Протокол установчих зборів з формування складу

Громадської ради при Держгеокадастрі  

 

м. Київ 

27 травня 2016 р.

Час проведення: 27 травня 2016 року з 09:00 до 11:00.

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, 6-й поверх, конференц-зала.

Присутні:

1) Представники інститутів громадянського суспільства, що подали заяви до участі в установчих зборах, включені ініціативною групою до списку учасників та зареєструвалися, як учасники установчих зборів з формування складу Громадської ради при Держгеокадастрі – загалом 16 осіб (Додаток 1).

 

2) Представники Держгеокадастру – головний спеціаліст відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Держгеокадастру (уповноважена особа від ініціативної групи) Грибков М.Є., директор Юридичного департаменту Держгеокадастру Солодка І.В., завідувач сектору контролю Держгеокадастру Махнаков А.С., начальник відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту забезпечення діяльності служби Ковальчук Г.М., начальник відділу представництва в судах, взаємодії з правоохоронними органами та договірно-правової роботи Юридичного департаменту Держгеокадастру І.О.Родинський.

 

Засідання відкрив головний спеціаліст відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Держгеокадастру  Грибков М.Є. (уповноважений ініціативною групою з підготовки установчих зборів.)

 

1. Інформація ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради про проведену роботу з підготовки установчих зборів.
СЛУХАЛИ:

(09:00 – 09:30)

Вступне слово уповноваженої особи Держгеокадастру Грибкова М.Є.

Привітав присутніх, інформував про роботу ініціативної групи з підготовки установчих зборів, оголосив загальну кількість зареєстрованих учасників (16 представників інститутів громадянського суспільства) та запропонував розпочати роботу.

Повідомив про те, що рішенням ініціативної групи від 20 травня 2016 року до списку учасників установчих зборів з формування  кладу Громадської ради при Держгеокадастрі було включено всіх представників ІГС, які станом на 27 квітня 2016 року подали заяви та відповідні документи для участі в установчих зборах – 16 осіб (Додаток 2).

Запропонував розпочати роботу установчих зборів за участю всіх зареєстрованих представників ІГС

ВИСТУПИЛИ:

 ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

 

Журавльов Д.В. підтримав пропозицію розпочати установчі збори за участю всіх зареєстрованих представників ІГС

«за» – 16  ; «утримались» – 0; «проти» – 0.

Розпочати роботу установчих зборів за участю всіх зареєстрованих представників ІГС

 

2. Обрання робочих органів установчих зборів.
2.1. СЛУХАЛИ:

09:30 – 09:35

 

 

 


 

ГОЛОСУВАЛИ:


ВИРІШИЛИ:

Про обрання головуючого на установчих зборах

Інформував представник Держгеокадастру Грибков М.Є. Від імені ініціативної групи запропонував кандидатуру Курчина Олега Геннадійовича, представника громадської організації «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників» для обрання головуючим на установчих зборах.

Пропозицій щодо інших кандидатур не надходило.

 

Про обрання головуючого на установчих зборів Курчина О.Г.

«за» – 16; «утримались» – 0; «проти» – 0.

(підрахунок голосів здійснював член ініціативної групи від Держгеокадастру Грибков М.Є.)

обрати головуючим на установчих зборах Курчина Олега Геннадійовича

 

2.2. СЛУХАЛИ:

09:35 – 09:40

 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:


ВИРІШИЛИ:

 

 

 

Про обрання секретаря установчих зборів

Інформував головуючий на установчих зборах Курчин О.Г. щодо обрання секретаря зборів

Запропоновано кандидатуру Діденко Ірини Станіславівни, представника громадської спілки «Аграрний союз України».

Інших кандидатур не запропоновано.

щодо обрання секретарем зборів Діденко І.С.

«за» – 16; «утримались» – 0; «проти» – 0.

 

обрати секретарем установчих зборів Діденко Ірину Станіславівну

(підрахунок голосів здійснював член ініціативної групи від Держгеокадастру Грибков М.Є.)

 

2.3.СЛУХАЛИ:

09:40 – 09:50

 

 


 

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

 

Про обрання лічильної комісії

Інформував головуючий на зборах Курчин О.Г. Запропонував покласти функції лічильної комісії на головуючого на установчих зборах та секретаря установчих зборів.

Інших пропозицій не надходило.

 

Покласти функції лічильної комісії на головуючого на установчих зборів та секретаря установчих зборів.

