Зміни до рішення Кваліфікаційної комісії від 24.01.2013 № 2 «Вимоги до програми підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників»

(Із змінами, що внесені рішеннями КК

№ 17 від 29 серпня 2013

№ 9 від 31 серпня 2016

№ 11 від 27 жовтня 2016)

Підсумковий контроль знань

Підсумковим контролем знань слухачів курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників є іспит – процедура, під час проведення якої підтверджуються професійна компетентність інженера-землевпорядника, його рівень кваліфікації і знань як виконавця робіт із землеустрою.

Для проведення підсумкового контролю знань – іспиту, навчальний заклад утворює Екзаменаційну комісію. До складу Екзаменаційної комісії включаються 3 представника Кваліфікаційної комісії зі складу представників навчальних закладів, саморегулівної організації у сфері землеустрою – Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників» та Держгеокадастру (за згодою).

Іспит проводиться у два етапи: тестування та співбесіда. До тестових завдань включено 50 питань за тематикою програми підвищення кваліфікації із чотирма варіантами відповіді на кожне, один з яких є правильним. Тестові завдання готуються не менш ніж у трьох варіантах. Підготовку та проведення тестових завдань забезпечує навчальний заклад.

Після закінчення тестування проводиться усна частина іспиту – співбесіда.

Слухач курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядника допускається до співбесіди у разі, якщо кількість обраних ним правильних відповідей становить не менше ніж 60%. Особа, кількість обраних правильних відповідей якою не досягає 60%, не допускається до співбесіди та вважається такою, що не склала іспит.

Слухач курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників вважається таким, що успішно підвищив кваліфікацію і має право на видачу свідоцтва про підвищення кваліфікації, якщо кількість обраних ним правильних відповідей становить не менше ніж 60% та за умови проходження співбесіди.

За результатами підсумкового контролю знань (тестування та співбесіди) складається протокол, який навчальним закладом надсилається до Кваліфікаційної комісії для прийняття рішення про видачу свідоцтва про підвищення кваліфікації.