Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форм Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою та Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності»

Повідомлення
про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форм Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою та Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності»

1. Розробник

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту

Підпунктом 3 пункту 12 розділу І Закону України від 28 квітня 2021 року
№ 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»  розділ І Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» доповнено статтею 53,якою визначено засади саморегулювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. У зв’язку з цим, виникла потреба у затвердженні форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та у приведенні форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації
у сфері землеустрою, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.02.2014 № 67 «Про затвердження форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2014 року за № 404/25181, у відповідність із положеннями чинного законодавства. З огляду на викладене наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.02.2014 № 67 «Про затвердження форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2014 року за № 404/25181, потребує визнання таким, що втратив чинність.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект акта розміщено на офіційному вебсайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій

Міністерство аграрної політики та продовольства України: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001; тел.: (044) 363 08 44; е-mail: minister@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151; тел.: (044) 299 35 32; е-mail: land_nsg@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011;
тел.: (044) 254 56 73; е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

В. о. Голови Державної
служби України з питань

геодезії, картографії
та кадастру                                                                                             Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

______________________  Київ№ ______

Про затвердження форм Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою та Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Відповідно до частини п’ятої статті 63 Закону України «Про землеустрій», частини п’ятої статті 53 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», пункту 4 Порядку визнання статусу саморегулівних організацій у сфері землеустрою та у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 р. № 398 (із змінами), підпункту 2 пункту 3 та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 124 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми:

 Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою, що додається;

 Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.02.2014 № 67 «Про затвердження форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 квітня
2014 року за № 404/25181 (із змінами).

3. Управлінню регулювання аграрних ресурсів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України
Тараса Висоцького.

Міністр                                                                               Роман ЛЕЩЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форм Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою та Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності»

1. Мета

Метою цього проекту наказу є затвердження форм Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою та Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Підпунктом 3 пункту 12 розділу І Закону України від 28 квітня 2021 року
№ 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»
(далі – Закон) розділ І Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» доповнено статтею 53,якою визначено засади саморегулювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

У зв’язку з цим виникла потреба у затвердженні форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та у приведенні форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.02.2014 № 67 «Про затвердження форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2014 року за № 404/25181, у відповідність із положеннями чинного законодавства.

З огляду на викладене наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.02.2014 № 67 «Про затвердження форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2014 року за № 404/25181, потребує визнання таким, що втратив чинність.

3. Основні положення проекту акта

Основними положеннями проекту наказу є затвердження форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та приведення форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою у відповідність із положеннями законодавства.

4. Правові аспекти

Проект наказу розроблено відповідно до частини п’ятої статті 63 Закону України «Про землеустрій», частини п’ятої статті 53 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», пункту 4 Порядку визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою та у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 року № 398 (із змінами), Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат із державного чи місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проект наказу не стосується питань функціонування органів місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної.

Проект наказу також не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

Проект наказу потребує погодження Державною регуляторною службою України, потребує проведення цифрової експертизи Міністерством цифрової трансформації України та проведення правової експертизи та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Оцінка відповідності

Проект наказу не містить норм, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції та порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та не містить положень, що стосуються таких прав і свобод.

У проекті наказу відсутні положення, що порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проекті наказу відсутні положення, що містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи проекту наказу не проводилися.

8. Прогноз результатів

Реалізація проекту наказу дасть змогу уніфікувати форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою та Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Реалізація проекту наказу позитивно позначиться на розвитку ринкового середовища у сфері надання послуг з виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечить захист прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян у сфері проведення топографо-геодезичних і картографічних робіт, дасть змогу запровадити громадське регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Вплив на розвиток регіонів полягатиме у забезпеченні якісного проведення топографо-геодезичних і картографічних робіт, що сприятиме формуванню нових землекористувань, інвентаризації земель, встановленню меж адміністративно-територіальних одиниць тощо. Це дасть змогу органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади в межах повноважень інтенсивніше регулювати земельні відносини відповідно до вимог чинного законодавства.

Заінтересована сторона
Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону
Пояснення очікуваного впливу
Суб’єкти господарювання  
Захист прав та
інтересів суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність
у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Правове врегулювання статусу саморегулівних організацій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності
Реалізація проекту наказу сприятиме захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, оскільки його положеннями передбачається затвердження уніфікованої форми Заяви про визнання статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, забезпечить участь суб’єктів господарювання у регулюванні та відстоюванні їхніх інтересів у зазначеній сфері.   Реалізація проекту наказу дасть змогу забезпечити процедуру утворення саморегулівних організацій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Міністр аграрної політики
та продовольства України                                                    Роман ЛЕЩЕНКО

____ ___________ 2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України ______

Державна служба України
з питань геодезії, картографії
та кадастру

ЗАЯВА
про визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України ________________ № ______

Державна служба України
з питань геодезії, картографії
та кадастру

ЗАЯВА
про визнання статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності