпропетровської області 1,1
Полтава Диканьський, Котелевський, Новосанжарський, Полтавський та Решетилівський райони Полтавської області 1,2
Рівне Гощанський, Здолбунівський, Острозький та Рівненський (без міста Рівне) райони Рівненської області 1,1
Сєвєродонецьк Попаснянський район (без Березівської та Троїцької сільських рад), місто Кремінна, Боровенська, Булгаковська, Варварівська, Єпіфанівська, Кудряшівська, Михайлівська, Новоастраханська, Новокраснянська, Червонопопівська сільські ради Кремінського району, місто Рубіжне, Лисичанська та Сєвєродонецька (без міста Сєвєродонецьк) міські ради Луганської області 1,1
Сімферополь Сімферопольський, Білогірський та Бахчисарайський райони, Сімферопольська міська рада (без міста Сімферополь) Автономної Республіки Крим 1,2
Суми Сумський район, Сумська міська рада (без міста Суми) Сумської області 1,2
Тернопіль Збаразький, Зборівський, Козівський та Тернопільський райони Тернопільської області 1,1
Ужгород Мукачівський, Перечинський та Ужгородський райони, міста Мукачеве та Чоп Закарпатської області 1,1
Харків Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Нововодолазький, Печенізький, Харківський та Чугуївський райони, Люботинська міська рада Харківської області 1,5
Херсон Херсонська міська рада (без міста Херсон) Херсонської області 1,2
Хмельницький Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Хмельницький та Ярмолинецький райони Хмельницької області 1,2
Черкаси Золотоніський, Смілянський та Черкаський райони, Черкаська (без міста Черкаси) та Смілянська міські ради Черкаської області 1,2
Чернівці Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області 1,2
Чернігів Куликівський та Чернігівський райони Чернігівської області 1,2

 

Додаток 4

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

КОЕФІЦІЄНТ,

який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2)

 

Населені пункти, що мають курортно-рекреаційне значення Коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2)
Місто Алушта, селище Бондаренкове, селище Виноградне, селище Карабах, селище Лаванда, селище Лазурне, селище Партеніт, селище Розове, селище Семидвір’я, селище Утьос, селище Чайка, село Верхня Кутузовка, село Запрудне, село Ізобільне, село Кипарисне, село Лаврове, село Лучисте, село Малий Маяк, село Нижня Кутузовка, село Нижнє Запрудне, село Пушкіне Алуштинської міської ради, місто Алупка, місто Ялта, селище Берегове, селище Ботанічне, селище Виноградне, селище Восход, селище Відрадне, селище Гаспра, селище Голуба Затока, селище Гурзуф, селище Кацівелі, селище Кореїз, селище Краснокам’янка, селище Курпати, селище Лівадія, селище Масандра, селище Меллас, селище Олива, селище Ореанда, селище Паркове, селище Понизівка, селище Санаторне, селище Совєтське, селище Сімеїз, селище Форос, село Високогірне, село Гірне, село Данилівка, село Куйбишеве, село Лінійне, село Оползневе, село Охотниче, село Партизанське Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим 3,0
Село Генеральське, село Зеленогір’я, село Малоріченське, село Привітне, село Рибаче, село Сонячногірське, Алуштинської міської ради, місто Старий Крим Кіровського району, село Завітне, село Набережне, село Челядінове, село Южне, село Яковенкове Ленінського району, місто Судак, селище Новий Світ, село Веселе, село Морське, село Сонячна Долина Судацької міської ради, місто Феодосія, селище Коктебель, селище Курортне, селище Орджонікідзе, селище Приморський, селище Щебетовка, село Берегове Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим 2,5
Місто Євпаторія, селище Заозерне Євпаторійської міської ради, селище Углове, село Берегове, село Піщане Бахчисарайського району, село Аврора, село Портове, село Стерегуще Роздольненського району, місто Саки, село Володимирівка, село Вітине, село Лиманне, село Ліснівка, село Михайлівка, село Молочне, село Оріхове, село Попівка, село Прибережне, село Уютне, село Штормове Сакського району, село Миколаївка, Чорноморський район, селище Чорноморське, селище Озерівка, село Водопійне, село Володимирівка, село Громове, село Знам’янське, село Мар’їне, село Міжводне, село Новосільське, село Новоульяновка, село Окунівка, село Оленівка, село Сєверне, село Сніжне Сімферопольського району, місто Щолкіне, село Заводське, село Золоте, село Калинівка, село Кам’янське, село Курортне, село Мисове, село Нижньозаморське, село Нововідрадне, село Осовини, село Пісочне, село Семенівка, село Соляне, село Юркине Ленінського району Автономної Республіки Крим 2,2
Село Вікторівка, село Коблеве, село Морське, село Рибаківка Березанського району, місто Очаків, село Василівка, село Покровка, село Покровське, село Чорноморка Очаківського району Миколаївської області, селище Затока, селище Сергіївка, село Косівка, село Курортне, село Миколаївка, село Попаздра, село Приморське Білгород-Дністровського район, селище Гвардійське, селище Ліски, село Вапнярка, село Крижанівка, село Нова Дофінівка, село Сичавка Лиманського району, село Грибівка, село Дальник, село Кароліно-Бугаз, село Санжійка, село Іллічівка Овідіопольського району, село Лебедівка, село Приморське, село Тузли Татарбунарського району Одеської області, місто Гола Пристань, село Приморське, село Залізний Порт Голопристанського району, село Приморське, село Хорли Каланчацького району, місто Скадовськ, селище Лазурне, село Красне Скадовського району Херсонської області 2,0
Село Сойми Міжгірського району, селище Чинадійово Мукачівського району, село Кваси Рахівського району, селище Поляна, село Голубине Свалявського району, село Шаян Хустського району Закарпатської області, місто Яремче, селище Ворохта, село Микуличин, село Татарів, село Яблуниця Яремчанської міської ради, село Новий Мізунь, село Мислівка Долинського району, село Шешори Косівського району, село Черче Рогатинського району Івано-Франківської області, місто Трускавець, , селище Східниця Бориславської міської ради, селище Великий Любінь Городоцького району, село Модричі, село Опака Дрогобицького району, селище Брюховичі Львівської міської ради, місто Сколе, селище Верхнє Синьовидне, селище Славське, село Гребенів, село Корчин Сколівського району, місто Моршин, село Лисовичі Стрийського району, село Смерічка Старосамбірського району, село Розлуч Турківського району, селище Івано-Франкове, селище Немирів, селище Шкло Яворівського району Львівської області 2,3
Місто Хмільник Вінницької області, місто Слов’янськ, місто Святогірськ Слов’янської міської ради, місто Новоазовськ, селище Сєдове Новоазовського району, селище Ялта, село Мелекине, село Урзуф Мангушського району Донецької області, село Новотроїцьке, село Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області, місто Бердянськ, село Новокостянтинівка, село Строганівка Приазовського району, місто Приморськ Приморського району, селище Кирилівка Якимівського району Запорізької області, село Дениші Житомирського району Житомирської області, місто Ірпінь, місто Буча, селище Ворзель Ірпінської міської ради Київської області, місто Миргород Полтавської області, селище Степань Сарненського району Рівненської області, селище Скала-Подільська Борщівського району, село Скоморохи Бучацького району, селище Гусятин Гусятинського району, селище Микулинці, село Конопківка Теребовлянського району Тернопільської області, селище Березівське Дергачівського району, селище Пісочин, село Рай-Оленівка Харківського району Харківської області, місто Генічеськ, село Генічеська Гірка, село Стрілкове, село Щасливцеве Генічеського району Херсонської області, селище Сатанів, село Слобідка Сатанівська Городоцького району, село Маків Дунаєвецького району Хмельницької області 1,5

