Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2022 р. № 896 «Питання переходу у власність держави майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень»

Зазначена постанова Кабінету Міністрів України набрала чинності 17 серпня 2022 року та опублікована у виданні “Урядовий кур’єр” від 17.08.2022 № 178 (7299).

Постанова визначає порядок виконання рішення суду про заборону політичної партії в частині переходу у власність держави її активів.

Міністр юстиції України Денис Малюська зазначає наступне: «Відповідним Порядком пропонується передбачити, що після набрання законної сили рішенням суду про заборону політичної партії та передачу майна політичної партії у власність держави Мін’юст вживає заходів щодо розшуку майна політичної партії і залучає державні органи, зокрема АРМА, а також органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з метою надання Мін’юсту інформації щодо майна політичної партії».

За результатами заходів щодо розшуку майна політичної партії Мін’юст складає та затверджує перелік майна політичної партії, переданого у власність держави.

У Переліку майна зазначаються загальні характеристики такого майна (місцезнаходження, загальна площа об’єктів нерухомості, відомості про виявлені рахунки політичної партії, цільове призначення та кадастрові номери земельних ділянок, розміри часток у статутних капіталах юридичних осіб тощо).

До уповноважених органів управління майном належать:

  • Фонд державного майна України, якщо Перелік майна містить відомості про цінні папери, корпоративні права, нерухоме або рухоме майно (крім об’єктів права інтелектуальної власності, земельних ділянок та коштів);
  • Міністерство економіки України та Національний орган інтелектуальної власності, якщо Перелік майна містить відомості про об’єкти права інтелектуальної власності;
  • Міністерство юстиції України, як стягувач, якщо Перелік майна містить відомості про кошти на рахунках в банках забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень.

Водночас, Порядком пропонується передбачити особливості механізму забезпечення переходу у власність держави земельних ділянок, які належали на праві власності забороненої судом політичної партії. У разі коли перелік майна містить відомості про земельну ділянку, Мін’юст протягом 10 робочих днів з дня затвердження переліку майна надсилає органу виконавчої влади відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, копію рішення суду та копію переліку майна для вжиття ним у 10-денний строк заходів до державної реєстрації права власності держави на таку земельну ділянку.

Крім того, постановою пропонується внесення змін до пункту 40 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, передбачивши у ньому, що державна реєстрація права власності на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень, що переходить у власність держави, проводиться виключно на підставі рішення суду про заборону політичної партії, в резолютивній частині якого зазначено про передачу майна політичної партії у власність держави, та заяви визначеного законодавством державного органу, що містить відомості про нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, що переходить у власність держави.