План роботи Громадської ради при Держгеокадастрі на 2021 рік

Рішення Громадської ради при Держгеокадастрі від 30.03.2020 щодо результатів обговорення Плану роботи Громадської ради при Держгеокадастрі на 2021 рік.

Про затвердження Плану роботи Громадської ради при Держгеокадастрі на 2021 рік.

За результатами обговорення проекту Плану роботи Громадської ради при Держгеокадастрі на 2021 рік на засіданні Громадської ради при Держгеокадастрі 30 березня 2021 року, керуючись Положенням про Громадську раду при Держгеокадастрі, затвердженим наказом Держгеокадастру № 69 від 04.03.2020,

Громадська рада при Держгеокадастрі вирішила:

  1. Затвердити План роботи Громадської ради при Держгеокадастрі на 2021 рік.
  2. Голові Громадської ради при Держгеокадастрі Грибкову М. Є., секретарю Громадської ради при Держгеокадастрі Обручковій А. Ю. забезпечити оприлюднення Плану роботи Громадської ради при Держгеокадастрі на 2021 рік шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

Голова Громадської ради при Держгеокадастрі М. Є. Грибков

Секретар Громадської ради при Держгеокадастрі А. Ю. Обручкова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Громадської ради від 30.03.2021 р.

Додаток № 1 до протоколу № 1

засідання Громадської ради
від 30.03.2021

Річний план роботи
Громадської ради при Держгеокадастрі на 2021 рік

№№

п/п

Дата Назва заходу Відповідальні за виконання
1. січень – березень Підготовка річного плану роботи (РПР) Громадської ради на 2021 рік, збір та опрацювання пропозицій та рекомендацій до проекту РПР та обговорення проекту Звіту про виконання річного плану роботи Громадської ради за 2020 рік. Голова ГР, голови комітетів ГР, секретар ГР
2. Березень Проведення засідання Громадської ради із обов’язковими питаннями у порядку денному засідання щодо обговорення (схвалення) Звіту про виконання Плану роботи Громадської ради на 2020 рік та обговорення (затвердження річного плану роботи Громадської ради на 2021 рік. Голова ГР,

заступники голови ГР, голови комітетів ГР, секретар ГР

3. Березень Підготовка пропозицій та рекомендацій до проектів нормативно-правових актів, згідно з Орієнтовним планом проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік (ОП-2021), затвердженим наказом Держгеокадастру від 30.12.2020 № 582, та з урахуванням коректив щодо строків обговорення, які оприлюднюються ДГК. Голова Комітету ГР законотворчої ініціативи, члени ГР
Проекти нормативно-правових актів, які відповідно до ОП-2021, оприлюднені для обговорення у І кварталі 2021р.: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання у сфері охорони земель»
4. Квітень Підготовка і проведення засідання Громадської ради із обов’язковими питаннями, включеними до порядку денного засідання щодо: 1) реалізації інститутами (організаціями) громадянського суспільства положень Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2025 рр; 2) обговорення та узагальнення практики діяльності Моніторингових комітетів Громадської ради при Держгеокадастрі. Голова ГР,

заступники голови ГР, голови комітетів ГР, секретар ГР

5. Квітень Проведення круглого столу, в тому числі у режимі он-лайн, на тему «Громадський моніторинг за діяльністю Держгеокадастру у світлі реалізації Указу Президента України від 15.10.2020 № 449 та постанови КМУ від 16.11.2020 № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» та питання самоврядного контролю за використанням та охоронною земель в ОТГ» (із запрошенням представників органів місцевого самоврядування та ОТГ). Голова ГР,

Голова Комітету ГР по роботі з громадянами та ІГС, секретар ГР, Ковалець П. М.

6. Квітень Підготовка пропозицій та рекомендацій до проектів нормативно-правових актів, згідно з ОП-2021 та з урахуванням коректив щодо строків обговорення, які оприлюднюються ДГК. Голова ГР,

секретар ГР

Проекти нормативно-правових актів, які відповідно до ОП-2021, оприлюднені для обговорення у ІІ кварталі 2021р.:

1) Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення державного контролю та посилення відповідальності за
порушення у сфері використання та охорони земель»;

2) Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення заходів державного контролю»;

3) Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
носіння форменого одягу встановленого зразка».

7. Травень Підготовка і проведення чергового засідання Громадської ради із обов’язковими питаннями, включеними до порядку денного засідання:

1) пропозиції Громадської ради до реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2025 рр у 2021 році; 2) обговорення та узагальнення практики діяльності Моніторингових комітетів Громадської ради при Держгеокадастрі.

