Про безоплатну правову допомогу

Щодо безоплатної правової допомоги постраждалим від сексуального насильства під час війни та домашнього насильства

Міністерство юстиції України запустило інформаційну кампанію системи надання безоплатної правової допомоги для постраждалих від сексуального насильства під час війни та домашнього насильства. Мета кампанії – висвітлити проблему насильства в умовах війни, поінформувати про можливість отримати кваліфіковану допомогу від держави, у тому числі правову, та мотивувати постраждалих звертатися по допомогу та діяти, щоб захистити себе.

Ознайомитися з детальною інформацією можна за посиланням.

***

Конституція України гарантує кожному право на професійну правничу допомогу, яка в передбачених законом випадках надається безоплатно. Порядок реалізації права на професійну правничу допомогу за рахунок держави визначений Законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 року № 3460-VI.

Безоплатна правова допомога – правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначає порядок надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги.

Усі громадяни України та особи, які перебувають під юрисдикцією України, можуть отримати безоплатну первинну правову допомогу з будь-яких правових питань, зокрема такі види правових послуг як:

 • правову інформацію, консультації і роз’яснень з правових питань;
 • допомогу у складенні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
 • допомогу в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації.

Окремі категорії осіб, що визначені ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», мають право на безоплатну вторинну правову допомогу та можуть отримати такі види правових послуг як:

 • захист;
 • здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • складення документів процесуального характеру.

Так, суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, зокрема, є:

 • внутрішньо переміщені особи;
 • малозабезпечені люди (з доходом менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб);
 • люди з інвалідністю (з доходом менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб);
 • ветерани війни та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
 • потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, катування або жорстокого поводження під час воєнних дій чи збройного конфлікту;
 • постраждалі від домашнього насильства;
 • діти.

Повний перелік категорій наведено у статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Для отримання безоплатної вторинної правової допомоги необхідно подати до найближчого за місцем свого перебування бюро правової допомоги звернення та документи, які підтверджують відповідний статус особи.

Детальну інформацію про безоплатну правову допомогу можна отримати за посиланням https://legalaid.gov.ua/ .