«за» – 16; «утримались» – 0; «проти» – 0.

Покласти функції лічильної комісії на головуючого на установчих зборах та секретаря установчих зборів.

3. Затвердження порядку денного та регламенту установчих зборів.
3.1. СЛУХАЛИ

09:50 – 09:55

 

 ВИСТУПИЛИ

 

 

 

Головуючого на установчих зборах Курчина О.Г., який оголосив проект порядку денного установчих зборів, запропонований ініціативною групою, та запросив до його обговорення.

 

Журавльов Д.В., вніс пропозицію затвердити порядок денний, запропонований ініціативною групою.

Курчин О.Г. з проханням підтримати проект порядку денного.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 


ВИРІШИЛИ:

щодо затвердження порядку денного установчих зборів, запропонованого ініціативною групою:

«за» – 16; «проти»0; «утримались» – 0.

 

Затвердити порядок денний запропонований ініціативною групою (додається до протоколу – Додаток № 3).

3.2. СЛУХАЛИ:

09:55 – 10:00

 

ВИСТУПИЛИ:

 

 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 ВИРІШИЛИ:

Головуючого на зборах Курчина О.Г., який ознайомив присутніх з регламентом та запропонував його затвердити.

 

Кухар М.О., який запропонував норму регламенту, за яким для виступу надається 1 хвилина; для запитань – 1 хвилина; для відповіді – 2 хвилини.

 

Головуючий на установчих зборах Курчин О.Г. виносить на вирішення установчих зборів питання затвердження регламенту із пропозицією М.О. Кухара.

 

щодо затвердження регламенту у запропонованій редакції

«за» – 16; «проти»0; «утримались» – 0.

 

затвердити регламент установчих зборів у запропонованій редакції

4. Визначення граничної чисельності громадської ради при Держгеокадастрі
 

СЛУХАЛИ:

10:00 – 10:10

 

ВИСТУПИЛИ:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

ВИРІШИЛИ:

 

Головуючого на зборах Курчина О.Г., який виніс на обговорення питання визначення кількісного складу Громадської ради.

 

Журавльов В.Д., який запропонував обрати всіх учасників установчих зборів членами громадської ради.

 

Головуючий на зборах та секретар проводять підрахунок присутніх учасників установчих зборів.

 

Головуючий на зборах доводить до учасників установчих зборів, що в залі засідань присутні 16 учасників установчих зборів.

 

Головуючий на зборах Курчин О.Г. пропонує учасникам установчих зборів визначити граничну чисельність громадської ради при Держгеокадастрі у кількості 16 осіб.

 

визначити граничну чисельність громадської ради при Держгеокадастрі у кількості 16 осіб.

«за» – 16; «проти» – 0; «утримались» – 0.

 

визначити граничну чисельність громадської ради при Держгеокадастрі у кількості 16 осіб.

 

ОБГОВОРЕННЯ:

10:10 – 10:12

Виступ Журавльова Д.В. щодо результатів голосування з питання кількісного складу громадської ради та обговорення його позиції.

 

 

 

5. Обрання складу громадської ради при Держгеокадастрі
5.1. СЛУХАЛИ:

10:12 – 10:25

 

 

ВИСТУПИЛИ:

 

 

 

 

 

 


ГОЛОСУВАЛИ:

 ВИРІШИЛИ:

Головуючого на зборах Курчина О.Г., який виніс на обговорення питання щодо процедури голосування за членів громадської ради. Запропонував провести відкрите або таємне голосування.

 

Кухар М.О., який запропонував встановити процедуру голосування за всіх представників інститутів громадянського суспільства одним пакетом.

 

Журавльов Д.В. запропонував проголосувати за відкрите голосування.

 

Обговорення можливості проведення відкритого голосування.

 

Про проведення процедури відкритого голосування за кандидатури до складу громадської ради при Держгеокадастрі з числа представників інститутів громадянського суспільства, присутніх на момент голосування одним пакетом.

«за» – 16; «проти» – 0; «утримались» – 0.

встановити процедуру відкритого голосування з обрання членів громадської ради з числа представників інститутів громадянського суспільства, присутніх на момент голосування одним пакетом.

5.2. СЛУХАЛИ:

10:25 – 10:40

Головуючого на зборах Курчина О.Г., який розпочав відкрите голосування одним пакетом за склад Громадської ради з числа представників інститутів громадянського суспільства, присутніх на момент голосування.

Рішення про персональний склад громадської ради при Держгеокадастрі – додаток № 4.