Голова ГР,

Голова Експертного Комітету ГР, Голова Комісії з моніторингу Полтавець А.М., секретар ГР

8. Травень Проведення круглого столу на тему «Підсумки та узагальнення результатів обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194) (з урахуванням можливості прийняття Закону у повторному другому читанні). Голова ГР,

голова ЕК ГР, Полтавець А.М., голова Комітету ГР з законтворч. ініціативи

Даценко Л. М.

9. Травень Заходи із проведення громадських експертиз за зверненнями громадян та інститутів (організацій) громадянського суспільства (у разі наявності таких запитів) та за результатами роботи моніторингових комітетів ГР у другому кварталі 2021 р.. Голова ЕК ГР,

Полтавець А.М., Голова Комітету з моніторингу

Тараторін Ю. М.

10. Червень Проведення чергового засідання Громадської ради із розгляду проектів нормативно-правових актів, оприлюднених Держгеокадастром на офіційному веб-сайті в розділі «Громадське обговорення» у другому кварталі 2021 року.

Доповіді голів Комітетів Громадської ради щодо роботи Комітетів за відповідними напрямками. Обов’язкове питання для порядку денного засідання ГР – «Актуальні задачі Держгеокадастру у зв’язку із набранням з 01.07.2021 чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» № 552-ІХ від 31.03.2020

Голова ГР, голови комітетів ГР:

Даценко Л.М., Князєв С.В., Тараторін Ю.М., Полтавець А.М.

11. Липень Проведення науково-практичного семінару для представників Моніторингових комітетів Громадської ради при Держгеокадастрі і представників органів місцевого самоврядування на тему «Громадський моніторинг за діяльністю Держгеокадастру та організація самоврядного і громадського контролю за використанням та охоронною земель (ст.ст. 189, 190 Земельного кодексу України). Голова ГР, Голова Комісії з моніторингу Полтавець А.М., секретар ГР, запрошені представники Громадських рад при ОДА, органів ОТГ
12. Липень Проведення чергового засідання Громадської ради із розгляду проектів нормативно-правових актів, оприлюднених Держгеокадастром на офіційному веб-сайті в розділі «Громадське обговорення» у червні – липні 2021 року. Голова ГР,

голова Комітету ГР з законтворч. ініціативи

Даценко Л. М.

Проекти нормативно-правових актів, які відповідно до ОП-2021, оприлюднені для обговорення у ІІІ кварталі 2021р.: проект Закону України «Про
топографо-геодезичну і картографічну діяльність».
13. Серпень Проведення круглого столу «Проблемні питання діючої моделі соціального діалогу в системі Держгеокадастру, представництво інтересів та захист прав працівників і державних службовців Держгеокадастру у сфері трудових, соціальних та економічних правовідносин (з точки зору реалізації положень Закону України «Про соціальний діалог в Україні). Голова ГР, керівники профспілкових організацій, які діють в системі Держгеокадастру,

Секретар ГР

14. Серпень Проведення чергового засідання Громадської ради із розгляду проектів нормативно-правових актів, оприлюднених Держгеокадастром на офіційному веб-сайті в розділі «Громадське обговорення» у липні- серпні 2021 року. Голова ГР,

голова Комітету ГР з законтворч. ініціативи

Даценко Л. М.

15. Вересень Проведення науково-практичної конференції за участю представників Моніторингових комітетів Громадської Ради «Актуальні питання діяльності Держгеокадастру, пов’язані із набранням чинності Законом України ««Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» № 552-ІХ від 31.03.2020 – перший досвід». Голова ГР, Голова Комісії з моніторингу Полтавець А.М., запрошені представники Громадських рад при ОДА, органів ОТГ
16. Вересень Проведення чергового засідання Громадської ради із розгляду проектів нормативно-правових актів, оприлюднених Держгеокадастром на офіційному веб-сайті в розділі «Громадське обговорення» у вересні 2021 року.

Обов’язкове питання порядку денного: «Стан виконання Держгеокадастром пункту 4.9. Плану роботи на 2021 рік, затвердженого Міністром МРЕТСГ України 22 січня 2021 р. (щодо сприяння запровадженню громадського контролю).

Голова ГР,

голова Комітету ГР з законтворч. ініціативи

Даценко Л. М.

