Охорона земель

Охорона земель – система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Здійснення заходів з охорони земель протягом 2019 року

Охорона земель забезпечується на основі реалізації комплексу заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів.

Одним із пріоритетних заходів у галузі охорони земель є консервація деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їхнього здоров’я.

Загалом площа земель, що потребують консервації, складає 865,4  тис. га, у тому числі: площа деградованих земель – 368,3 тис. га, площа малопродуктивних земель – 463,1 тис. га, площа техногенно забруднених земельних ділянок – 34,0 тис. гектарів. Протягом 2019 року заходи щодо консервації земель не здійснювалися. У стадії консервації перебуває 22,7 тис. га земель.

Основним заходом з відновлення земель, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, є рекультивація земель.

Для рекультивації порушених земель, відновлення деградованих земельних угідь використовується ґрунт, знятий під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, шляхом його нанесення на малопродуктивні ділянки або на ділянки без ґрунтового покриву.

Загальна площа порушених земель складає 143,8 тис. гектарів. Протягом 2019 року рекультивовано 73,18 га порушених земель, з них понад 75 % (55,46 га) становлять сільськогосподарські угіддя. Загальна площа земель, що перебувають у стадії рекультивації, становить понад 7 тис. гектарів.

Потребують поліпшення 294,5 тис. га малопродуктивних земель. Протягом 2019 року поліпшено 340,8 га малопродуктивних угідь. Перебувають у стадії поліпшення.

Використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
З початку 2013 року в Україні із сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва вилучено 508,19 га земель, з яких 460,91 га (90,7%) – сільськогосподарські угіддя та 47,28 га (9,3%) – лісові угіддя. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва становлять 24,6 млн гривень. До бюджетів різних від фізичних і юридичних осіб в якості компенсації втрат надійшло 22,6 млн гривень. На спеціальних рахунках відповідних місцевих рад станом на 25.04.2013 накопичилося 529,2 млн грн, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, з них на депозитних рахунках в установах банку знаходяться 131,5 млн грн (24,8 відсотка). На заходи земельної реформи та охорони земель із зазначених коштів використано 22,4 млн грн, з яких: на освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб – 53,1 тис. грн (0,2%), на поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь – 760,8 тис. грн (3,4%), на розроблення робочих проектів землеустрою з охорони земель – 733,1 тис. грн (3,3%), на проведення заходів з охорони земель відповідно до розроблених робочих проектів землеустрою – 2,4 млн грн (10,8%), на проведення нормативної грошової оцінки земель – 6,5 млн грн (29,1%), на інвентаризацію земель – 11,9 млн грн (53,2%).
Здійснення заходів з охорони земель протягом 2010-2012 років
Загальна площа земель, що потребують консервації, в Україні становить 1,1 млн га, з них 644 тис. га – деградовані, 435,4 тис. га – малопродуктивні і 11,9 тис. га – техногенно забруднені землі. Протягом 2012 року здійснено консервацію 2,5 тис. га земель, з яких 1,3 тис. га – шляхом залісення та 1,2 тис. га – шляхом залуження. Протягом 2011 року було здійснено консервацію 2,3 тис. га земель, протягом 2010 року – 2,2 тис. га земель.
Загальна площа порушених земель в Україні становить 144,5 тис. гектарів. Протягом 2012 року рекультивовано 683,5 га таких земель, з них більше 86% (589,6 га) становлять сільськогосподарські угіддя. У 2011 році було рекультивовано 571,1 га порушених земель, у 2010 році – 477,9 гектара.
Протягом 2012 року в Україні поліпшено 2,1 тис. га малопродуктивних угідь, у 2011 році – 1,9 тис. га та у 2010 році – 3,9 тис. гектарів. Загалом потребують поліпшення 269,1 тис. га малопродуктивних земель.
Для проведення заходів з охорони земель необхідно здійснити будівництво (реконструкцію) орієнтовно 535 протиерозійних гідротехнічних споруд, зокрема, 128 водоскидних споруд, 181 протиерозійного ставка, 198 споруд терасування схилів. Крім того, необхідно забезпечити захист земель, зокрема сільськогосподарського призначення, від ерозійних та інших несприятливих природних процесів на загальній площі 1,7 тис. га, протяжністю 36,7 тис. кілометрів. Впродовж 2012 року вже здійснено будівництво (реконструкцію) протиерозійних гідротехнічних споруд протяжністю 13,9 км на загальній площі 779,8 га, в 2011 році – протяжністю 10,2 км на площі 6,7 га, а в 2010 році – протяжністю 8,5 км на площі 6,6 гектара.
Фінансування та проведення робіт з охорони земель і за рахунок державного, і за рахунок місцевих бюджетів, здійснюється вкрай повільно.
Державним бюджетом України кошти на охорону земель на 2012 рік взагалі не передбачалися, не передбачені вони і на 2013 рік.
Держземагентство: Протягом 2012 року до бюджетів у порядку відшкодування втрат сільсько- і лісогосподарського виробництва надійшло 89,8 млн гривень
У 2012 році бюджети різних рівнів поповнилися на 89,8 млн грн, що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
На освоєння земель для сільсько- і лісогосподарських потреб використано 2,2 млн грн, на поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь – 6,3 млн грн, на розроблення робочих проектів землеустрою з охорони земель – 2,2 млн грн, на проведення заходів з охорони земель відповідно до робочих проектів землеустрою – 14 млн гривень. Також 20,1 млн грн використано на проведення нормативної грошової оцінки земель, 10 млн грн – на розмежування земель державної та комунальної власності і 27,6 млн грн – на інвентаризацію земель.
З початку 2012 року із сільсько- та лісогосподарського виробництва вилучено 1825,66 га земель. З них: 1753,15 га (96 %) – сільськогосподарські угіддя та 72,51 га (4 %) – лісові угіддя. Нараховано втрати сільсько- і лісогосподарського виробництва у сумі 97,3 млн гривень.
На сьогодні в Україні на спеціальних рахунках відповідних місцевих рад знаходяться 557,3 млн гривень. З них на депозитних рахунках в установах банку – 148,9 млн грн, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Держземагентство: До бюджетів надійшло 48,2 млн гривень від втрат сільсько- та лісогосподарського виробництва
Натепер на спеціальних рахунках відповідних місцевих рад знаходиться 557,4 млн грн, з них на депозитних рахунках в установах банку 187 млн грн, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
З початку цього року в Україні вилучено із сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 871,48 га земель. З них: 838,88 га – сільськогосподарські угіддя та 32,60 га – лісові угіддя. Нараховано втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у сумі 48,3 млн гривень. Фактично до бюджетів різних рівнів надійшло 48,2 млн гривень.
Всього використано 39,9 млн гривень. З них: на освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб – 1,3 млн грн, на поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь – 1,9 млн грн, на розроблення проектів землеустрою з охорони земель – 800 тис. грн, на проведення заходів з охорони земель відповідно до розроблених проектів землеустрою – 2,7 млн гривень. На проведення нормативної грошової оцінки земель використано 11,2 млн грн, на розмежування земель державної та комунальної власності – 8,8 млн грн, на інвентаризацію земель – 13,2 млн гривень.
Держземагентство: 26,9 млн гривень – на проведення заходів з охорони земель
Протягом першого півріччя у рамках заходів з охорони земель споруджено та проведено реконструкцію протиерозійних гідротехнічних споруд протяжністю 7,3 км на загальній площі 52,5 гектара. Зокрема, у Донецькій області ці роботи завершено на площі 40 га, Херсонській – 7,7 га, Житомирській – 4,8 гектара.
Загалом передбачається побудувати та реконструювати 500 протиерозійних гідротехнічних об’єктів, зокрема: 119 водоскидних споруд, 173 протиерозійні ставки, 198 систем терасування схилів. Крім того, необхідно захистити землі від ерозійних та інших несприятливих природних процесів на загальній площі 1,4 тис. га загальною протяжністю 7,7 тис. км, зокрема, провести заходи щодо берегоукріплення – 375 км, будівництво валів, валів-канав, валів-терас, валів-доріг – 7,3 тис. кілометрів.
Відповідно до регіональних програм з використання та охорони земель, інших програм у сфері земельних відносин на 2012 рік на здійснення заходів з охорони земель заплановано фінансування у розмірі 132 млн гривень. З початку року профінансовано 26,9 млн гривень.
Найбільше коштів на охорону земель спрямовано у Донецькій області – 18,1 млн грн (47% від запланованого фінансування), Кіровоградській – 3,5 млн грн (28%), Дніпропетровській – 2,2 млн грн (100%), Полтавській – 1,2 млн грн (21,5%) та Житомирській – 771,3 тис. грн, що становить 23,5 відсотка від запланованого.
Довідка про стан здійснення заходів з охорони земель в розрізі регіонів
За оперативною інформацією територіальних органів земельних ресурсів, загальна площа земель, що потребують консервації, по Україні складає 1,1 млн. га, з них 643,1 тис. га – деградовані, 437,6 тис. га – малопродуктивні і 11,9 тис. га – техногенно забруднені землі.
Найбільше земель, які потребують консервації у Миколаївській (246,4 тис. га), Донецькій (202,6 тис. га), Одеській (83,2 тис. га), Закарпатській (82,5 тис. га) та Херсонській (71,4 тис. га) областях.
Протягом І півріччя 2012 року здійснено консервацію 1912,4 га земель, з них 1038,9 га шляхом заліснення (Одеська, Полтавська та Сумська області) та 871,3 га – залуження (Полтавська область).
Загальна площа порушених земель по Україні складає 144,5 тис. га. Найбільше таких земель у Дніпропетровській (36,8 тис. га), Донецькій (25,2 тис. га), Львівській (11,6 тис. га) та Луганській (10,6 тис. га) областях.
З початку цього року рекультивовано 207,6 га порушених земель, а саме у таких областях – Волинська (15га), Дніпропетровська (70,3га), Донецька (73,9га), Луганська (15,5га), Полтавська (15га), Сумська (0,9га) та Харківська (17 га). З усієї площі рекультивованих земель більше 80 % (166,8 га) рекультивовано під сільськогосподарські угіддя.
Потребують поліпшення 270,8 тис. га малопродуктивних земель. Найбільше земель, які потребують поліпшення у Херсонській (61,8 тис.га), Хмельницькій (29,6 тис.га), Миколаївській (22,8 тис.га), Дніпропетровській (20,1тис.га) та Одеській (18,5 тис.га) областях.
За І півріччя 2012 року поліпшено 316,9 га малопродуктивних угідь. А саме у таких областях – Волинська (2,6га), Донецька (143,5га), Житомирська (0,6га), Закарпатська (3,5га), Івано-Франківська (30га), Львівська (75га), Полтавська (6га), Рівненська (55,7га).
Необхідно здійснити будівництво (реконструкцію) орієнтовно 500 протиерозійних гідротехнічних споруд, зокрема, 119 водоскидних споруд, 173 протиерозійних ставків, 198 споруд терасування схилів. Крім того, необхідно захистити землі від ерозійних та інших несприятливих природних процесів на загальній площі 1,7 тис. га, загальною протяжністю 7,7 тис. км, зокрема, берегоукріплення – 375 км, будівництво валів, валів-канав, валів-терас, валів-доріг – 7,3 тис. км.
Протягом І півріччя 2012 року здійснено будівництво (реконструкцію) протиерозійних гідротехнічних споруд протяжністю 7,3 км, на загальній площі 52,5 га. А саме у таких областях – Донецька (40га), Житомирська (0,2км, 4,8га), Закарпатська (1,1км),Чернівецька (6км) та Херсонська (7,7га).
Динаміка здійснення заходів з охорони земель в регіонах України протягом 1995-2011 років свідчить про суттєве щорічне скорочення виконання таких заходів, що призводить до таких критичних наслідків як підтоплення сільськогосподарських угідь, водна ерозія (змиви, зсуви) та завдає щорічних значних збитків державі.
Виконання робіт по охороні земель на території регіонів України здійснюється вкрай повільно у зв’язку з недостатнім фінансуванням.
На здійснення заходів з охорони земель Державним бюджетом України на 2011 рік Держземагентству України було передбачено 1404,6 тис. грн, з яких 99,3 тис. грн використано на здійснення рекультивації 0,6 га порушених земель Сакського району АР Крим, а 1304,5 тис. грн – на погашення кредиторської заборгованості за минулі роки.
Державним бюджетом України на 2012 рік на здійснення заходів з охорони земель Держземагентству України в межах доведеного граничного обсягу видатків кошти взагалі не передбачено.
Порівняно з 2007 та 2008 роками фінансування з Державного бюджету України на зазначені цілі зменшено майже у 20 раз (на ці роки було передбачено по 9 млн. грн), що унеможливлює здійснення заходів з охорони земель належним чином.
Відповідно до регіональних програм з використання та охорони земель, інших програм у сфері земельних відносин на 2012 рік на здійснення заходів з охорони земель передбачено фінансування у розмірі 132 млн гривень, а з початку року профінансовано лише 23,2 млн гривень (17 % від передбаченого фінансування) по 13 областях: Донецькій – 17,2 млн. грн, Кіровоградській – 3,5 млн. грн, Полтавській – 1,1 млн. грн, Житомирській – 450 тис. грн, Запорізькій – 335,5 тис. грн, АР Крим – 218,7 тис. грн, Волинській – 135,6 тис. грн, Івано-Франківській – 75,1 тис. грн, Тернопільській – 60,7 тис. грн, Херсонській – 42,8 тис. грн, Рівненській – 37,4 тис. грн, Чернігівській – 13 тис. грн та Хмельницькій – 2,1 тис. гривень.
Основним джерелом фінансування заходів з охорони земель є кошти, які надходять до відповідних місцевих бюджетів в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Протягом І півріччя 2012 року за рахунок коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на освоєння, поліпшення та охорону земель використано 5,5 млн грн, що становить 1% від загальної суми коштів, що знаходяться на рахунках відповідних місцевих рад в порядку відшкодування втрат, та 15% від загальної суми використаних коштів. Найбільше використано зазначених коштів на заходи з охорони земель у Полтавській (1,1 млн грн), Донецькій (0,5 млн грн), Житомирській (0,4 млн грн), Чернівецькій (0,4 млн грн) та Запорізькій (0,3 млн грн) областях.
Довідка про стан фінансування регіональних програм з використання та охорони земель, інших програм у сфері земельних відносин по видам у розрізі регіонів
Регіональні програми з використання та охорони земель, інші програми у сфері земельних відносин на 2012 рік (далі – Програми) затверджено у всіх областях, крім Черкаської та Чернівецької.
У Чернівецькій області розроблена відповідна програма, яка на сьогодні знаходиться на погодженні. У Черкаській області обласна державна адміністрація не вбачає за необхідне розробку програми.
Передбачене фінансування
Програмами на 2012 рік передбачено фінансування у сумі близько 1,1 млрдгривень (в т.ч. 524,6 млн грн за рахунок втрат с/г та л/г виробництва), зокрема:
на охорону земель – 132 млн грн (в т.ч. 32,6 млн грн за рахунок втрат с/г і л/г виробництва);
на інвентаризацію земель – 502,7 млн грн (в т.ч. 365,8 млн грн за рахунок втрат с/г і л/г виробництва);
на розмежування земель – 188,3 млн грн (в т.ч. 40 млн грн за рахунок втрат с/г і л/г виробництва);
на нормативну грошову оцінку – близько 47 млн грн (в т.ч. 17,6 млн грн за рахунок втрат с/г і л/г виробництва);
на інші заходи – 246,5 млн грн (в т.ч. 68,5 млн грн за рахунок втрат с/г і л/г виробництва).
Найбільше коштів на фінансування заходів Програм передбачено у таких областях: Львівській – 225,1 млн грн, Київській – 176,5 млн грн, Харківській – 156,9 млн грн, Донецькій – 99,6 млн грн та Кіровоградській – 49,9 млн гривень.
Найменше коштів на фінансування заходів Програм передбачено у таких областях: Чернігівській – 3,4 млн грн, Вінницькій – 2,3 млн грн та Сумській – 1,1 млн гривень.
У всіх областях, крім Київської та Чернівецької, прийнято рішення щодо виділення коштівна виконання заходів Програм на 2012 рік, згідно з якими передбачено фінансування у сумі близько 110 млн грн, що становить лише 9,85% від запланованого фінансування відповідно до Програм, в т.ч. 61,5 млн грн за рахунок втрат. Такі рішення за аналогічний період минулого року були прийняті лише у 17 регіонах.
У Київській області на сьогодні відсутні рішення про виділення коштів, оскільки Програма була затверджена на початку травня і відповідні рішення ще не прийняті.
У Чернівецькій області відсутні рішення про виділення коштів, оскільки Програма ще не затверджена. Натомість у Черкаській області за відсутності Програми прийняті рішення про виділення коштів на здійснення заходів у сфері земельних відносин.