5.3. СЛУХАЛИ:

10:40 – 10:45

Про підсумки голосування.

Головуючий на зборах Курчин О.Г. оголосив результати підрахунку голосів з питання обрання складу Громадської ради при Держгеокадастрі на установчих зборах 27 травня 2016 року (додаток № 4).

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

 

 ВИРІШИЛИ:

 

 

щодо обрання членами Громадської ради при Держгеокадастрі представників інститутів громадянського суспільства – учасників установчих зборів з формування складу Громадської ради при Держгеокадастрі 27 травня 2016 року у складі згідно з додатком № 4 до цього протоколу.

«за» – 16; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Обрати членами громадської ради при Держгеокадастрі представників інститутів громадянського суспільства – учасників установчих зборів з формування складу Громадської ради при Держгеокадастрі 27 травня 2016 року у складі згідно з додатком № 4 до цього протоколу.

 

6. Визначення дати проведення першого засідання новообраної Громадської ради при Держгеокадастрі
СЛУХАЛИ:

10:45 – 10:50

 

ВИСТУПИЛИ:

 

 

 ГОЛОСУВАЛИ:

 

 

 

ВИРІШИЛИ:

 

 

 

Головуючого на зборах Курчина О.Г., який виніс на обговорення питання щодо можливості проведення першого засідання новообраної Громадської ради після оголошення перерви та затвердження складу Громадської ради Держгеокадастром.

Уповноважена особа від Держгеокадастру Грибков М.Є., який запропонував оголосити перерву на п’ятнадцять хвилин для узгодження питання можливості затвердження новообраного складу Громадської ради та провести її перше засідання 27.05.2016 р. об 11:15.

щодо оголошення перерви на 15 хвилин та проведення першого засідання Громадської ради 27.05.2016 р. об 11:15 після затвердження новообраного складу Громадської ради Держгеокадастром.

«за» – 16; «проти» – 0; «утримались» – 0.

 

Оголосити перерву на 15 хвилин.

Провести перше засідання Громадської ради 27.05.2016 р. об 11:15 після затвердження новообраного складу Громадської ради Держгеокадастром.

 

 

 

Головуючий на установчих зборах                                           Курчин О.Г.

 

 

Секретар установчих зборів                                                       Діденко І.С.

 

 

Додаток № 1

СПИСОК

представників інститутів громадянського суспільства, що подали заяви до участі в установчих зборах, включені ініціативною групою до списку учасників та зареєструвалися, як учасники установчих зборів з формування складу Громадської ради при Держгеокадастрі, 27 травня 2016 року

 

№№

з/п

ПІБ представника

Назва інституту громадянського суспільства (ІГС)

1. Біда Анастасія Олександрівна «Видавництво «Мисль»
2. Бортник Олександр Олександрович Громадська організація «Міжнародний комітет боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією»
3. Готвянська Наталія Американська Торгівельна Палата в Україні
4. Гоцик Ігор Андрійович Європейська Бізнес Асоціація
5. Діденко Ірина Станіславівна Громадська спілка «Аграрний союз України»
6. Довгаль Сергій Олександрович Громадська організація «Інститут ліберальної економіки»
7. Єрашов Андрій Громадська організація «Легкий бізнес»
8. Жемойда Олександр Віталійович Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»
9. Журавльов Дмитро Володимирович Громадська організація «Інститут теоретико-правових досліджень у сфері юстиції та інноваційних проектів»
10. Курчин Олег Генадійович Громадська організація «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників»
11. Кухар Михайло Олександрович Журнал «Думка»
12. Лилик Тарас Ярославович Громадська організація

«Стоп корупції»

13. Мануйлов Артур Васильович Благодійна організація

«Благодійний фонд України»

14. Руденко Наталія Володимирівна Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу»
15. Солод Андрій Григорович Федерація роботодавців України
16. Хохич Ігор Михайлович Громадська спілка «Люди справи»

 

 

 Додаток № 2

 

СПИСОК

представників інститутів громадянського суспільства, включених до переліку учасників установчих зборів з формування складу Громадської ради при Держгеокадастрі (за підсумками роботи ініціативної групи)

 

№№

з/п

ПІБ представника

Назва інституту громадянського суспільства (ІГС)