Голова Комісії з моніторингу Полтавець А.М., секретар ГР,

17. Жовтень Проведення громадських слухань з питань виконання Держгеокадастром завдань щодо стану передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність
територіальним громадам (п. 3.4. Плану роботи Держгеокадастру на 2021 рік) та щодо стану проведення державної інвентаризації земель (п. 3.5. Плану роботи Держгеокадастру на 2021 рік).
Голова ГР, Голова Комісії з моніторингу Полтавець А.М., запрошені представники Громадських рад при ОДА, органів місцевого самоврядування, ОТГ (Ковалець П.)
18. Жовтень Проведення чергового засідання Громадської ради із розгляду проектів нормативно-правових актів, оприлюднених Держгеокадастром на офіційному веб-сайті в розділі «Громадське обговорення» у жовтні 2021 року.
Проекти нормативно-правових актів, які відповідно до ОП-2021, оприлюднені для обговорення у ІV кварталі 2021р.: проект наказу Мінекономіки «Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації».
19. Листопад Проведення спільного засідання Громадської ради при Держгеокадастрі із відповідальними представниками Департаментів Держгеокадастру з питань виконання Плану роботи Держгеокадастру на 2021 рік, затвердженого Міністром МРЕТСГ України 22 січня 2021 р., а саме розділів:

1. Топографо-геодезична і картографічна діяльність;

2. Ведення Державного земельного кадастру;

4. Здійснення заходів державного нагляду (контролю);

5. Ринок та оцінка земель.

Голова ГР, голови комітетів ГР:

Даценко Л.М., Князєв С.В., Тараторін Ю.М., Полтавець А.М.,

секретар ГР,

Відділ консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ

Департаменту орг.-аналітичної та протокольної роботи Держгеокадастру

20. Листопад Доповіді голів Комітетів Громадської ради щодо роботи Комітетів за відповідними напрямками. Проведення засідань Комітетів Громадської ради із обговорення проектів Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік та Звіту про діяльність Громадської ради за 2021 рік, підготовка відповідних пропозицій. Голова ГР, голови комітетів ГР:

Даценко Л.М., Князєв С.В., Тараторін Ю.М., Полтавець А.М.,

секретар ГР

 

21. Грудень Проведення чергового засідання Громадської ради із розгляду проектів нормативно-правових актів, оприлюднених Держгеокадастром на офіційному веб-сайті в розділі «Громадське обговорення» у грудні 2021 року.

Обов’язкові питання порядку денного:

1). Розгляд та обговорення проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік;

2). Обговорення та опрацювання пропозицій щодо утворення ініціативної групи для підготовки, організації та проведення Установчих зборів з формування Громадської ради при Держгеокадастрі складу 2022-2024рр., надання відповідних рекомендацій Держгеокадастру

Голова ГР, голови комітетів ГР:

Даценко Л.М., Князєв С.В., Тараторін Ю.М., Полтавець А.М.,

секретар ГР

 

Заходи Громадської ради, які проводяться постійно на протязі року
1. Обговорення інших проектів нормативно-правових актів з важливих питань реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
2. Проведення засідань Комітетів Громадської ради з актуальних питань діяльності Держгеокадастру, із запрошенням заслуховуванням посадових осіб Держгеокадастру.
3. Ініціювання, організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів та інших публічних заходів, в тому числі виїзних в регіони України з питань проведення Моніторинговими Комітетами Громадської ради при Держгеокадастрі громадського моніторингу діяльності Держгеокадастру.
4. Подання Держгеокадастру обов’язкових для розгляду пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів щодо вирішення питань у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи Держгеокадастру.

 

5. Участь у робочих групах, консультативно – дорадчих та інших допоміжних органах Держгеокадастру для розробки проектів актуальних нормативно-правових актів.
6. Участь у обов’язкових консультаціях Держгеокадастру з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю (безпосередні форми) та/або вивчення громадської думки (опосередкована форма).
7. Проведення громадського моніторингу: за врахуванням Держгеокадастром пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності; за дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.
8. Інформування громадськості про діяльність Громадської ради, прийняті рішення та їх виконання шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, веб-сайті Громадської ради та іншими доступними засобами.
9. Збір, узагальнення та подача до Держгеокадастру пропозицій інститутів (організацій) громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.
10. Формування та організація роботи Комітетів Громадської ради, експертних і робочих груп з обговорення пріоритетних та нагальних питань щодо формування та реалізації державної, регіональної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів, в тому числі, шляхом ініціювання та проведення громадських експертиз діяльності Держгеокадастру у відповідних сферах діяльності.
11. Участь у роботі Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади та зустрічах голів громадських рад, утворених при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях, з Прем’єр-міністром України, іншими членами Кабінету Міністрів України, Державним секретарем Кабінету Міністрів України, державними секретарями міністерств.
12 Постійний моніторинг Громадською радою виконання Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2025 рр, із розглядом цих питань на засіданнях Громадської ради та наданням відповідних рекомендацій та висновків Секретаріату Кабінету Міністрів України.

 

Голова Громадської ради при Держгеокадастрі Грибков М. Є.

 

Секретар Громадської ради при Держгеокадастрі Обручкова А. Ю.