Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель» 

Повідомлення
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель»
 

 1. Розробник: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру спільно з консультантами Проекту «Підтримка розвитку сільського господарства та сільських територій» (USAID).
 2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель» (далі – проект постанови) є уніфікація та спрощення чинних методик нормативної грошової оцінки земель в Україні, забезпечення нормативної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій та форм власності в межах території громад незалежно від їх розташування за принципом організаційної єдності процесу оцінки, приведення методики оцінки у відповідність до вимог чинного законодавства, а також створення передумов для повномасштабної реалізації органами місцевого самоврядування повноважень із затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки земель в межах території відповідних громад.

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку буде розміщено на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 1. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Департамент міжнародної співпраці та ринку земель), 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, тел. 299 35 43, rynok_oz@land.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

«____» _____________ 2020 р. № ____

Київ

Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Методику нормативної грошової оцінки земель, що додається.
 1. Установити, що затверджена до набрання чинності Методикою, зазначеної у пункті першому цієї постанови, технічна документація з нормативної грошової оцінки земель або земельних ділянок діє до часу застосування рішення відповідного органу місцевого самоврядування про затвердження нової технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
 1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 1. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року.

Прем’єр-міністр України                                                    Д. ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від __  ________ 2020 р. № ____

МЕТОДИКА
нормативної грошової оцінки земель 

 1. Об’єктом нормативної грошової оцінки земель є землі усіх форм власності в межах території адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, території оціночних районів та зон, земельні ділянки або сукупність земельних ділянок (крім окремих земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, нормативна грошова оцінка яких здійснюється шляхом проведення оцінки території всього населеного пункту), у межах території України.
 1. Нормативна грошова оцінка земель проводиться з урахуванням відомостей державних кадастрів (земельного, лісового, водного), документації із землеустрою, містобудівної документації на регіональному рівні (схеми планування території областей та районів).
 1. За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель або земельних ділянок складається технічна документація з нормативної грошової оцінки земель або земельних ділянок.
 1. Результати нормативної грошової оцінки земель або земельних ділянок, відображені у технічній документації з нормативної грошової оцінки земель або земельних ділянок, підлягають внесенню до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051.
 1. Датою нормативної грошової оцінки земель або земельних ділянок є дата, станом на яку здійснено розрахунки та яка вказана у відповідній технічній документації.
 1. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки видається територіальним органом Держгеокадастру через центр надання адміністративних послуг за місцезнаходженням земельної ділянки у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу видаються Держгеокадастром в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за бажанням заявника можуть також надаватися у паперовому вигляді.

 1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (Цн) визначається за формулою

Цн = Пд х Нрд х Км1 х Км2 х Кф х Кмц х Кні,

де Пд – площа земельної ділянки;

Нрд – норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі;

Км1 – коефіцієнт, який характеризує регіональні фактори місцеположення земельної ділянки;

Км2 – коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки;

Кф – коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки відповідно до даних Державного земельного кадастру;

Кмц – коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель рекреаційного призначення, земель лісогосподарського призначення, земель водного фонду, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

Кні – добуток коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки.

 1. Нормативи капіталізованого рентного доходу, значення коефіцієнтів та порядок проведення нормативної грошової оцінки земель визначаються Мінекономіки.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від __  ________ 2020 р. № ____

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213
  «Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» (ЗП України, 1995 p., № 6, ст. 151);
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 97, ст. 3538);
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3040).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель»

 1. Резюме

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель» (далі – проект постанови) є уніфікація та спрощення чинних методик нормативної грошової оцінки земель в Україні, забезпечення нормативної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій та форм власності в межах території громад незалежно від їх розташування за принципом організаційної єдності процесу оцінки, приведення методики оцінки у відповідність до вимог чинного законодавства, а також створення передумов для повномасштабної реалізації органами місцевого самоврядування повноважень із затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки земель в межах території відповідних громад. Для власників земельних ділянок та землекористувачів має бути створена проста та ефективна процедура надання інформації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок із використанням засобів системи Державного земельного кадастру.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Із кінця 1990-х років в Україні історично склалися три окремих методичних підходи до проведення нормативної грошової оцінки земель,
а саме:

нормативна грошова оцінка земель населених пунктів (постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»);

нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (постанова Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. № 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)»);

нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення (постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення»).