 

 

Додаток 5

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3)

Найменування зони радіоактивного забруднення Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3)
Зона відчуження 0,50
Зона безумовного (обов’язкового) відселення 0,60
Зона гарантованого добровільного відселення 0,80
Зона посиленого радіоекологічного контролю 0,90

 

Додаток 6

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

КРИТЕРІЇ,
бальної оцінки економічної цінності оціночних районів

Критерії оцінки економічної цінності Бальна оцінка та примірний опис критерію економічної цінності оціночного району:
5 балів 4 бали 3 бали 2 бали 1 бал
Основні критерії
Близькість до центру громади у центрі громади суміжний із центром громади, віддаленість від центру громади до 15 хв. пішохідної доступності або до 5 хв. на автомобілі черезсмужний із центром громади, віддаленість від центру громади до 15 хв. на автомобілі черезсмужний із центром громади, віддаленість від центру громади  до 30 хв. на автомобілі черезсмужний із центром громади, віддаленість від центру громади до 1 год. і більше на автомобілі
Близькість до виїзду на автомобільну дорогу районного, обласного та державного значення виїзд на автомобільну дорогу віддаленість виїзду на автомобільну дорогу до 15 хв. пішохідної доступності або до 5 хв. на автомобілі віддаленість виїзду на автомобільну дорогу до 15 хв. на автомобілі віддаленість виїзду на автомобільну дорогу до 30 хв. на автомобілі віддаленість виїзду на автомобільну дорогу понад 30 хв. на автомобілі
Близькість до автовокзалу (автостанції) та/або залізничного вокзалу (станції) розміщено автовокзал (автостанцію) та/або залізничний вокзал (станції) віддаленість від автовокзалу (автостанції) та/або залізничного вокзалу (станції) до 15 хв. пішохідної доступності або до 5 хв. на автомобілі віддаленість від автовокзалу (автостанції) та/або залізничного вокзалу (станції) до 15 хв. на автомобілі віддаленість від автовокзалу (автостанції) та/або залізничного вокзалу (станції) до 30 хв. на автомобілі віддаленість від автовокзалу (автостанції) та/або залізничного вокзалу (станції) понад 30 хв. на автомобілі
Забрудненість повітря і ґрунтів, наявність акустичного та електро-магнітного забруднення відсутні наявний прояв одного з видів забруднення до 25% району наявний прояв одного виду забруднення від 25 до 50% району наявний прояв не менш двох видів забруднення від 25 до 50% району наявний прояв не менш двох видів забруднення більше 50% району
Забезпеченість зеленими насадженнями, водними об’єктами та місцями масового відпочинку населення забезпечений зеленими насадженнями, водними об’єктами більш як 50% району, наявні місця масового відпочинку населення забезпечено зеленими насадженнями, водними об’єктами від 25 до 50% району забезпечено зеленими насадженнями, водними об’єктами до 25% району. наявні зелені насадження або водні об’єкти наявні незначні та поодинокі зелені насадження
Складність інженерно-геологічних та фізико-географічних територіальних умов (наявність ярів, крутосхилів, підтоплення тощо) відсутні наявні незначні та поодинокі прояви одного із видів фактору до 25% району наявний прояв одного із видів фактору від 25 до 50% району наявний прояв не менш двох видів фактору від 25 до 50% району наявний прояв не менш двох видів фактору забруднення більше 50% району
Забезпеченість інженерною інфраструктурою (електро-, газо-, водопостачан­ня та водовідведення) забезпечений усіма видами інженерної інфраструктури забезпечений не менш ніж 3 видами інженерної інфраструктури забезпечений не менш ніж 2 видами інженерної інфраструктури забезпечено не менш ніж одним видом інженерної інфраструктури інженерна інфраструктура відсутня
Забезпеченість соціальною інфраструктурою (заклади освіти та охорони здоров’я) наявні всі види соціальної інфраструктури (школа, дошкільний дитячий заклад, лікарня або поліклініка) відсутня частина видів соціальної інфраструктури, наявні у суміжному оціночному районі, віддаленість до 15 хв. пішохідної доступності (до 500 м) відсутня частина видів соціальної інфраструктури, наявні у суміжному земельно-оціночному районі, віддаленість до 30 хв. пішохідної доступності (до 1000 м) відсутні всі види соціальної інфраструктури, наявні у суміжному земельно-оціночному районі, віддаленість до 30 хв. пішохідної доступності (до 1000 м) відсутні всі види соціальної інфраструктури та відсутня пішохідна доступність до неї

Додаткові критерії

Наявність історико-культурних об’єктів (міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення) наявні всі види історико-культурних об’єктів наявні об’єкти загальнодержавного та місцевого значення наявні об’єкти місцевого значення наявні у суміжному або черезсмужному земельно-оціночному районі, віддаленість до 30 хв. пішохідної доступності (до 1000 м) відсутні всі види історико-культурних об’єктів та відсутня пішохідна доступність до них
Наявність природньо-рекреаційних об’єктів (міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення) наявні всі види природньо-рекреаційних об’єктів наявні об’єкти загальнодержавного та місцевого значення наявні об’єкти місцевого значення наявні у суміжному або черезсмужному земельно-оціночному районі, віддаленість до 30 хв. пішохідної доступності (до 1000 м) відсутні всі види природньо-рекреаційних об’єктів та відсутня пішохідна доступність до них
Містобудівна привабливість території (мальовничість ландшафту, престижність умов проживання тощо) дуже висока висока середня низька відсутня

Примітка: основні критерії застосовуються при оцінці усіх оціночних районів; допоміжні критерія можуть застосовуються у разі наявності відповідних об’єктів, за якими проводиться оцінка, в межах громади.

