Нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері державного контролю за використанням та охороною земель

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III

Закон України від 06 жовтня 1998 року № 161-XIV “Про оренду землі”

Закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV “Про землеустрій”

Закон України від 19 червня 2003 року № 962-IV “Про охорону земель”

Закон України від 19 червня 2003 року № 963-IV “Про державний контроль за використанням та охороною земель”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1279 “Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”

Закон України від 05 квітня 2007 року  № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 801 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 вересня 2023 року № 1625 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель, та інших форм розпорядчих документів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2023 року за № 1787/40843.