Наслідком розірваності методичного поля оцінки стають значні диспропорції у показниках оцінки, необхідність складання трьох різних технічних документацій із нормативної грошової оцінки земель в межах громад, що значно ускладнює проведення оцінки та збільшує витрати на її проведення.

До 2019 року затвердження технічної документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів здійснювалося відповідною сільською, селищною, міською радою, а розташованих за межами населених пунктів – районними радами, проте із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 37, ст.277) закріплено новий порядок затвердження технічної документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, відповідно до якого протягом місяця з дня надходження технічної документації з нормативної грошової оцінки відповідна сільська, селищна, міська рада розглядає та приймає рішення про затвердження або відмову в затвердженні такої технічної документації. Підставою для відмови у затвердженні технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок може бути лише її невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів або розташування земель чи земельних ділянок на території іншої територіальної громади. Рішення про відмову в затвердженні технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок має містити посилання на конкретні норми законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів, яким суперечить відповідна технічна документація.

Таким чином, необхідно уніфікувати чинні методики нормативної грошової оцінки земель шляхом приведення їх у відповідність до вимог Закону України «Про оцінку земель», визначивши об’єктом нормативної грошової оцінки земельні ділянки та землі усіх категорій та форм власності, а також передбачивши, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок має визначатися як капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами. 

 1. Суть проекту акта

Проектом постанови передбачено затвердити нову уніфіковану методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок. В той же час, затверджена до набрання чинності новою методикою технічна документація з нормативної грошової оцінки земель або земельних ділянок зберігатиме чинність до початку застосування рішення відповідного органу місцевого самоврядування про затвердження нової технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Уніфікований підхід передбачає визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки як добутку площі земельної ділянки на норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі, а також п’яти коефіцієнтів, що характеризують регіональні та зональні фактори місцеположення земельної ділянки, місцеположення земельної ділянки, цільове призначення земельної ділянки, належність земельної ділянки до певної категорії земель, а також індексацію нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки.

Передбачається визнати такими, що втратили чинність, відповідно, постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення»), постанову Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» та постанову Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. № 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)».

Нормативи капіталізованого рентного доходу та порядок проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок мають бути визначені Мінекономіки.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проекту акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами.

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проект акта не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному вебсайті Мінекономіки та Держгеокадастру. 

 1. Прогноз впливу

Проект акта є регуляторним актом, який забезпечить спрощення розробки технічної документації з оцінки  земель та земельних ділянок а також сприятиме наповненню Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта підлягає погодженню з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України.

Проект постанови підлягає правовій експертизі Міністерством юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

Проект акта не містить положень, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та які впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, або містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, не містить положень, що створюють підстави для дискримінації або стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта підготовлено за ініціативою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до норм параграфа 32
глави 2 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (зі змінами).

Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                    Денис БАШЛИК

____ ___________ 2020

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ 
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Суть проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель» розроблений з метою уніфікації та спрощення чинних методик нормативної грошової оцінки земель в Україні, забезпечення нормативної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій та форм власності в межах території громад незалежно від їх розташування за принципом організаційної єдності процесу оцінки.

 1. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін:
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)
Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Органи місцевого самоврядування Спрощення процедури проведення нормативної грошової оцінки земель Скорочення  часу проведення оцінки земель (від замовлення до затвердження) Здешевлення робіт з оцінки земель за рахунок спрощення процедури її проведення, забезпечення актуальності оцінки земель, як бази для оподаткування земель Скорочення внутрішніх процедур при проведенні оцінки, що призведе до здешевлення робіт.
Фізичні та юридичні особи, потенційні отримувачі адміністративної послуги (фізичні, юридичні особи, органи державної влади та місцевого самоврядування), надавачі адміністративних послуг. Спрощення отримання відомостей про грошову оцінку земельних ділянок Зменшення часу на доступ до результатів оцінки земель Спрощення прогнозування витрат в частині плати за землю Спрощення процедури проведення оцінки земель для цілей оподаткування земель