Так відповідно до прийнятих рішень передбачено:
на охорону земель – 20,4 млн грн (в т.ч. 17,3 млн грн за рахунок втрат с/г і л/г виробництва), що становить 15,4% від запланованого фінансування по Програмах;
на інвентаризацію земель – близько 35 млн грн (в т.ч. 19,2 млн грн за рахунок втрат с/г і л/г виробництва), що становить 7% від запланованого фінансування по Програмах;
на розмежування земель – 12,2 млн грн (в т.ч. 9,85 млн грн за рахунок втрат с/г і л/г виробництва), що становить 6,5% від запланованого фінансування по Програмах;
на нормативну грошову оцінку – 22,1 млн грн (в т.ч. 13,4 млн грн за рахунок втрат с/г і л/г виробництва), що становить 47% від запланованого фінансування по Програмах;
на інші заходи – 14,9 млн грн (в т.ч. 1,8 млн грн за рахунок втрат с/г і л/г виробництва), що становить 6% від запланованого фінансування по Програмах.
Найбільше коштів на фінансування заходів Програм відповідно до прийнятих рішеньпередбачено у наступних областях: Донецькій – 19,7 млн грн, Полтавській – 14,9 млн грн, м. Севастополі – 11,9 млн грн, Черкаській – 9,3 млн грн та Кіровоградській обл. – 7,2 млн гривень.
Найменше коштів на фінансування заходів Програм відповідно до прийнятих рішеньпередбачено у Вінницькій – 455 тис. грн, Сумській – 414,1 тис. грн та Хмельницькій – 297,3 тис. гривень.
Профінансовані заходи
З початку року на заходи, передбачені Програмами, всьогопрофінансовано 108,5 млн грн, що становить 9,7% від передбаченого Програмами фінансування, з них:
за рахунок місцевих бюджетів профінансовано близько 26,6 млн грн (у т. ч. 18,5 млн грн за рахунок втрат с/г і л/г виробництва), що становить 24,2% від передбаченого фінансування відповідно до прийнятих рішень та 2,4% від запланованого фінансування по Програмах;
за рахунок інших джерел – близько 81,9млн грн, що становить 7,3% від передбаченого фінансування відповідно до Програм.
Найбільше коштів на фінансування заходів, передбачених Програмами профінансовано у Донецькій – 31,1 млн грн (31,25% від передбаченого фінансування згідно з Програмами), Кіровоградській – 28,2 млн грн (56,5%), Рівненській – 11,8 млн грн (38,3%), Житомирській – 6,8 млн грн (17,9%) та Черкаській – 6,5 млн грн, областях.
Найменше коштів на фінансування заходів, передбачених Програмами профінансовано у Івано-Франківській – 458,7 тис. грн (1,4% від передбаченого фінансування згідно з Програмами), Вінницькій – 455,03 тис. грн (20,2%), Тернопільській – 327 тис. грн (1,7%), Хмельницькій – 297,3 тис. грн (3,5%) та Сумській – 8,2 тис. грн (0,8%) областях.
У Львівській області, а також містах Києві та Севастополі заходи, передбачені Програмами, з початку 2012 року не профінансовані, хоча прийняті відповідні рішення про виділення коштів.