 

Додаток 7

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

ГРАНИЧНІ МАКСИМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ
коефіцієнтів, які характеризують зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4)

Чисельність населення у населеному пункті, що є адміністративним центром громади Граничне максимальне значення коефіцієнтів, який характеризують зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4)
до 20 тис. осіб 1,5
від 20 до 50 тис. осіб 2,0
від 50 до 100 тис. осіб 2,5
від 100 до 250 тис. осіб 3,0
від 250 до 500 тис. осіб 3,5
від 500 до 1000 тис. осіб 4,0
від 1000 до 1500 тис. осіб 5,0
понад 1500 тис. осіб 7,0

 

Додаток 8

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп)

Код КВЦПЗ Цільове призначення земельної ділянки Коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп)
розділ підрозділ
Секція A Землі сільськогосподарського призначення
01 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1,0
01.02 Для ведення фермерського господарства
01.03 Для ведення особистого селянського господарства
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства
01.05 Для індивідуального садівництва
01.06 Для колективного садівництва
01.07 Для городництва
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0,7
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1,0
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 2,5
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1,0
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,5
Секція B Землі житлової та громадської забудови
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 1,0
02.02 Для колективного житлового будівництва
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів
02.06 Для колективного гаражного будівництва
02.07 Для іншої житлової забудови
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду 0,5
02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови 1,5
02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури 1,5
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 0,7
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 2,5
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 0,7
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 2,5
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС 0,5
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 0,7
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,5
03.17 Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення 2,0
Секція C Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 0,5
04.02 Для збереження та використання природних заповідників
04.03 Для збереження та використання національних природних парків
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків
04.07 Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва
04.08 Для збереження та використання заказників
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків
05 05.00 Землі іншого природоохоронного призначення 0,5
Секція D Землі оздоровчого призначення
06 06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 0,5
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів
06.03 Для інших оздоровчих цілей
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду
Секція E Землі рекреаційного призначення
07 07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 0,5
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту
07.03 Для індивідуального дачного будівництва
07.04 Для колективного дачного будівництва
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду
Секція G Землі історико-культурного призначення
08 08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 0,5
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів
08.03 Для іншого історико-культурного призначення
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду
Секція H Землі лісогосподарського призначення
09 09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 1,0
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду 0,5
Секція I Землі водного фонду
10 10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 0,5
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,5
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 0,65
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 0,5
10.06 Для сінокосіння 1,0
10.07 Для рибогосподарських потреб 1,2
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 0,5
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,7
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 0,65
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 0,5
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду
Секція J Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов’язані з користуванням надрами 1,2
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,2
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 0,65
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду 0,5
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 1,0
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду 0,5
12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 2,5
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 1,2
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,5
13.05 Для розміщення та постійної дільності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 0,65
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду 0,5
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України 0,5
15.02 Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України
15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших створених відповідно до законів України військових формувань
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09, 15.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
15.09 Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС,  територіальних органів, закладів, установ і підприємств,  що належать до сфери управління МВС 0,5
15.10 Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції 0,5
Секція K Землі запасу, резервного фонду та загального користування
16 16.00 Землі запасу 0,1
17 17.00 Землі резервного фонду
18 18.00 Землі загального користування 0,5
19 19.00 Для цілей підрозділів 16.00-18.00 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду 0,5

 

 

Додаток 9

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району (Кпсгр)

 