1. Біда Анастасія Олександрівна «Видавництво «Мисль»
2. Бортник Олександр Олександрович Громадська організація «Міжнародний комітет боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією»
3. Готвянська Наталія Американська Торгівельна Палата в Україні
4. Гоцик Ігор Андрійович Європейська Бізнес Асоціація
5. Діденко Ірина Станіславівна Громадська спілка «Аграрний союз України»
6. Довгаль Сергій Олександрович Громадська організація «Інститут ліберальної економіки»
7. Єрашов Андрій Громадська організація «Легкий бізнес»
8. Жемойда Олександр Віталійович Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»
9. Журавльов Дмитро Володимирович Громадська організація «Інститут теоретико-правових досліджень у сфері юстиції та інноваційних проектів»
10. Курчин Олег Генадійович Громадська організація «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників»
11. Кухар Михайло Олександрович Журнал «Думка»
12. Лилик Тарас Ярославович Громадська організація

«Стоп корупції»

13. Мануйлов Артур Васильович Благодійна організація

«Благодійний фонд України»

14. Руденко Наталія Володимирівна Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу»
15. Солод Андрій Григорович Федерація роботодавців України
16. Хохич Ігор Михайлович Громадська спілка «Люди справи»

 

Додаток № 3

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

установчих зборів з формування складу Громадської ради при Держгеокадастрі

1) Вступне слово уповноваженого представника ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Держгеокадастрі (Грибков М.Є.).

2) Обрання робочих органів установчих зборів (головуючого на зборах, секретаря зборів, лічильної комісії).

3) Затвердження порядку денного та регламенту установчих зборів.

4) Визначення кількісного складу громадської ради при Держгеокадастрі.

5) Обрання складу громадської ради при Держгеокадастрі (проведення голосування за кандидатів на членство у Громадській раді при Держгеокадастрі на наступні два роки).

6) Підрахунок голосів лічильною комісією, оформлення протоколу підбиття підсумків голосування, доведення результатів голосування до учасників установчих зборів.

7) Питання визначення дати проведення першого засідання новообраної Громадської ради при Держгеокадастрі.

 

Порядок денний затверджений рішенням установчих зборів 27.05.2016 р.:

Результати голосування: за – 16; утримались – 0; проти 0.

 

Головуючий на установчих зборах                                            Курчин О.Г.

Секретар установчих зборів                                                        Діденко І.С.

 

 

Додаток № 4

ПРОТОКОЛ  

підрахунку голосів за підсумками голосування при обранні складу

громадської ради при Держгеокадастрі на установчих зборах 27.05.2016 р.

 

м. Київ 

27 травня 2016 р.

 

Відкрите голосування.

Підрахунок голосів проведений головуючим на зборах та секретарем установчих зборів:

  1. На початок відкритого голосування присутні 16 (шістнадцять) повноважних представників ІГС.
  2. Встановлена установчими зборами гранична чисельність громадської ради при Держгеокадастрі – 16 (шістнадцять) осіб.

На голосування поставлено 16 (шістнадцять) кандидатур до складу громадської ради.

Голосування відбулось по 16 (шістнадцяти) кандидатах одним пакетом.

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ №

з/п

ПІБ  кандидата

Назва інституту громадянського суспільства (ІГС)

1. Біда Анастасія Олександрівна «Видавництво «Мисль»
2. Бортник Олександр Олександрович Громадська організація «Міжнародний комітет боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією»
3. Готвянська Наталія Американська Торгівельна Палата в Україні
4. Гоцик Ігор Андрійович Європейська Бізнес Асоціація
5. Діденко Ірина Станіславівна Громадська спілка «Аграрний союз України»
6. Довгаль Сергій Олександрович Громадська організація «Інститут ліберальної економіки»
7. Єрашов Андрій Громадська організація «Легкий бізнес»
8. Жемойда Олександр Віталійович Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»
9. Журавльов Дмитро Володимирович Громадська організація «Інститут теоретико-правових досліджень у сфері юстиції та інноваційних проектів»
10. Курчин Олег Геннадійович Громадська організація «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників»
11. Кухар Михайло Олександрович Журнал «Думка»
12. Лилик Тарас Ярославович Громадська організація

«Стоп корупції»

13. Мануйлов Артур Васильович Благодійна організація

«Благодійний фонд України»

14. Руденко Наталія Володимирівна Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу»
15. Солод Андрій Григорович Федерація роботодавців України
16. Хохич Ігор Михайлович Громадська спілка «Люди справи»

 

Головуючий на установчих зборах                                          Курчин О.Г.

Секретар установчих зборів                                                       Діденко І.С.