Так, з початку року по видам робіт профінансовано:
на охорону земель – 23,2 млн грн, з них за рахунок місцевого бюджету – 2,91 млн грн, в т.ч. 2,87 млн грн за втрати, а за рахунок інших джерел – 20,3 млн грн (тобто 21,4% від загальної суми профінансованих робіт та 17,6% від запланованого фінансування по Програмах).
Це в 13 областях: Донецькій – 17,2 млн грн (44,8% від передбаченого фінансування), Кіровоградській – 3,5 млн грн (28%), Полтавській – 1,1 млн грн (19,4%), Житомирській – 450 тис. грн (13,7%), Запорізькій – 335,5 тис. грн (28%), АР Крим – 218,72 тис. грн (2%), Волинській – 135,6 тис. грн (4,5%), Івано-Франківській – 75,1 тис. грн (1,9%), Тернопільській – 60,7 тис. грн (3%), Херсонській – 42,79 тис. грн (0,5%), Рівненській – 37,4 тис. грн (0,9%), Чернігівській – 13 тис. грн (10,9%) та Хмельницькій – 2,1 тис. гривень (0,2%).
на інвентаризацію земель – близько 31,9 млн грн, з них за рахунок місцевого бюджету – 9,8 млн грн, в т.ч. 8,1 млн грн за втрати, за рахунок інших джерел – 22 млн грн (тобто 29,4% від загальної суми профінансованих робіт та 6,34% від запланованого фінансування по Програмах).
Найбільше коштів на інвентаризацію земель профінансовано у таких областях: Донецькій – 12,27 млн грн (72% від передбаченого фінансування), Черкаській – 5,7 млн грн, Миколаївській – 3,1 млн грн (56,8%), Одеській – 2,54 млн грн (9,1%) та Харківській – 2,2 млн гривень (4,8%).
Найменше коштівна інвентаризацію земель профінансовано у: АР Крим – 192,6 тис. грн (64,2%), Рівненській – 117,8 тис. грн (9,1%), Херсонській – 108,9 тис. грн (0,8%), Закарпатській – 29,1 тис. грн (0,3%) та Хмельницькій – 5 тис. грн (0,1%) областях.
У Вінницькій, Луганській, Львівській та Тернопільській а також у місті Севастополі кошти на інвентаризацію земель відповідно до передбаченого фінансування не виділялись.
на розмежування земель – 2,72 млн грн, з них за рахунок місцевого бюджету – 2,69 млн грн, в т.ч. 1,5 млн грн за втрати, за рахунок інших джерел – 35 тис. грн (тобто 2,5% від загальної суми профінансованих робіт та 1,45% від запланованого фінансування по Програмах).
Найбільше коштів на розмежування земель профінансовано у наступних областях: Донецькій – 674,5 тис. грн (8,5% від передбаченого фінансування), Рівненській – 564,5 тис. грн (6%), Черкаській – 314,9 тис. грн, Кіровоградській – 259,7 тис. грн (62,9%) та Херсонській – 240 тис. гривень (7,5%).
Найменше коштівна розмежування земель профінансовано у: Закарпатській – 101,4 тис. грн (3,6% від передбаченого фінансування), Вінницькій – 41,1 тис. грн (10,3%), Полтавській – 37,7 тис. грн (0,3%), Чернігівській – 22,2 тис. грн (20,2%) та Миколаївській – 7,4 тис. гривень – (0,1%).
на нормативну грошову оцінку – 10,7 млн грн, з них за рахунок місцевого бюджету – 10,12 млн грн, в т.ч. 5,9 млн грн за втрати, за рахунок інших джерел – 0,56 млн грн (тобто 9,85% від загальної суми профінансованих робіт та 22,8% від запланованого фінансування по Програмах).
Найбільше коштів на нормативну грошову оцінку профінансовано у наступних областях: Харківській – 2,1 млн грн (38,7% від передбаченого фінансування), Луганській – 826,4 тис. грн (95,9%), Миколаївській – 753,5 тис. грн (14,9%), Запорізькій – 744,3 тис. грн (18,3%) та Донецькій – 726,64 тис. гривень (100%).
Найменше коштівна нормативну грошову оцінку профінансовано у: АР Крим – 288,9 тис. грн (7,9%), Житомирській – 258,9 тис. грн (10,8%), Тернопільській – 163,7 тис. грн (29,1%), Івано-Франківській – 15,8 тис. грн (11,3%) та Сумській – 8,2 тис. гривень (6,8%).
на інші заходи – близько 40 млн грн, з них за рахунок місцевого бюджету – 1 млн грн, в т.ч. 57 тис. грн за втрати, за рахунок інших джерел – 39 млн грн (тобто 36,87% від загальної суми профінансованих робіт та 16,22% від запланованого фінансування по Програмах) у таких областях:
Кіровоградській – 23,42 млн грн (74,7% від передбаченого фінансування), Рівненській – 10,71 млн грн (85%), Житомирській – близько 5 млн грн (32,8%), Волинській – 453,9 тис. грн (12,1%), Донецькій – 200,8 тис. грн (0,6%), Луганській – 184,8 тис. грн (72%) та Івано-Франківській – 20,4 тис. гривень (0,3%).

Проаналізувавши викладену інформацію та порівнявши її з даними за аналогічний період минулого року можна зробити наступні висновки.
Програмами на 2011 рік було передбачено фінансування у сумі близько 988 млн грн, а у 2012 – 1,1 млрд грн, що на 126,46 млн грн більше ніж у минулому році.
Станом на 01.07.2011 на виконання заходів Програм було профінансовано 35,81 млн грн, а станом на 02.07.2012 – близько 108,5 млн грн, що в 3 рази більше ніж за аналогічний період минулого року.
Так на охорону земель в цьому році профінансовано в 3 рази більше коштів ніж за аналогічний період минулого року (23,2 млн грн порівняно з 5,9 млн гривень);
на інвентаризацію земель – в 5 разів більше (31,9 млн грн порівняно з 6,11 млн гривень);
на розмежування земель – в 2 рази більше (2,7 млн грн порівняно з 1,2 млн гривень);
на нормативну грошову оцінку – в 2 рази більше (10,7 млн грн порівняно з 5,13 млн гривень);
на інші заходи профінансовано в 2,3 рази більше ніж за аналогічний період минулого року (40 млн грн порівняно з 17,47 млн гривень).