Найменування та шифр природно-сільськогосподарського району Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району (Кпсгр): Середній бал бонітету ґрунтів сільськогосподарського угіддя (Бпсгр):
рілля, перелоги багаторічні насадження сіножаті пасовища несільськогосподарські  угіддя рілля, перелоги багаторічні насадження сіножаті пасовища
Автономна Республіка Крим та м. Севастополь
Чорноморський (1) 0,808 1,711  – 0,134 0,796 32 33  – 19
Курманський (2) 1,212 2,333  – 0,226 48 45  – 32
Сакський (3) 1,035 1,918  – 0,177 41 37  – 25
Керченський (4) 0,909 1,970  – 0,134 36 38  – 19
Джанкойський (5) 0,682 1,141 0,194 0,120 27 22 22 17
Сімферопольський (6) 1,162 2,696 0,466 0,170 46 52 53 24
Південнобережний (7) 1,035 2,955 0,510 0,233 41 57 58 33
Горний (8) 1,061 2,696 0,405 0,254 42 52 46 36
Вінницька область
Хмельницько-Липовецький (1) 1,280 2,541 0,123 0,085 0,896 52 49 14 12
Погребищенсько-Оратівський (2) 1,059 2,229 0,114 0,057 43 43 13 8
Вінницький (3) 0,665 1,296 0,106 0,049 27 25 12 7
Немирівський (4) 0,566 1,296 0,088 0,035 23 25 10 5
Жмеринський (5) 0,566 1,244 0,079 0,042 23 24 9 6
Могилів-Подільський (6) 1,132 2,489 0,132 0,071 46 48 15 10
Ямпільський (7) 1,452 2,644 0,141 0,092 59 51 16 13
Крижопільський (8) 1,034 2,333 0,106 0,085 42 45 12 12
Теплицько-Чечельницький (9) 1,502 2,955 0,167 0,092 61 57 19 13
Волинська область
Шацький (1) 0,533 0,778 0,202 0,141 0,586 19 15 23 20
Ратнівсько-Любешівський (2) 0,533 0,674 0,194 0,141 19 13 22 20
Маневицький (3) 0,561 0,674 0,220 0,163 20 13 25 23
Турійсько-Ковельський (4) 0,702 0,881 0,238 0,184 25 17 27 26
Ківерцівський (5) 0,589 0,881 0,202 0,163 21 17 23 23
Луцький (6) 1,066 2,178 0,220 0,205 38 42 25 29
Дніпропетровська область
Царичанський (1) 1,255 2,178 0,290 0,184 0,907 51 42 33 26
Магдалинівський (2) 1,428 2,696 0,352 0,276 58 52 40 39
Новомосковський (3) 1,403 2,489 0,378 0,226 57 48 43 32
Павлоградський (4) 1,132 2,281 0,246 0,212 46 44 28 30
Синельниківсько-Покровський (5) 1,059 2,022 0,299 0,226 43 39 34 32
Верхньодніпровський (6) 1,083 2,229 0,326 0,254 44 43 37 36
П’ятихатський (7) 1,132 2,281 0,317 0,254 46 44 36 36
Софіївсько-Томаківський (8) 0,960 1,866 0,211 0,212 39 36 24 30
Апостолівський (9) 0,862 1,452 0,299 0,198 35 28 34 28
Донецька область
Слов’янський (1) 0,925 1,711 0,220 0,177 1,015 40 33 25 25
Покровський (2) 1,156 1,970 0,317 0,233 50 38 36 33
Шахтарський (3) 0,971 2,022 0,238 0,170 42 39 27 24
Волновахський (4) 1,226 2,333  – 0,240 53 45  – 34
Старобешівський (5) 1,203 2,178 0,282 0,226 52 42 32 32
Володарсько-Тельманівський (6) 1,226 2,281 0,273 0,233 53 44 31 33
Житомирська область
Олевський (1) 0,342 0,363 0,097 0,085 0,652 12 7 11 12
Лугинський (2) 0,371 0,467 0,141 0,099 13 9 16 14
Овруцький (3) 0,770 1,296 0,211 0,148 27 25 24 21
Малинський (4) 0,456 0,570 0,194 0,127 16 11 22 18
Коростенський (5) 0,399 0,415 0,194 0,127 14 8 22 18
Красилівсько-Ушомирський (6) 0,371 0,415 0,141 0,113 13 8 16 16
Баранівсько-Пулинський (7) 0,513 0,674 0,220 0,148 18 13 25 21
Черняхівський (8) 0,627 0,830 0,229 0,163 22 16 26 23
Чуднівський (9) 0,684 1,244 0,255 0,163 24 24 29 23
Андрушівський (10) 1,112 1,659 0,264 0,205 39 32 30 29
Ружинський (11) 1,140 1,866 0,238 0,191 40 36 27 27
Новоград-Волинський (12) 1,311 2,333 0,229 0,205 46 45 26 29
Брусилівський (13) 0,941 1,089 0,282 0,247 33 21 32 35
Закарпатська область
Берегівський (1) 1,245 1,815 0,458 0,325 0,628 51 35 52 46
Середнянсько-Королівський (2) 0,732 1,037 0,246 0,184 30 20 28 26
Іршавсько-Тячівський (3) 0,830 1,400 0,273 0,177 34 27 31 25
Воловецько-Рахівський (4) 0,561 1,400 0,194 0,141 23 27 22 20
Запорізька область
Веселівський (1) 1,020 1,192 0,264 0,177 0,831 40 23 30 25
Приморський (2) 0,791 1,711 0,238 0,163 31 33 27 23
В’язівський (3) 0,944 1,659 0,194 0,184 37 32 22 26
Запорізький (4) 1,020 1,866 0,290 0,191 40 36 33 27
Оріхівський (5) 0,816 1,555 0,150 0,170 32 30 17 24
Михайлівський (6) 0,969 1,400 0,246 0,184 38 27 28 26
Мелітопольський (7) 0,791 0,985 0,238 0,155 31 19 27 22
Івано-Франківська область
Рогатинський (1) 0,953 1,918 0,238 0,254 0,700 38 37 27 36
Тлумацький (2) 0,953 1,400 0,246 0,184 38 27 28 26
Городенківський (3) 1,454 2,022 0,290 0,233 58 39 33 33
Івано-Франківський (4) 0,702 0,830 0,220 0,170 28 16 25 24
Рожнятівський (5) 0,401 0,726 0,150 0,113 16 14 17 16
Косівський (6) 0,927 0,778 0,185 0,127 37 15 21 18
Верховинський (7) 0,251 0,207 0,097 0,064 10 4 11 9
Київська область та м. Київ
Чорнобильсько-Бородянський (1) 0,376 0,622 0,194 0,127 0,854 15 12 22 18
Вишгородський (2) 0,501 0,830 0,255 0,163 20 16 29 23
Бориспільський (3) 0,451 0,933 0,176 0,127 18 18 20 18
Переяслав-Хмельницький (4) 0,852 1,763 0,282 0,177 34 34 32 25
Яготинський (5) 0,902 1,815 0,264 0,177 36 35 30 25
Фастівський (6) 0,727 1,244 0,282 0,148 29 24 32 21
Сквирський (7) 1,379 2,541 0,290 0,212 55 49 33 30
Білоцерківсько-Миронівський (8) 1,329 2,281 0,282 0,198 53 44 32 28
Трипільсько-Букринський (9) 1,053 1,866 0,255 0,155 42 36 29 22
Тетіївсько-Богуславський (10) 1,103 2,126 0,273 0,163 44 41 31 23
Кіровоградська область
Благовіщенський (1) 1,282 2,800 0,370 0,254 1,071 56 54 42 36
Новоархангельсько-Олександрівський (2) 1,190 2,541 0,290 0,212 52 49 33 30
Світловодський (3) 1,030 1,866 0,326 0,262 45 36 37 37
Добровеличківський (4) 1,190 2,437 0,343 0,219 52 47 39 31
Маловисківський (5) 1,305 2,696 0,299 0,254 57 52 34 36
Кропивницький (6) 1,213 2,541 0,334 0,240 53 49 38 34
Онуфрієвський (7) 0,984 1,866 0,194 0,205 43 36 22 29
Новгородківський (8) 1,030 2,022 0,396 0,219 45 39 45 31
Устинівський (9) 0,939 1,918 0,114 0,170 41 37 13 24
Луганська область
Луганський (1) 0,935 1,711 0,264 0,177 0,776 38 33 30 25
Білокуракинський (2) 1,083 1,918 0,326 0,240 44 37 37 34
Новоайдарський (3) 0,886 1,400 0,264 0,198 36 27 30 28
Біловодський (4) 0,911 1,711 0,290 0,219 37 33 33 31
Придонецький (5) 0,837 0,933 0,246 0,177 34 18 28 25
Львівська область
Сокальський (1) 1,051 1,970 0,290 0,226 0,584 38 38 33 32
Городоцький (2) 0,857 1,296 0,202 0,191 31 25 23 27
Борщовицький (3) 1,327 1,815 0,326 0,290 48 35 37 41
Перемишлянський (4) 0,774 1,348 0,158 0,148 28 26 18 21
