Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання»

Повідомлення про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання» (далі – проект постанови) розроблено відповідно до положень абзацу третього підпункту 53 пункту 4, абзацу четвертого підпункту 10 пункту 22, підпунктів 1 та 3 пункту 23 розділу І Закону України від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» з метою приведення Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963 у відповідність із вимогами чинного законодавства.

Проектом постанови надається право виконавчим органам сільських, селищних, міських рад визначати розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання у межах повноважень, визначених законом.

Електронну версію проекту постанови розміщено на офіційному вебсайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (https://minagro.gov.ua) і на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://land.gov.ua).

Пропозиції та зауваження приймаються протягом місяця з дня оприлюднення за адресою:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
вул. Святослава Хороброго, 3, м. Київ, 03151; е-mail: land@land.gov.ua.

В. о. Голови                                                                                            Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

Проект

ПОСТАНОВА

від ___ _________ 2022 р. № ____

Київ

Про внесення змін до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил
їх використання

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 55, ст. 2221, 2009 р. № 65, ст. 2271, 2010 р. № 13, ст. 628, 2010 р. № 47, ст. 1528, 2011 р. № 85, ст. 3102, 2012 р. № 77, ст. 3121, 2016 р. № 61, ст. 2078, 2020 р. № 75, ст. 2388, 2022 р. № 18, ст. 980), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _________ 2022 р. №____

ЗМІНИ,
що вносяться до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання

Пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, розраховується Держекоінспекцією та її територіальними органами, Держгеокадастром та його територіальними органами або виконавчими органами сільських, селищних, міських рад у межах повноважень, визначених законом.».

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