Держземагентство: До бюджетів надійшло 42,8 млн грн від втрат сільсько- і лісогосподарського виробництва
З початку цього року із сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва вилучено 825,92 га земель. З них: 793,32 га – сільськогосподарські угіддя та 32,60 га – лісові угіддя. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва нараховано в сумі 46,2 млн гривень. Фактично до бюджетів різних рівнів надійшло 42,8 млн гривень.
На освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб використано 1,3 млн грн, на поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь – 1 млн грн, на розроблення проектів землеустрою з охорони земель – 800 тис. грн, на проведення заходів з охорони земель відповідно до розроблених проектів землеустрою – 2,4 млн гривень. На проведення нормативної грошової оцінки земель освоєно 8,3 млн грн, на розмежування земель державної та комунальної власності – 8,6 млн грн, на інвентаризацію земель – 11,8 млн гривень.
Натепер на спеціальних рахунках місцевих рад знаходиться 556,7 млн гривень. З них на депозитних рахунках в установах банку – 198,7 млн грн, або 35,7 відсотка, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Члени колегії Держземагентства проаналізували використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Під час обговорення цього питання для учасників колегії красномовно свідчили статистичні дані, наведені начальником Управління охорони земель Сергієм Черноштаном. Так, відповідно до регіональних програм з використання та охорони земель, інших програм у сфері земельних відносин на 2012 рік на здійснення заходів у сфері земельних відносин передбачено фінансування в розмірі 524,6 млн грн за рахунок коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. З них на: охорону земель – 32,6 млн грн (6,2% від запланованого фінансування); інвентаризацію земель – 365,8 млн грн (69,7%); розмежування земель – 40,1 млн грн (7,6% ); нормативну грошову оцінку – 17,6 млн грн (3,4%); інші заходи – 68,5 млн грн (13,1%).
Відповідно до програм органи місцевого самоврядування прийняли рішення щодо виділення коштів за рахунок втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на впровадження земельної реформи в розмірі 61,5 млн грн, що становить лише 11,7% від передбаченого програмами фінансування. З них на: охорону земель – 17,3 млн грн (28,1% від загальної суми виділених коштів); інвентаризацію земель – 19,2 млн грн (31,2%); розмежування земель – 9,8 млн грн (16%); нормативну грошову оцінку – 13,4 млн грн (21,8%); інші заходи – 1,8 млн грн (2,9%).
На сьогодні на рахунках відповідних місцевих бюджетів перебуває 556,7 млн грн, що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
Найбільше цих коштів у Київській (194,2 млн грн), Одеській (83,8 млн грн), Донецькій (49,5 млн грн), Харківській (31,3 млн грн) областях та АР Крим (25 млн грн). Найменше – у місті Севастополі (126,2 тис. грн) та у Рівненській (1,1 млн грн), Сумській (1,6 млн грн), Херсонській (1,9 млн грн), Тернопільській (2,4 млн грн) областях.
Понад 34 відсотки від загальної суми коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, тобто майже 192,3 млн грн перебуває на депозитних рахунках в установах банку. Зокрема, у Київській (96,2 млн грн, або 49,5% від залишку коштів), Одеській (29,2 млн грн, або 34,8%), Харківській (18,3 млн грн, або 58,5%) та Донецькій (14,2 млн грн, або 28,6%) областях. У Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Черкаській областях, місті Севастополі кошти на депозитних рахунках в установах банку відсутні.
З початку року на цілі, визначені статтею 209 Земельного кодексу України, використано 28,7 млн грн, які надійшли від відшкодування втрат. З них на: освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб – 1,2 млн грн, що становить 4% від загальної суми використаних коштів; поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь – 0,6 млн грн, або 2%; розроблення робочих проектів землеустрою з охорони земель – 0,7 млн грн, або 2,5%; проведення заходів з охорони земель відповідно до розроблених робочих проектів землеустрою – 1,2 млн грн, або 4,2%; проведення нормативної грошової оцінки земель – 7,5 млн грн, або 26,2%; розмежування земель державної та комунальної власності – 7,1 млн грн, або 24,8%; інвентаризацію земель – 10,4 млн грн, або 36,3%.
Найбільше використано коштів, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, упродовж звітного періоду в Одеській (6,7 млн грн), Харківській (4,7 млн грн), Донецькій (2,4 млн грн), Київській (1,5 млн грн) областях та в АР Крим (4,9 млн грн).
Найменше цих коштів використано у Сумській (8,2 тис грн), Черкаській (40,7 тис грн), Луганській (102,7 тис грн), Івано-Франківській (105,6 тис грн) областях.
Члени колегії звернули увагу на недопущення використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на цілі, не передбачені статтею 209 Земельного кодексу України.
Понад 955 млн гривень - на виконання регіональних програм з використання та охорони земель
Натепер (станом на 17. 05. 2012) регіональні програми з використання та охорони земель, інші програми у сфері земельних відносин на 2012 рік затверджено у 25 регіонах: у АР Крим, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях та в містах Києві і Севастополі.
Однак у Черкаській та Чернівецькій областях такі програми розвитку земельних відносин на цей рік відсутні.
Загалом відповідними програмними документами на 2012 рік передбачено фінансування у сумі понад 955 млн гривень. Найбільше коштів на реалізацію заходів цих програм передбачено у Київській (201,02 млн грн), Харківській (156,91 млн грн), Донецькій (99,57 млн грн), Кіровоградській (49,91 млн грн) та Полтавській (42,59 млн грн) областях.
Так, з початку року на здійснення заходів із земельної реформи загалом виділено 47,43 млн грн, що становить близько 5 відсотків від передбаченого фінансування.
Кращі показники щодо виділення коштів на виконання регіональних програм з використання та охорони земель, інших програм у сфері земельних відносин у Донецькій (13,39 млн грн), Кіровоградській (9,23 млн грн), Житомирській (4,5 млн грн), Харківській (3,68 млн грн) та Рівненській (2,64 млн грн) областях.
У Львівській та Сумській областях, а також у містах Києві і Севастополі з початку 2012 року заходи відповідно до затверджених програм взагалі не фінансувалися, що гальмує розвиток земельних відносин у регіонах.
На заходи з охорони земель минулого року було спрямовано 45,3 млн гривень
Торік на заходи з охорони земель загалом по Україні було спрямовано 45,3 млн грн із передбачених 338,1 млн грн регіональними програмами. Загальна площа земель, що потребують консервації, сягає 1,1 млн га, з них 644,2 тис. га – деградовані, 432,1 тис. га – малопродуктивні і 11,9 тис. га – техногеннозабруднені землі. Протягом минулого року здійснено консервацію 2,3 тис. га земель, з них 0,9 тис. га шляхом заліснення та 1,4 тис. га – залуження. На сьогодні лише 18,1 тис. га земель перебувають у стадії консервації.
Загалом площа порушених земель у державі становить 144 тис. га, з них торік порушено 1,2 тис. гектарів. Рекультивовано 571,1 га таких земель, з них більше 63 відсотків становлять сільськогосподарські угіддя. Загальна площа земель, що перебувають у стадії рекультивації, становить 6,6 тис. гектарів.
Крім того, потребують поліпшення 270,8 тис. га малопродуктивних земель. Минулого року поліпшено 1,9 тис. га таких угідь.
Протягом року, що минув, споруджено та реконструйовано 10,2 км протиерозійних гідротехнічних споруд, 20 протиерозійних ставків загальною площею 6,7 га та зведено 8 водоскидних споруд. Крім того, 16 об’єктів перебувають у стадії будівництва.
Основним джерелом фінансування заходів з охорони земель є кошти, які надходять до відповідних місцевих бюджетів в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Протягом минулого року за рахунок коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на охорону земель використано 37 млн грн, що становить 6 відсотків від загальної суми коштів, що надійшли на рахунки відповідних місцевих рад в порядку відшкодування втрат, та 39 відсотків від загальної суми використаних цих коштів.
Для поліпшення стану і продуктивності земель, їх захисту від ерозії, підтоплення сільськогосподарських угідь, шкідливої дії вод, катастрофічних наслідків повеней та інших видів деградації земель органи виконавчої влади та органам місцевого самоврядування мають забезпечити належне фінансування заходів з охорони земель, зокрема на виконання державних та регіональних програм у сфері земельних відносин, в тому числі за рахунок коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Держземагентство України: Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 94,3 млн гривень
З початку року до бюджетів різних рівнів надійшло 417,4 тис. гривень відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на площі 3,3 гектара. Загалом нараховано втрати у сумі 277,5 тис. гривень.
Упродовж минулого року із сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва було вилучено 2,4 тис. га земель, з них 2,3 тис. га (96,8 відсотка) – сільськогосподарські угіддя та 74,8 га (3,2 відсотка) – лісові угіддя. Нараховано втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у сумі 69,2 млн гривень. Фактично до бюджетів різних рівнів надійшло 94,3 млн гривень.
Протягом 2011 року використано 96,1 млн грн – 16,7 відсотка від загальної суми коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. З них: на освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб – 1,7 млн грн (1,7 відсотка), на поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь – 9 млн грн (9,4 відсотка), на розроблення проектів землеустрою з охорони земель – 6,1 млн грн (6,4 відсотка), на проведення заходів з охорони земель – 22,7 млн грн (23,6 відсотка). Також використано кошти: на проведення нормативної грошової оцінки земель – 21,6 млн грн (22,5 відсотка), на розмежування земель державної та комунальної власності – 12,4 млн грн (12,9 відсотка), на інвентаризацію земель – 17,7 млн грн (18,4 відсотка), на інші заходи – 4,9 млн гривень (5,1 відсотка).
Використано 2,2 тис. грн на проведення нормативної грошової оцінки.
Залишок коштів становить 558,3 млн гривень. З них: на депозитних рахунках в установах банку – 112,1 млн грн (20,1 відсотка), решта 446,2 млн грн (79,9 відсотка) – на спеціальних рахунках відповідних місцевих рад.
Держземагентство України та його територіальні органи продовжують забезпечувати ефективне використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Інформація щодо здійснення заходів з охорони земель

За оперативною інформацією територіальних органів Держкомзему, загальна площа земель, що потребують консервації, по Україні складає 1,1 млн га, з них 644,2 тис. га – деградовані, 432,1 тис. га – малопродуктивні і 11,9 тис. га – техногенно забруднені землі. Протягом 2011 року здійснено консервацію 2,3 тис. га земель, з них 0,9 тис. га шляхом заліснення та 1,4 тис. га – залуження. На сьогодні лише 18,1 тис. га земель перебувають у стадії консервації.

Загальна площа порушених земель по Україні складає 144 тис. га, з них порушено протягом 2011 року – 1,2 тис. га. Рекультивовано 571,1 га порушених земель, з них більше 63 % (358,2 га) становлять сільськогосподарські угіддя. Загальна площа земель, що перебувають у стадії рекультивації складає 6,6 тис. га.

