До уваги розробників документації із землеустрою!

Відповідно до розділу ІІІ пункту 3.3 наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.04.2013 № 255, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2013 року за № 694/23226, про обсяги виконаних робіт із землеустрою виконавці (розробники) робіт із землеустрою інформують Держземагентство України (Держгеокадастр) до 15 січня наступного за звітним року за формою, наведеною у додатку до цих Вимог.

Додаток
до Вимог до технічного
і технологічного забезпечення
виконавців (розробників)
робіт із землеустрою

ІНФОРМАЦІЯ 
про обсяги виконаних робіт із землеустрою
за __________ рік
________________________________________________
(найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб’єкта господарювання)

№ з/п Назва розробленої документації із землеустрою Замовник документації із землеустрою (найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи))
1 2 3
____________
(підпис)
__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)