Яворівський (5) 0,415 0,467 0,097 0,078 15 9 11 11
Кам’янсько-Бузький (6) 0,691 1,141 0,194 0,141 25 22 22 20
Радехівський (7) 0,829 1,037 0,220 0,163 30 20 25 23
Золочівський (8) 1,493 0,467 0,290 0,254 54 9 33 36
Дрогобицький (9) 0,470 0,674 0,132 0,106 17 13 15 15
Самбірсько-Жидачівський (10) 0,553 0,778 0,158 0,106 20 15 18 15
Турківський (11) 0,276 0,570 0,097 0,071 10 11 11 10
Миколаївська область
Кривоозерський (1) 1,255 2,489 0,238 0,262 0,894 51 48 27 37
Доманівсько-Арбузинський (2) 1,206 2,385 0,317 0,254 49 46 36 36
Вознесенський (3) 1,083 1,037 0,422 0,240 44 20 48 34
Єланецько-Казанський (4) 0,985 1,918 0,370 0,205 40 37 42 29
Новоодеський (5) 0,862 1,607  – 0,170 35 31  – 24
Баштансько-Снігурівський (6) 0,837 1,504 0,211 0,184 34 29 24 26
Очаківський (7) 0,714 1,296 0,238 0,155 29 25 27 22
Одеська область
Балтський (1) 1,318 2,696 0,352 0,269 1,037 57 52 40 38
Окнянський (2) 1,203 2,229 0,343 0,254 52 43 39 36
Великомихайлівсько-Миколаївський (3) 1,133 2,074 0,273 0,254 49 40 31 36
Роздільнянський (4) 1,041 2,126 0,396 0,276 45 41 45 39
Лиманський (5) 1,087 2,178 0,299 0,240 47 42 34 34
Арцизький (6) 1,203 2,385 0,326 0,269 52 46 37 38
Ізмаїльський (7) 0,971 1,815 0,273 0,212 42 35 31 30
Одеський (8) 1,041 2,178 0,317 0,262 45 42 36 37
Полтавська область
Карлівський (1) 1,382 2,800 0,229 0,233 0,964 59 54 26 33
Семенівсько-Кременчуцький (2) 0,914 1,607 0,167 0,099 39 31 19 14
Правобережний (3) 0,703 0,881 0,088 0,106 30 17 10 15
Гребінківський (4) 1,054 2,126 0,097 0,141 45 41 11 20
Чорнухинський (5) 1,007 2,333 0,202 0,163 43 45 23 23
Миргородський (6) 1,078 2,178 0,246 0,170 46 42 28 24
Зіньківсько-Решетилівський (7) 1,078 2,178 0,229 0,177 46 42 26 25
Диканський (8) 1,172 3,007 0,211 0,205 50 58 24 29
Глобинський (9) 1,148 2,333 0,150 0,134 49 45 17 19
Кобеляцький (10) 0,984 1,970 0,158 0,141 42 38 18 20
Приорельський (11) 1,289 1,970 0,202 0,205 55 38 23 29
Малоперещепинсько-Орлицький (12) 0,984 2,126 0,176 0,099 42 41 20 14
Рівненська область
Зарічненський (1) 0,442 0,259 0,158 0,120 0,632 16 5 18 17
Володимирецький (2) 0,415 0,311 0,150 0,106 15 6 17 15
Костопільсько-Сарненський (3) 0,498 0,518 0,211 0,134 18 10 24 19
Радзивилівський (4) 0,608  – 0,211 0,155 22  – 24 22
Башарівсько-Вербський (5) 0,857 2,489 0,264 0,184 31 48 30 26
Плосківсько-Будеразький (6) 0,498 1,400 0,167 0,113 18 27 19 16
Старосільський (7) 0,359 0,156 0,132 0,071 13 3 15 10
Рокитнівський (8) 0,415 0,415 0,141 0,085 15 8 16 12
Рівненський (9) 1,078 2,178 0,238 0,184 39 42 27 26
Корецький (10) 0,802 1,141 0,211 0,184 29 22 24 26
Сумська область
Середино-Будський (1) 0,373 0,622 0,114 0,085 0,781 15 12 13 12
Шосткинський (2) 0,447 0,726 0,158 0,127 18 14 18 18
Глухівський (3) 0,844 1,815 0,308 0,177 34 35 35 25
Буринський (4) 1,068 1,970 0,194 0,170 43 38 22 24
Недригайлівський (5) 0,944 1,918 0,167 0,148 38 37 19 21
Липоводолинсько-Білопольський (6) 1,217 2,333 0,387 0,233 49 45 44 33
Тростянецький (7) 0,993 2,126 0,246 0,170 40 41 28 24
Охтирський (8) 1,242 2,385 0,290 0,226 50 46 33 32
Тернопільська область
Приіквинський (1) 0,597 0,933 0,141 0,127 0,929 25 18 16 18
Заложцівсько-Кременецький (2) 0,836 1,970 0,176 0,170 35 38 20 24
Тернопільський (3) 1,051 2,281 0,273 0,233 44 44 31 33
Лановецько-Гримайлівський (4) 1,338 2,644 0,282 0,254 56 51 32 36
Бережанський (5) 0,621 1,037 0,167 0,141 26 20 19 20
Чортківський (6) 1,075 1,348 0,238 0,198 45 26 27 28
Заліщицький (7) 1,099 3,163 0,194 0,212 46 61 22 30
Харківська область
Валківський (1) 1,161 2,385 0,211 0,240 1,042 51 46 24 34
Харківський (2) 1,161 2,437 0,238 0,226 51 47 27 32
Великобурлуцький (3) 1,161 2,489 0,238 0,226 51 48 27 32
Зачепилівсько-Близнюківський (4) 1,206 2,385 0,229 0,233 53 46 26 33
Балаклійський (5) 1,184 2,385 0,229 0,247 52 46 26 35
Куп’янський (6) 1,093 2,437 0,238 0,226 48 47 27 32
Херсонська область
Бериславський (1) 1,017 1,607 0,317 0,184 0,831 39 31 36 26
Нижньосірогозький (2) 1,017 1,815 0,282 0,184 39 35 32 26
Білозерський (3) 0,938 1,815 0,317 0,184 36 35 36 26
Олешківський (4) 0,678 0,622 0,114 0,099 26 12 13 14
Скадовський (5) 0,756 1,296 0,167 0,141 29 25 19 20
Чаплинський (6) 0,834 1,296 0,202 0,170 32 25 23 24
Генічеський (7) 0,678 1,296 0,150 0,120 26 25 17 17
Хмельницька область
Ганнопільський (1) 0,543 1,037 0,185 0,141 0,957 23 20 21 20
Славутський (2) 0,448 1,400 0,141 0,099 19 27 16 14
Ізяславський (3) 0,920 1,815 0,229 0,184 39 35 26 26
Старокостянтинівський (4) 1,180 2,229 0,264 0,233 50 43 30 33
Віньковецький (5) 0,590 1,296 0,141 0,127 25 25 16 18
Чемеровецький (6) 1,321 2,800 0,334 0,226 56 54 38 32
Теофіпольсько-Ярмолинецький (7) 1,486 2,903 0,308 0,290 63 56 35 41
Черкаська область
Драбівський (1) 1,346 2,592 0,352 0,262 1,165 60 50 40 37
Черкаський (2) 0,987 2,178 0,326 0,233 44 42 37 33
Канівсько-Чигиринський (3) 0,875 2,903 0,326 0,163 39 56 37 23
Шполянський (4) 1,167 2,541 0,273 0,198 52 49 31 28
Звенігородський (5) 1,032 2,437 0,246 0,170 46 47 28 24
Жашківський (6) 1,593 3,266 0,290 0,290 71 63 33 41
Маньківський (7) 1,301 3,059 0,211 0,226 58 59 24 32
Тальнівський (8) 1,279 2,748 0,282 0,226 57 53 32 32
Чернівецька область
Кіцмансько-Кельменецький (1) 1,471 2,903 0,317 0,262 1,034 65 56 36 37
Сокирнянський (2) 0,928 1,711 0,185 0,148 41 33 21 21
Чернівецький (3) 0,905 2,644 0,167 0,127 40 51 19 18
Сторожинецький (4) 0,747 1,141 0,167 0,148 33 22 19 21
Путильський (5) 0,498 1,037 0,167 0,134 22 20 19 19
Чернігівська область
Ріпкинсько-Корюківський (1) 0,447 0,830 0,220 0,127 0,706 17 16 25 18
Городнянсько-Семенівський (2) 0,552 0,726 0,220 0,141 21 14 25 20
Коропський (3) 1,000 2,229 0,352 0,233 38 43 40 33
Менський (4) 1,184 3,007 0,405 0,247 45 58 46 35
Козелецько-Сосницький (5) 0,894 1,918 0,414 0,247 34 37 47 35
Ніжинсько-Бахмацький (6) 0,947 3,215 0,299 0,205 36 62 34 29
Варвинсько-Талалаєвський (7) 0,973 1,866 0,264 0,198 37 36 30 28
Бобровицький (8) 1,026 1,970 0,273 0,177 39 38 31 25
Прилуцький (9) 0,579 1,244 0,194 0,141 22 24 22 20
Ріпкинсько-Корюківський (10) 0,474 0,778 0,194 0,127 18 15 22 18
Чернігівський (11) 0,710 1,452 0,290 0,191 27 28 33 27