Потребують поліпшення 270,8 тис. га малопродуктивних земель. З початку 2011 року поліпшено  1,9 тис. га малопродуктивних угідь. У стадії поліпшення перебувають 2,8 тис. га земель, з них понад 50% (1,4 тис. га) рілля.

Необхідно здійснити будівництво (реконструкцію) таких протиерозійних гідротехнічних споруд: вали, вали-канави протяжністю 5,4 тис. км та площею 1005,4 га, вали-тераси – 1,5 тис. км, вали-дороги – 0,3 тис. км, водоскидні споруди – 122 шт., терасування схилів – 198 шт., протиерозійні ставки (накопичувачі твердого стоку) – 176 шт., берегоукріплення протяжністю – 377,3 км, та площею – 0,12 га та інші – 435,8 га, 10 шт., 45,5 км.

Протягом 2011 року здійснено будівництво (реконструкцію) протиерозійних гідротехнічних споруд протяжністю 10,2 км, 20 протиерозійних ставків на загальну площу 6,7 га та 8 водоскидних споруд. Крім того, 16 об’єктів перебувають у стадії будівництва.

Нижченаведена динаміка здійснення заходів з охорони земель в регіонах України протягом 1995-2011 років свідчить про суттєве щорічне скорочення виконання таких заходів, що призводить до таких критичних наслідків як підтоплення сільськогосподарських угідь, водна ерозія (змиви, зсуви) та завдає щорічних значних збитків державі.

Наприклад, будівництво валів, валів-канав у 1995 році було здійснено загальною протяжністю 135,2 км, у 2005 році – 3,6 км, в 2011 – 2,9 км.

У 1995 році здійснено будівництво протиерозійних ставків (накопичувачів твердого стоку) загальною площею 177 га, у 2005 році – 7 га, а в 2011 – 6,7 га.

Рекультивацію порушених земель у 1990 році здійснено на площі 19,2 тис. га, у 1995 – 8,4 тис. га, у 2000 – 3,7 тис. га, у 2005 – 2,1 тис. га, а в 2011 – 0,6 тис. га.

 

Динаміка здійснення заходів з охорони земель

 

1995

2000

2005

2010

2011

Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд

вали, вали-канави, км

135,2

9,3

3,6

4,1

2,9

вали-тераси, км

5,4

10,9

6,6

0

0

вали-дороги, км

16,2

2,2

1,1

0,1

0,2

протиерозійні ставки (накопичувачі твердого стоку), га

177,0

24,0

7,0

6,6

6,7

водоскидні споруди, шт.

51,0

18,0

2,0

12

8,0

берегоукріплення, км

1,0

4,7

3,9

4,3

7,1

Залуження сильно деградованої і забрудненої шкідливими речовинами

ріллі, га

12785,0

14974,0

6341,5

1015,2

1383,0

Рекультивація порушених земель, тис. га

8,4

3,7

2,1

0,5

0,6

 

Виконання робіт по охороні земель на території регіонів України здійснюється вкрай повільно у зв’язку з недостатнім фінансуванням.

На здійснення заходів з охорони земель Державним бюджетом України на 2011 рік Держземагентству України передбачено 1404,6 тис. грн., з яких 99,3 тис. грн. використано на здійснення рекультивації 0,6 га порушених земель Сакського району АР Крим та 1304,5 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості за минулі роки.

Порівняно з 2007 та 2008 роками фінансування з Державного бюджету України на зазначені цілі зменшено майже у 20 раз (на ці роки було передбачено по 9 млн. грн.), що унеможливлює здійснення заходів з охорони земель належним чином.

 

Фінансування робіт з охорони земель

за бюджетною програмою КПКВК 2408040 «Збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів»

 

2007

2008

2009

2010

2011

9500 тис. грн

9500

тис. грн

470

тис. грн

470 тис. грн

1404,6 тис. грн.

(з яких 1304,5 тис. грн. – кредиторська заборгованість за минулі роки)

 

У кожному регіоні держави діють свої регіональні програми з використання та охорони земель, інші програми у сфері земельних відносин, згідно з якими заходи з охорони земель здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, зокрема за кошти, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Так, на 2011 рік всього по Україні відповідно до регіональних програм з використання та охорони земель та інших програм у сфері земельних відносин на охорону земель було передбачено фінансування  у розмірі майже 340 млн гривень.

По вищевказаних програмах фактично було профінансовано лише 45 млн гривень, що в середньому становить 13% від запланованого фінансування.

Основним джерелом фінансування заходів з охорони земель є кошти, які надходять до відповідних місцевих бюджетів в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Протягом 2011 року за рахунок коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на охорону земель використано 37 млн грн., що становить 6% від загальної суми коштів, що надійшли на рахунки відповідних місцевих рад в порядку відшкодування втрат, та 39% від загальної суми використаних цих коштів.

Державним бюджетом України на 2012 рік на здійснення заходів з охорони земель Держземагентству України в межах доведеного граничного обсягу видатків кошти не передбачено. Разом з тим, Держземагентством сформовано додаткову потребу в сумі 39094,6 тис. гривень на виконання заходів з охорони земель на площі 31,7 тис. га.

З метою поліпшення стану і продуктивності земель, їх захисту від ерозії, підтоплення сільськогосподарських угідь, шкідливої дії вод, катастрофічних наслідків повеней та інших видів деградації земель органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування необхідно забезпечити обов’язкове фінансування заходів з охорони земель, зокрема на виконання  державних та регіональних програм у сфері земельних відносин, в тому числі за рахунок коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

З початку року використано 64,7 млн гривень, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
З початку цього року із сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва вилучено 1,8 тис. га земель. З них: 1,7 тис. га – сільськогосподарські угіддя та 47,10 га – лісові угіддя. Нараховано втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у сумі 52,5 млн гривень. Органи земельних ресурсів забезпечили надходження до бюджетів різних рівнів 66,2 млн гривень.
Всього використано 64,7 млн грн, що становить 11,1 відсотка від загальної суми коштів, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва і накопичувалися на рахунках органів місцевої влади. З них: на освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб – 1,3 млн грн (2 відсотки), на поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь – 6,3 млн грн (9,7 відсотка), на розроблення робочих проектів землеустрою з охорони земель – 4,8 млн грн (7,4 відсотка).
Також 14,8 млн грн., що становить 22,9 відсотка, використано на проведення нормативної грошової оцінки земель, 8 млн грн – 12,4 відсотка – на розмежування земель державної і комунальної власності та 10,1 млн грн – 15,6 відсотка – на інвентаризацію земель.
На проведення заходів з охорони земель відповідно до розроблених робочих проектів землеустрою використано 15,2 млн грн., що становить 23,5 відсотка, на інші заходи – 4,2 млн грн або 6,5 відсотка.

