Оголошення. Національна академія державного управління при Президентові України розпочинає прийом слухачів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування»

Національна академія державного управління при Президентові України
(далі – Національна академія) та її регіональні інститути державного управління у містах Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові з 01 квітня 2019 року оголошує прийом слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю: “Публічне управління та адміністрування” на денну, вечірню та заочну (заочно-дистанційну) форми навчання за державним замовленням та за договором (за кошти фізичних та юридичних осіб).

Строк навчання слухачів у Національній академії за денною, вечірньою та заочною (заочно-дистанційною) формами навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра становить 16 місяців.

За державним замовленням прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Правилами прийому на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України в 2019 році та Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255.

Більше інформації за посиланням: http://www.academy.gov.ua/