 

Додаток 10

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

КОЕФІЦІЄНТ,

який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (в межах населених пунктів), а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням

 

Адміністративно-територіальні одиниці Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), відповідно до чисельності населення у населеному пункті, що є адміністративним центром громади
менше 0,2 тис. осіб від 0,2 до 0,5 тис. осіб від 0,5 до 1 тис. осіб від 1 до 5 тис. осіб від 5 до 20 тис. осіб від 20 до 50 тис. осіб від 50 до 100 тис. осіб від 100 до 250 тис. осіб від 250 до 500 тис. осіб від 500 до 1000 тис. осіб від 1000 до 1500 тис. осіб більше 1500 тис. осіб
Автономна Республіка Крим 1,702 1,635 1,515 1,616 2,384 1,913 2,253 1,068 1,371 1,000 1,000 1,000
Вінницька область 0,938 0,945 0,926 0,890 1,018 1,079 1,000 1,000 1,428 1,000 1,000 1,000
Волинська область 0,645 0,599 0,590 0,618 0,640 0,671 0,812 1,125 1,000 1,000 1,000 1,000
Дніпропетровська область 1,059 1,016 1,058 1,052 1,098 1,186 0,636 0,848 1,000 0,950 1,017 1,000
Донецька область 0,836 0,851 0,836 0,804 0,808 0,727 0,667 0,642 0,786 0,868 1,000 1,000
Житомирська область 1,174 1,287 1,296 1,271 0,929 0,792 0,614 1,000 1,226 1,000 1,000 1,000
Закарпатська область 0,986 0,985 0,985 0,984 0,883 0,957 1,321 1,758 1,000 1,000 1,000 1,000
Запорізька область 0,716 0,557 0,553 0,584 0,410 0,372 1,703 0,514 1,000 0,789 1,000 1,000
Івано-Франківська область 0,663 0,607 0,536 0,542 0,557 0,703 0,997 1,287 1,000 1,000 1,000 1,000
Київська область 1,351 1,272 1,298 1,336 1,216 1,072 1,142 0,881 1,000 1,000 1,000 1,000
Кіровоградська область 0,572 0,729 0,753 0,737 0,761 0,618 0,859 1,374 1,000 1,000 1,000 1,000
Луганська область 0,747 0,758 0,842 0,726 0,689 0,675 0,654 0,595 0,790 1,000 1,000 1,000
Львівська область 1,298 1,200 1,165 1,072 1,415 1,223 1,032 1,000 1,000 1,393 1,000 1,000
Миколаївська область 0,864 0,907 0,914 0,946 1,017 0,860 0,983 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Одеська область 1,738 1,780 1,949 1,946 1,854 2,036 1,081 1,000 1,000 1,000 0,668 1,000
Полтавська область 1,442 1,492 1,455 1,457 1,268 0,989 1,041 0,829 1,000 1,000 1,000 1,000
Рівненська область 1,042 1,017 0,996 0,963 0,986 1,168 1,000 1,000 0,971 1,000 1,000 1,000
Сумська область 0,943 1,159 1,194 1,215 1,079 0,868 0,713 1,000 1,072 1,000 1,000 1,000
Тернопільська область 1,026 0,915 0,924 0,900 1,026 0,928 1,000 0,732 1,000 1,000 1,000 1,000
Харківська область 1,459 1,468 1,398 1,521 1,304 1,398 0,851 1,000 1,000 1,000 1,001 1,000
Херсонська область 0,657 0,723 0,747 0,782 0,844 1,223 1,021 1,000 0,937 1,000 1,000 1,000
Хмельницька область 0,801 0,784 0,810 0,814 0,703 0,933 1,000 0,992 1,000 1,000 1,000 1,000
Черкаська область 0,469 0,508 0,471 0,488 0,547 0,608 0,745 1,000 0,663 1,000 1,000 1,000
Чернівецька область 1,227 1,144 1,088 1,045 0,943 1,000 1,000 1,356 1,000 1,000 1,000 1,000
Чернігівська область 0,647 0,661 0,701 0,689 0,622 1,000 0,875 1,000 0,755 1,000 1,000 1,000
м. Київ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
м. Севастополь 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 

Додаток 11

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (за межами населених пунктів)

 

Адміністративно-територіальні одиниці Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц)
Автономна Республіка Крим 0,91
Вінницька область 0,79
Волинська область 0,96
Дніпропетровська область 1,11
Донецька область 1,23
Житомирська область 1,19
Закарпатська область 0,89
Запорізька область 1,10
Івано-Франківська область 0,89
Київська область 1,08
Кіровоградська область 0,70
Луганська область 0,98
Львівська область 1,10
Миколаївська область 0,89
Одеська область 1,68
Полтавська область 0,87
Рівненська область 0,93
Сумська область 0,81
Тернопільська область 0,77
Харківська область 1,19
Херсонська область 0,94
Хмельницька область 0,81
Черкаська область 0,83
Чернівецька область 1,15
Чернігівська область 0,89
м. Севастополь 1,30