Довідково
Натепер на спеціальних рахунках відповідних місцевих рад знаходиться 578,5 млн гривень. З них на депозитних рахунках в установах банку 201,8 млн грн, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Держземагентство: місцеві органи влади використовують лише десяту частину коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
З початку цього року до бюджетів різних рівнів надійшло 59,4 млн гривень втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Загалом було вилучено 1,6 тис. га сільськогосподарських та 45,4 га лісових угідь.
Однак місцеві органи влади з 581,7 млн грн, які накопичилися на рахунках, використали лише 54,2 млн грн – 9,3 відсотка коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. З них: на освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб – 1,1 млн грн, на поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь – 4,6 млн грн, на розроблення робочих проектів землеустрою з охорони земель – 4,1 млн грн, на розмежування земель державної та комунальної власності – 6,5 млн гривень.
Більшу частину цих коштів було спрямовано на проведення заходів з охорони земель – 12,3 млн грн, на проведення нормативної грошової оцінки земель – 12,8 млн грн, на інвентаризацію земель – 8,6 млн грн, на інші заходи – 4,2 млн гривень.
Держземагентство: на виконання регіональних програм у сфері земельних відносин з початку року виділено майже 94 млн гривень
На виконання регіональних програм з використання та охорони земель, інших програми у сфері земельних відносин з початку року виділено близько 93,81 млн гривень. Це становить лише 9,6 відсотка від передбаченого програмами фінансування. Програми затверджено майже у всіх регіонах України, крім Черкаської та Чернівецької областей. Рішення рад про виділення коштів на виконання програм на цей рік прийняті лише в 17 регіонах України: АР Крим, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях та м. Севастополь.
Зокрема, на охорону земель виділено 14,1 млн грн або 15,1 відсотка від загальної суми виділених коштів; на інвентаризацію земель – 21,5 млн грн (23,4 відсотка); розмежування земель державної та комунальної власності – 5,5 млн грн (5,9 відсотка); нормативну грошову оцінку – 14,7 млн грн (15,7 відсотка); інші заходи – 37,9 млн грн (40,4 відсотка).
У Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській та Сумській областях з початку цього року заходи відповідно до затверджених програм взагалі не фінансувалися.
Держземагентство: з початку цього року із сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва фахівці вилучили 1,5 тис. га земель
Натепер на спеціальних рахунках відповідних місцевих рад знаходиться 580,1 млн грн, з них на депозитних рахунках в установах банку 194,7 млн грн (33,6 відсотка), що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
З початку цього року із сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва фахівці вилучили 1,5 тис. га земель. З них: 1,4 тис. га (97,3 відсотка) – сільськогосподарські угіддя та 40,2 га (2,7 відсотка) – лісові угіддя. Спеціалісти нарахували втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у сумі 35,7 млн гривень. Фактично до бюджетів різних рівнів надійшло 48,7 млн гривень.
Всього використано 45,3 млн гривень. Це – 7,8 відсотка від загальної суми коштів, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. З них: на проведення заходів з охорони земель відповідно до розроблених робочих проектів землеустрою – 11,1 млн грн (24,6 відсотка), на проведення нормативної грошової оцінки земель – 10,9 млн грн (24,1 відсотка), на розмежування земель державної та комунальної власності – 5,2 млн грн (11,5 відсотка), на інвентаризацію земель – 5,5 млн грн (12,2 відсотка) та інші заходи.
Здійснення заходів з охорони земель
На сьогодні понад 800 тис. га деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель підлягають консервації, 141,7 тис. га порушених земель – рекультивації, 253,2 тис. га малопродуктивних угідь – поліпшенню. Крім того, необхідно здійснити будівництво (реконструкцію) протиерозійних гідротехнічних споруд протяжністю понад 7 тис. км.
Протягом першого півріччя 2011 року здійснено консервацію 847,6 га земель, у тому числі шляхом залісення – 429,8 га та залуження – 417,8 га. Рекультивовано понад 139 га порушених земель, 6,5 тис. га земель, перебувають у стадії рекультивації. Поліпшено 919,9 га малопродуктивних угідь, з них 24,8 га ріллі. Здійснено будівництво (реконструкцію) протиерозійних гідротехнічних споруд: вали, вали-канави, вали-тераси, вали-дороги, берегоукріплення протяжністю 1,7 км, 5 водоскидних споруд.
Динаміка здійснення заходів з охорони земель в регіонах України протягом 1995-2010 років свідчить про суттєве щорічне скорочення виконання таких заходів, що призводить до таких критичних наслідків як підтоплення сільськогосподарських угідь, водна ерозія (змиви, зсуви і т.д.) та завдає щорічних значних збитків державі.
Наприклад, будівництво валів, валів-канав у 1995 році було здійснено загальною протяжністю 135,2 км, у 2005 році – 3,6 км, в 2010 – 4,1 км.
У 1995 році здійснено будівництво протиерозійних ставків (накопичувачів твердого стоку) загальною площею 177 га, у 2005 році – 7 га, а в 2010 – 6,6 га.
Рекультивацію порушених земель у 1990 році здійснено на площі 19,2 тис. га, у 1995 – 8,4 тис. га, у 2000 – 3,7 тис. га, у 2005 – 2,1 тис. га, а в 2010 – 0,5 тис. га.
Фінансування та проведення робіт по охороні земель, як за рахунок державного, так і місцевих бюджетів, здійснюється вкрай повільно.
На здійснення заходів з охорони земель Державним бюджетом України на 2011 рік Держкомзему передбачено 1404,6 тис. грн., з них 100,1 тис. грн. на здійснення рекультивації 0,5 га порушених земель Охотніковської сільської ради Сакського району АР Крим та 1304,5 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості за минулі роки.
Порівняно з 2007 та 2008 роками фінансування з Державного бюджету України на зазначені цілі зменшено майже у 20 раз (на ці роки було передбачено по 9 млн. грн.), що унеможливлює здійснення заходів з охорони земель належним чином.
У кожному регіоні держави діють свої регіональні програми з використання та охорони земель, інші програми у сфері земельних відносин, згідно з якими заходи з врегулювання земельних відносин, в тому числі з охорони земель, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, зокрема за кошти, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
На 2011 рік всього по Україні відповідно до регіональних програм з використання та охорони земель та інших програм у сфері земельних відносин було передбачено фінансування у розмірі майже 980 млн. гривень.
Станом на 01.09.2011 по вищевказаних програмах фактично профінансовано 82,4 млн. гривень, що становить лише 8,4% від запланованого фінансування.
Основним джерелом фінансування заходів з охорони земель є кошти, які надходять до відповідних місцевих бюджетів в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Так, протягом І півріччя 2011 на здійснення заходів з охорони земель використано 17,9 млн. грн. (3,1% від загальної суми коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, та 41,9% від загальної суми використаних коштів на цілі, визначені статтею 209 Земельного кодексу України протягом 2010 року).
З метою поліпшення стану і продуктивності земель, їх захисту від ерозії (змиви, зсуви тощо), підтоплення сільськогосподарських угідь, шкідливої дії вод, катастрофічних наслідків повеней та інших видів деградації земель органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування необхідно забезпечити обов’язкове фінансування заходів з охорони земель, зокрема на виконання державних та регіональних програм у сфері земельних відносин, в тому числі за рахунок коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Держземагентство: на виконання регіональних програм з використання та охорони земель, інших програм у сфері земельних відносин на 2011 рік виділено 65,6 млн гривень
На реалізацію регіональних програм з використання та охорони земель, інших програм у сфері земельних відносин на 2011 рік виділено 65,6 млн грн, що становить лише 6,5 відсотка від передбаченого фінансування. Зокрема, на охорону земель заплановано спрямувати 9,74 млн грн (14,8 відсотка від загальної суми виділених коштів); інвентаризацію земель – 15,9 млн грн (24,3 відсотка); розмежування земель державної та комунальної власності – 3,08 млн грн (4,7 відсотка); нормативну грошову оцінку – 8,2 млн грн (12,6 відсотка). На проведення інших робіт буде виділено 28,5 млн грн (43,5 відсотка).
Однак досі у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернівецькій областях з початку року заходи відповідно до затверджених програм не фінансувалися.
Держземагентство: фінансування робіт з охорони земель здійснюється вкрай незадовільно
