Набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 474 «Про публічний моніторинг земельних відносин»

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 474 «Про публічний моніторинг земельних відносин» (опублікована в Урядовому кур’єрі 16.05.2023 № 97) передбачається створення автоматизованої системи моніторингу земельних відносин, що функціонує в рамках ведення Державного земельного кадастру.

Також постановою затверджується Порядок здійснення публічного моніторингу земельних відносин та моніторингу ринку земель у його складі, з метою систематизації та узагальнення інформації про володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та про доходи, пов’язані із землекористуванням.

Крім того, постановою встановлено перелік суб’єктів інформаційної взаємодії та процедуру такої взаємодії, а також базовий перелік даних, які передаються до автоматизованої системи публічного моніторингу земельних відносин.

Запровадження системи моніторингу земельних відносин забезпечить доступність інформації про стан та розвиток земельних відносин, здійснення аналізу розвитку земельних відносин та прогнозування динаміки змін його стану, підвищення якості управління земельними ресурсами на державному, регіональному та місцевому рівнях, сприятиме покращенню інвестиційної привабливості та поліпшенню бізнес-клімату в Україні.

Держателем системи визначено Держгеокадастр, а її адміністратором – ДП «Центр державного земельного кадастру».