 

Додаток 12

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель оздоровчого призначення та земель історико-культурного призначення

Адміністративно-територіальні одиниці Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц)
землі оздоровчого призначення землі історико-культурного призначення
Автономна Республіка Крим (крім південного, південно-східного та західного узбережжя) 3,6 2,3
Південне узбережжя Автономної Республіки Крим (Ялтинська, Алуштинська міські ради) 7,6 2,3
Південно-східне узбережжя Автономної Республіки Крим (Джанкойський, Кіровський, Ленінський, Нижньогірський,

Совєтський райони, Судацька, Феодосійська міські ради)

4,5 2,4
Західне узбережжя Автономної Республіки Крим (Бахчисарайський, Красноперекопський, Роздольненський, Сакський, Сімферопольський, Чорноморський райони, Євпаторійська міська рада) 5,4 2,3
Вінницька область 0,8 1,2
Волинська область 0,9 1,3
Дніпропетровська область 0,6 0,7
Донецька область (крім Азовського узбережжя) 0,7 0,5
Азовське узбережжя Донецької області (Мангушський, Новоазовський райони) 1,2 0,5
Житомирська область 1,0 0,7
Закарпатська область 3,0 1,4
Запорізька область (крім Азовського узбережжя) 0,7 0,8
Азовське узбережжя Запорізької області (Бердянський, Приазовський, Приморський, Якимівський райони) 1,2 0,5
Івано-Франківська область (крім гірської і передгірської частини) 1,4 1,5
у т.ч. гірська і передгірська частини (Богородчанський, Верховинський, Долинський, Калуський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський, Тисменицький райони) 2,5 1,5
Київська область 1,0 0,8
Кіровоградська область 0,6 0,5
Луганська область 0,6 0,4
Львівська область (крім гірської і передгірської частини) 1,4 3,1
Гірська і передгірська частини Львівської області (Дрогобицький, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський райони) 2,5 3,1
Миколаївська область (крім Чорноморського узбережжя) 1,1 0,4
Чорноморське узбережжя Миколаївської області (Березанський, Очаківський райони) 1,5 0,4
Одеська область (крім Чорноморського узбережжя) 1,2 0,4
Чорноморське узбережжя Одеської області (Кілійський, Татарбунарський, Білгород-Дністровський, Лиманський, Овідіопольський райони) 1,5 0,4
Полтавська область 0,9 0,6
Рівненська область 1,0 0,8
Сумська область 0,9 0,8
Тернопільська область 1,1 1,3
Харківська область 0,8 0,7
Херсонська область (крім Чорноморського та Азовського узбережжя) 1,2 0,6
Чорноморське та Азовське узбережжя Херсонської області (Білозерський, Вітовський, Генічеський, Голопристанський, Скадовський, Каланчацький, Чаплинський, Новотроїцький райони) 1,5 0,7
Хмельницька область 0,8 1,2
Черкаська область 1,1 0,9
Чернівецька область (крім гірської і передгірської частини) 1,3 1,2
Гірська і передгірська частини Чернівецької області (Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Путильський, Сторожинецький райони, Яремчанська міська рада) 2,5 1,2
Чернігівська область 1,4 1,2
м. Севастополь 3,6 2,3

 

Додаток 13

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує категорію лісів (Клк) 

Адміністративно-територіальні одиниці Коефіцієнт, який враховує категорію лісів (Клк):
ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення; рекреаційно-оздоровчі ліси; захисні ліси експлуатаційні ліси
Автономна Республіка Крим 1,440
Вінницька область 0,991 0,587
Волинська область 0,909 0,538
Дніпропетровська область 1,696
Донецька область 1,908
Житомирська область 0,877 0,519
Закарпатська область 0,349 0,209
Запорізька область 2,935
Івано-Франківська область 0,373 0,223
Київська область 0,942 0,558
Кіровоградська область 1,861 1,103
Луганська область 1,387
Львівська область 0,820 0,487
Миколаївська область 2,826
Одеська область 1,659
Полтавська область 1,527
Рівненська область 0,867 0,514
Сумська область 0,931 0,551
Тернопільська область 1,174 0,696
Харківська область 1,075
Херсонська область 1,957
Хмельницька область 1,090 0,646
Черкаська область 0,887 0,525
Чернівецька область 0,364 0,219
Чернігівська область 0,877 0,519
м. Київ 0,942
м. Севастополь 1,440

Примітка: у разі, якщо категорія лісу на земельній ділянці не визначена, застосовується значення коефіцієнту для лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчих лісів та захисних лісів.

 

Додаток 14

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує фактичну лісистість території (Клс)

Природна зона Коефіцієнт, який враховує фактичну лісистість території (Клс)
Полісся (усі райони та міські ради Волинської, Житомирської, Рівненської, Чернігівської областей (за винятком віднесених до Лісостепу); Бородянський, Броварський, Вишгородський, Іванківський, Києво-Святошинський, Макарівський, Поліський райони Київської області; Середино-Будський, Шосткинський, Ямпільський райони Сумської області) 1,0
Лісостеп (усі райони та міські ради Вінницької, Полтавської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської областей; усі райони та міські ради Київської, Сумської областей (за винятком віднесених до Полісся); усі райони та міські ради Чернівецької області (за винятком віднесених до Українських Карпат); Горохівський, Володимир-Волинський, Іваничівський, Локачинський, Луцький райони Волинської області; Андрушівський, Бердичівський, Любарський, Попільнянський, Ружинський, Чуднівський райони Житомирської області; Галицький, Городенківський, Рогатинський, Снятинський, Тлумацький райони Івано-Франківської області; Вільшанський, Гайворонський, Голованівський, Добровеличківський, Знам’янський, Маловисківський, Новоархангельський, Новомиргородський, Олександрівський, Онуфріївський, Світловодський, Улянівський райони Кіровоградської області; Бродівський, Буський, Городоцький, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Жидачівський, Жовківський, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Сокальський, Стрийський, Пустомитівський, Яворівський райони Львівської області; Балтський, Кодимський, Савранський, Захарівський, Подільський, Окнянський райони Одеської області; Гощанський, Демидівський, Дубенський, Здолбунівський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рівненський райони Рівненської області; Богодухівський, Балаклійський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокутський, Печенізький, Харківський, Чугуївський райони Харківської області; Бахмацький, Бобровицький, Борзнянський, Варвинський, Ічнянський, Ніжинський, Носівський, Прилуцький, Срібнянський, Талалаївський райони Чернігівської області) 1,4
Степ (усі райони та міські ради Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Херсонської областей; усі райони та міські ради Кіровоградської, Харківської, Одеської областей (за винятком віднесених до Лісостепу); Джанкойський, Кіровський, Красногвардійський, Красноперекопський, Ленінський, Нижньогірський, Первомайський, Роздольненський, Сакський, Совєтський, Чорноморський райони Автономної Республіки Крим) 1,7
Гірський Крим (всі райони та міські ради Автономної Республіки Крим (за винятком віднесених до Степу) та місто Севастополь) 1,5
Українські Карпати (усі райони та міські ради Закарпатської області; усі райони та міські ради Івано-Франківської, Львівської областей (за винятком віднесених до Лісостепу); Вижницький, Путильський, Сторожинецький райони Чернівецької області) 1,0

