Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності розробників документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення»

Повідомлення
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності розробників документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення»

1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності розробників документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення» є затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності розробників документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення відповідно до вимог положень частини другої статті 7 Закону України «Про страхування» та положень підпункту 10 пункту 12, пункту 18, підпункту 36 пункту 19 розділу І Закону України від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

3. Спосіб оприлюднення проекту акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151, тел.: 299 35 32; land_nsg@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,
тел.: 254-56-73, факс: 254-43-93; inform@dkrp.gov.ua.

В. о. Голови Державної служби України
з питань геодезії, картографії та
кадастру                                     Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від ___ _________ 20__ р. № ____

Київ

Про затвердження Порядку і правил проведення
обов’язкового страхування відповідальності розробників документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення

Відповідно до пунктів 50, 51 частини першої та частини другої статті 7 Закону України «Про страхування» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності розробників документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із підпунктом 10 пункту 12, пунктом 18, підпунктом 36 пункту 19 розділу І Закону України від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

Прем’єр-міністр України                                                           Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _ 2021 р. № ___

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА
проведення обов’язкового страхування відповідальності розробників документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення

Додаток
до Порядку і правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов’язкового страхування відповідальності розробників документації
із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
(доопрацьований станом на 06.12.2021)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