Нині понад 1 млн га деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель підлягають консервації, 135 тис. га порушених земель – рекультивації, 269 тис. га малопродуктивних угідь – поліпшенню. Крім того, необхідно побудувати та реконструювати протиерозійні гідротехнічні споруди протяжністю понад 7 тис. кілометрів.
Упродовж минулого року здійснено роботи з консервації 2,1 тис. га земель, у тому числі було заліснено 1,1 тис. га та на 1 тис. га збільшено лугів. Крім того, рекультивовано понад 470 га порушених земель. Також вдалося поліпшити 3,9 тис. га малопродуктивних угідь, з них 2,9 тис. га ріллі, спорудити або реконструювати 8,5 км валів, канав, терас, доріг, берегоукріплень, 12 водоскидних споруд, три протиерозійні ставки.
Однак, протягом останніх п’ятнадцяти років стан справ з охороною земель в Україні суттєво погіршився, що призводить до підтоплення сільськогосподарських угідь, водної ерозії, завдає значних збитків державі.
Наприклад, у 1995 році збудовано понад 135 км валів та валів-канав, а у 2005-му – лише 3,6 км, у 2010-му – 4,1 кілометра.
Невтішною є статистика і щодо рекультивації порушених земель. Так, у 1990 році рекультивовано 19,2 тис. га таких земель, у 1995-му – 8,4 тис. га, у 2000-му – 3,7 тис. га, у 2005-му – 2,1 тис. га, а в 2010-му – 0,5 тис. гектарів.
При цьому слід зазначити, що фінансування та проведення робіт з охорони земель як за рахунок Державного, так і місцевих бюджетів здійснюється вкрай незадовільно.
Минулого року Держкомзем мав отримати з бюджету лише 470 тис. гривень. З них 325 тис. грн на рекультивацію двох гектарів порушених земель на території Сакського району АР Крим та 145 тис. грн на погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік.
На 2011 рік Державному агентству земельних ресурсів України передбачено виділити 1,4 млн гривень. З них 100,1 тис. грн на рекультивацію 0,5 га порушених земель Охотніковської сільської ради Сакського району АР Крим та 1,3 млн грн на погашення кредиторської заборгованості за минулі роки.
Порівняно з 2007 та 2008 роками фінансування з Держбюджету на зазначені цілі зменшено майже у 20 разів – по 9 млн грн на рік, що унеможливлює здійснювати заходи з охорони земель належним чином.
У регіонах діють регіональні програми з використання та охорони земель, інші програми, згідно з якими заходи з врегулювання земельних відносин здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.
На 2010 рік в Україні відповідно до цих програм було передбачено фінансування у розмірі майже 620 млн гривень. Фактично профінансовано 199,5 млн гривень – у середньому 32,2 відсотка від запланованого.
Також у минулому році на проведення робіт з охорони земель використано 89,2 млн гривень, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Це лише 12 відсотків від загальної суми таких коштів, а також 62 відсотки від загальної суми коштів, які використані на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності.
На сьогодні органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування вкрай важливо забезпечити обов’язкове фінансування заходів з охорони земель, зокрема на виконання державних та регіональних програм у сфері земельних відносин.
Упродовж минулого року відшкодовано 102 млн гривень втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
Держземагентство та його територіальні органи неодноразово наголошували відповідним місцевим радам про необхідність спрямовування коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на цілі визначені статтею 209 Земельного кодексу України. Ці кошти мають спрямовуватися на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення нормативної грошової оцінки землі, інвентаризації земель, розмежування земель державної та комунальної власності. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.
На кінець минулого року на спеціальних рахунках відповідних місцевих рад налічувалося 576,6 млн гривень, з них на депозитних рахунках в установах банку – 146,5 млн гривень (25,4 відсотка), що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Упродовж минулого року із сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва було вилучено 3,1 тис. га земель, з них 2,9 тис. га (93,5 відсотка) – сільськогосподарські угіддя та 0,2 тис. га (6,5 відсотка) – лісові угіддя. Нараховано втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у сумі 104,4 млн гривень. Фактично упродовж року до бюджетів різних рівнів надійшло 102 млн гривень.
Всього у минулому році використано 143,2 млн гривень. Це лише 17 відсотків від загальної суми коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. З них на освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб – 1 млн гривень (0,7 відсотка), на поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь – 18,9 млн гривень (13,2 відсотка), на розроблення проектів землеустрою з охорони земель – 19,9 млн гривень (13,9 відсотка), на проведення заходів з охорони земель відповідно до розроблених проектів землеустрою – 49,4 млн гривень (34,5 відсотка), на проведення нормативної грошової оцінки земель – 36,8 млн гривень (25,7 відсотка), на розмежування земель державної та комунальної власності – 3,2 млн гривень (2,2 відсотка), на інші заходи – 14 млн гривень (9,8 відсотка).
Зменшення суми відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на суму майбутньої рекультивації є необґрунтованим
Щоб запобігти фактам незаконного зменшення сум коштів, що перераховуються у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, через перерахунок (раніше нарахованих коштів) землевпорядними організаціями з метою проведення майбутньої рекультивації порушення земель Держкомзем роз’яснює:
Згідно з пунктом 4 Порядку визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню», відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських і лісових угідь для цілей, не пов’язаних із веденням сільського і лісового господарства, провадиться юридичними і фізичними особами в двомісячний термін після затвердження в установленому порядку проекту відведення їм земельних ділянок, а у випадках поетапного освоєння відведених угідь для добування корисних копалин відкритим способом – у міру їх фактичного надання.
Відповідно до абзацу другого пункту 3 зазначеного Порядку у разі повернення сільськогосподарських і лісових угідь, наданих у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди, менш цінними розмір втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва визначається як різниця між розмірами втрат цих угідь.
Згідно зі статтею 209 Земельного кодексу України втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, підлягають відшкодуванню і зараховуються на спеціальні рахунки відповідних місцевих рад у таких розмірах: Автономній Республіці Крим, обласним радам – 25 відсотків; районним радам – 15 відсотків; міським, сільським, селищним радам – 60 відсотків, міським радам Києва та Севастополя – 100 відсотків.
Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються виключно на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.
Відповідно до абзацу шостого статті 52 Закону України «Про охорону земель» роботи із зняття, складування, збереження та нанесення ґрунтової маси на порушені земельні ділянки здійснюються за рахунок фізичних та юридичних осіб, з ініціативи або вини яких порушено ґрунтовий покрив, а роботи з нанесення знятої ґрунтової маси на малопродуктивні землі здійснюються за бажанням власників або землекористувачів, у тому числі орендарів, цих земельних ділянок за їх рахунок.
Згідно з частиною 4 статті 55 Закону України «Про охорону земель» за рахунок місцевих бюджетів здійснюються: реалізація заходів регіональних програм використання та охорони земель; освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб; поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь; виконання робіт щодо відновлення земель, якщо це відбулося не з вини власників і користувачів земельних ділянок; будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних і протизсувних споруд, меліоративних систем відповідно до закону; реалізація заходів щодо охорони земель навколо об’єктів поводження з відходами, що використовуються для їх збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, які перебувають у власності територіальних громад; економічне стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів відповідно до регіональних програм; здійснення інших заходів щодо охорони земель.
Виходячи з вище наведених норм законодавства, зменшення сум втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, шляхом врахування витрат на проведення суб’єктами господарювання майбутньої рекультивації земель, які повинні проводитись безпосередньо за рахунок фізичних чи юридичних осіб, з ініціативи або вини яких порушено ґрунтовий покрив, є необґрунтованим.