 

Додаток 15

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

НОРМАТИВНА
грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим та по областям на 1 січня 2020 року

Адміністративно-територіальні одиниці Нормативна грошова оцінка 1 га, грн
Автономна Республіка Крим 26005
Вінницька область 27 84
Волинська область 21806
Дніпропетровська область 30251
Донецька область 31111
Житомирська область 21411
Закарпатська область 27268
Запорізька область 24984
Івано-Франківська область 26087
Київська область 26531
Кіровоградська область 31888
Луганська область 27125
Львівська область 21492
Миколаївська область 27038
Одеська область 31017
Полтавська область 30390
Рівненська область 21938
Сумська область 26793
Тернопільська область 29035
Харківська область 32237
Херсонська область 24450
Хмельницька область 30477
Черкаська область 33646
Чернівецька область 33264
Чернігівська область 24065

 

Додаток 16

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

_____________________________________
_____________________________________
(територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин / центр надання адміністративних послуг)
___________________________________________
___________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, місцезнаходження (місце проживання), телефон)

 

ЗАЯВА

Прошу надати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок щодо земельної ділянки:

кадастровий номер: __________________________________________________________

місце розташування: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________

категорія земель: ____________________________________________________________

цільове призначення земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

площа земельної ділянки, м2 ___________________________________________________

категорія лісів: ______________________________________________________________

(для земельних ділянок лісогосподарського призначення)

 

значення водного об’єкту: _____________________________________________________

(для земельних ділянок водного фонду)

 

______________________________________
(керівник юридичної особи / фізична особа)
__________
(підпис)
“___” ____________ 20_ р.

 

Примітка. Особа, що заповнює бланк, забезпечує повноту та достовірність наданої інформації.

 

Додаток 17

до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 

ВИТЯГ
із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Заявник:
Кадастровий номер земельної ділянки:
Місце розташування земельної ділянки:
Категорія земель за основним цільовим призначенням:
Цільове призначення земельної ділянки:
Площа земельної ділянки (Пд), кв. м:
Норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі (Нрд):
Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст (Км1):
Коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2):
Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3):
Коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4):
Коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп):
Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц):
Датою нормативної грошової оцінки земельної ділянки:
Добуток коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки (Кні):
Добуток коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від дати проведення оцінки до дати формування витягу:
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн/м2:
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн:
 

Витяг сформував: _____________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

 

Дата формування витягу: ______________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «____» _____________ 2020 р. № ____

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель»

 1. Резюме

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель» (далі – проект постанови) є уніфікація та спрощення чинних методик нормативної грошової оцінки земель в Україні, забезпечення нормативної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій та форм власності в межах території громад незалежно від їх розташування за принципом організаційної єдності процесу оцінки, приведення методики оцінки у відповідність до вимог чинного законодавства, а також створення передумов для повномасштабної реалізації органами місцевого самоврядування повноважень із затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки земель в межах території відповідних громад. Для власників земельних ділянок та землекористувачів має бути створена проста та ефективна процедура надання інформації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок із використанням засобів системи Державного земельного кадастру.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Із кінця 1990-х років в Україні історично склалися три окремих методичних підходи до проведення нормативної грошової оцінки земель, а саме:

нормативна грошова оцінка земель населених пунктів (постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»);

нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)»);

нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення (постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення»).

Наслідком розірваності методичного поля оцінки стають значні диспропорції у показниках оцінки, необхідність складання трьох різних технічних документацій із нормативної грошової оцінки земель в межах громад, що значно ускладнює проведення оцінки та збільшує витрати на її проведення.

До 2019 року затвердження технічної документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів здійснювалося відповідною сільською, селищною, міською радою, а розташованих за межами населених пунктів – районними радами, проте із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 37, ст.277) закріплено новий порядок затвердження технічної документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, відповідно до якого протягом місяця з дня надходження технічної документації з нормативної грошової оцінки відповідна сільська, селищна, міська рада розглядає та приймає рішення про затвердження або відмову в затвердженні такої технічної документації. Підставою для відмови у затвердженні технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок може бути лише її невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів або розташування земель чи земельних ділянок на території іншої територіальної громади. Рішення про відмову в затвердженні технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок має містити посилання на конкретні норми законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів, яким суперечить відповідна технічна документація.

Таким чином, необхідно уніфікувати чинні методики нормативної грошової оцінки земель шляхом приведення їх у відповідність до вимог Закону України «Про оцінку земель», визначивши об’єктом нормативної грошової оцінки земельні ділянки та землі усіх категорій та форм власності, а також передбачивши, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок має визначатися як капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами. 

 1. Суть проекту акта

Проектом постанови передбачено затвердити нову уніфіковану методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок. В той же час, затверджена до набрання чинності новою методикою технічна документація з нормативної грошової оцінки земель або земельних ділянок зберігатиме чинність до початку застосування рішення відповідного органу місцевого самоврядування про затвердження нової технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Уніфікований підхід передбачає визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки як добутку площі земельної ділянки на норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі, а також п’яти коефіцієнтів, що характеризують регіональні та зональні фактори місцеположення земельної ділянки, місцеположення земельної ділянки, цільове призначення земельної ділянки, належність земельної ділянки до певної категорії земель, а також індексацію нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки.

Передбачається визнати такими, що втратили чинність, відповідно, постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення»), постанову Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» та постанову Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)».

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проекту акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами.

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проект акта не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному вебсайті Мінекономіки та Держгеокадастру. 

 1. Прогноз впливу

Проект акта є регуляторним актом, який забезпечить спрощення розробки технічної документації з оцінки  земель та земельних ділянок а також сприятиме наповненню Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта підлягає погодженню з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України.

Проект постанови підлягає правовій експертизі Міністерством юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

Проект акта не містить положень, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та які впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, або містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, не містить положень, що створюють підстави для дискримінації або стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта підготовлено за ініціативою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до норм параграфа 32 глави 2 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (зі змінами).

 

Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                    Денис БАШЛИК

____ ___________ 2020